18-20.10.2012 XXX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

XXX Sympozjum Polskiego Towarzystwa NeonatologicznegoMiejsce obrad: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – lokalizacja: ul. Księcia Trojdena 2a; 02-109 Warszawa; 

Koszt uczestnictwa: 350,00 zł dla wpłat dokonanych do 31 maja 2012 r.; 400,00 zł dla wpłat dokonanych po 1 czerwca 2012 r.; dla studentów 50% zniżki. Liczba miejsc ograniczona jest pojemnością sal konferencyjnych; osoba towarzysząca – koszt udziału w uroczystej kolacji – 200,00 zł. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Medius Sp. z o.o. PEKAO S.A. XV Oddział w Warszawie Nr 74 1240 2887 1111 0010 0376 7042 UWAGA !!! Ważne terminy: do 10 sierpnia 2012 r. nadsyłanie pełnych wykładów do druku i termin nadsyłania streszczeń.

KOMITET  NAUKOWY : Przewodnicząca Komitetu - Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka; Członkowie Komitetu: Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski, Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa, Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepański, Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński, Dr n. med. Maria Wilińska 

KOMITET  ORGANIZACYJNY: Przewodnicząca Komitetu - Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Członkowie Komitetu: Dr n. med. Justyna Tołłoczko; 

KONTAKT : Komitet Naukowy i Organizacyjny – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, tel./fax 22 5966155 lub 22 5966204; w sprawach rejestracji uczestników: z panią Ewą Sochan, Medius Sp. z o.o. ul. Okrężna 49A, 02-925 Warszawa tel. 22 6420940, fax 22 6517119; dla Partnerów Sympozjum: p. Agata Drożyńska, tel. 602 310 176; 

PROGRAM  SYMPOZJUM : czwartek, 18.10.2012, godz. 16.00 – 18.00 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, godz. 18.00 Uroczyste otwarcie XXX Sympozjum PTN, Wykład Inauguracyjny I „Nasi nauczyciele” – prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Wykład Inauguracyjny II „Dziecko cud życia” – prof. Ewa Helwich, Spotkanie towarzyskie; piątek, 19.10.2012 godz. 8.20 – 8.30 Otwarcie I dnia Sympozjum, Sesja I. Neonatologia dzisiaj; Przewodniczący: Prof. J. Gadzinowski, Prof. B. Maruszewski, godz. 8.30 – 8.55 prof. T. Merritt – Epigenetics of BPD (Epigenetyka w dysplazji oskrzelowo-płucnej), godz. 8.55 – 9.20 prof. J.A. Vanderhoof – Changing the gut microbiota in preterm and term infants (Zmiany flory jelitowej u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych), godz. 9.20 – 9.45 prof. B. Van Overmeire – Update of PDA management and treatment (Nowości w diagnostyce i leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego), godz. 9.45 – 10.10 prof. S. Sardesai – Developmental Care in NICU: Where are We? (Opieka rozwojowa noworodka – gdzie jesteśmy?), godz. 10.10 – 10.30 prof. C. Lifschitz – Long term effects of certain nutrients given in early life (Długofalowe efekty pewnych składników odżywczych, podawanych we wczesnym okresie życia; Sesja II. Immunologia, Przewodniczący: Prof. E. Helwich, Prof. R. Lauterbach, godz. 11.00 – 11.25 prof. K. Zeman – Układ odpornościowy płodu i noworodka, godz. 11.25 – 11.50 dr med. H. Czajka – Odpowiedź immunologiczna wcześniaków na szczepienia, godz. 11.50 – 12.10 mgr prawa, dr med. Justyna Zajdel – Aspekty prawne związane ze szczepieniami, godz. 12.10 – 12.35 prof. W. Kawalec – Dążenia zespołu ekspertów do rozszerzenia zakresu profilaktyki RSV o dzieci z wrodzoną wadą serca, godz. 12.35 – 12.50 prof. K. Kornacka – Szczepienia wcześniaków doświadczenia własne; Sesja III. Transplantacje i nie tylko, Przewodniczący: Prof. K. Zeman, Prof. J. Szczapa, godz. 13.50 – 14.05 prof. P. Kaliciński – Noworodek a transplantacja jelita, godz. 14.05 – 14.25 prof. B. Maruszewski – Demografia i wyniki leczenia wad wrodzonych serca u noworodków, godz. 14.25 – 14.50 prof. I. Maroszyńska – ECMO w Polsce dla noworodków, godz. 14.50 – 15.10 prof. R. Maniewski – Oksymetria mózgowa; Sesja IV. Antybiotykoterapia i profilaktyka zakażeń, Przewodniczący: Prof. B. Czeszyńska, Dr H. Czajka, godz. 15.40 – 16.05 prof. W. Hryniewicz – Nowe zasady stosowania antybiotyków, godz. 16.05 – 16.30 prof. A. Skoczyńska – Szczepienia dzieci przedwcześnie urodzonych na podstawie aktualnej epidemiologii inwazyjnej choroby pneumokokowej, godz.16.30 – 16.55 prof. T. Płusa – Racjonalna antybiotykoterapia, godz. 16.55 – 17.15 prof. K. Kornacka – Kierunki rozwoju programu profilaktyki wirusa RS dla dzieci przedwcześnie urodzonych, godz. 19.30 Uroczysta kolacja – Hotel Sobieski, Pl. Artura Zawiszy 1; sobota, 20.10.2012, Sesja V. Neonatologia jutra, Przewodniczący: Prof. I. Maroszyńska, Prof. J. Świetliński, godz. 9.00 – 9.25 prof. T. Merritt – MRI and MRS of the Neonatal Brain after HIE (MRI i MRS mózgu noworodka z encefalopatią niedokrwienno-niedotlenieniową), godz. 9.25 – 9.50 prof. J. Gadzinowski – Nanotechnologia w neonatologii, godz. 9.50 – 10.15 prof. J. Pietrzyk – Wykorzystanie komórek macierzystych w neonatologii, godz. 10.15 – 10.30 dr R. Bokiniec – Zastosowanie Doplera tkankowego w neonatologii; Sesja VI. Prezentacja prac doktorskich, Przewodniczący: Prof. M. Rutkowska, Prof. E. Gulczyńska, godz. 10.30 – 10.45 Polimorfizm genów kodujących metaloproteinazę MMP-2 i jej modulatory:TIMP-1. TIMP-2, a rozwój i pzebieg kliniczny BPD u wcześniaków – dr Marcin Gach, godz. 10.45 – 11.00 Ultrasonograficzna ocena wielkości tarczycy u noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie – dr Aleksandra Mikołajczak, godz. 11.00 – 11.15 Ocena wpływu zakażenia w/macicznego na subpopulację limfocytów Tvb we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przed ukończeniem 32 t.c. – dr Agata Serwatowska-Bargieł, godz. 11.15 – 11.30 Zaburzenia oksydacyjne matek z cukrzycą – dr Marta Berghausen-Mazur; Sesja VII. Mleko kobiece. Najnowsze doniesienia, Przewodniczący: Prof. J. Pietrzyk, Prof. M. Szczepański, godz. 12.00 – 12.25 prof. S. Rzoska – Wysokociśnieniowa pasteryzacja mleka kobiecego i produktów żywnościowych, godz. 12.25 – 12.40 dr A. Wesołowska – Mleko jako lek – przyszłość leczenia żywieniowego, godz. 12.40 – 12.55 dr M. Wilińska – Bank mleka kobiecego w Polsce, pierwsze doświadczenia, godz. 12.55 – 13.20 dr n. biol. M. Słupecka, dr n. biol. J.Woliński – Wpływ bioaktywnych peptydów siary i mleka na rozwój przewodu pokarmowego we wczesnym okresie postnatalnym; Sesja VIII. Nasze gorące tematy: Przewodniczący: Prof. K. Kornacka, Dr hab. med. J. Mazela, godz. 13.20 – 13.35 prof. E. Gulczyńska – aEEG w neonatologii, godz. 13.35 – 13.50 prof. R.Lauterbach – Nieinwazyjne metody wentylacji i wczesne podanie surfaktantu, godz. 13.50 – 14.05 prof. J. Świetliński – Krytyczne spojrzenie na wskazania do przetoczeń preparatów krwi, godz. 14.05 – 14.20 dr J. Mazela – Aerozole w intensywnej opiece nad noworodkiem, godz. 14.20 – Zakończenie Sympozjum;

Informacja o noclegach: na potrzeby uczestników Sympozjum będą dostępne miejsca w następujących hotelach: (rezerwacji i wyboru hotelu oraz wszelkie opłaty z tym związane dokonują uczestnicy kontaktując się bezpośrednio z recepcjami hoteli) Hotel Golden Tulip (ok. 2 km od Centrum Dydaktycznego WUM) ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa; tel. 22 5827500; fax 22 5827501; Hotel Campanile (ok. 2 km od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, tel. 22 5827200, fax 22 5827201; Hotel Marriott (ok. 3 km od Centrum Dydaktycznego WUM), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-001 Warszawa, tel. 22 6306306, fax 22 8300311; Hotel Gromada „Dom Chłopa” (ok. 4 km od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 5829900, fax 22 5829527; Hotel Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki (ok. 500m od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 22 6685017, fax 22 6582871; Hotel Holiday Inn (ok. 3 km od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. Złota 48/54, 01-120 Warszawa, tel. 22 6973999, fax 22 6973833, Hotel Novotel Warszawa Centrum (ok. 4 km od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa, tel. 22 5960000, fax 22 5960647; Hotel Novotel Warszawa Airport (ok. 2 km od Centrum Dydaktycznego WUM), ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa, tel. 22 5756000, fax 22 5756999; Hotel MDM ( ok. 3 km od Centrum Dydaktycznego WUM), Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa, tel. 22 3391600, fax 22 6214173; Hotel Ibis Warszawa Centrum (ok. 4 km od Centrum Dydaktycznego WUM), Al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa, tel. 22 5203000, fax 22 520 3030; Hotel Lord (ok. 3 km od Centrum Dydaktycznego WUM), Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa, tel. 22 5742020, fax 22 57421 21                                                                                                              

Zobacz również :                                                                                                         05-06.10.2012 Nowoczesne Praktyki w Położnictwie i Neonatologii – Wrocław                21-22.09.2012 II Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna – Zamek Książ        23-24.11.2012 „Stany Naglące w …” Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne    16-18.11.2012 Ultrasonografia i Echokardiografia w Neonatologii

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.