Wrodzone wady serca: anatomia wad lewej części serca

anatomia wad lewej części serca

 

 

 

 

 

 

Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska.

Embriogeneza i anatomia wad lewej części serca

Autorzy: Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wady lewej części serca stanowią istotny problem diagnostyczno-terapeutyczny angażujący lekarzy wielu specjalności medycznych już od okresu prenatalnego. Pośród nich szczególne znaczenie mają zwężenia zastawki aortalnej, a zwłaszcza zwężenia krytyczne oraz zespół niedorozwoju lewej części serca. W pracy przedstawiono zarys prawidłowego rozwoju struktur lewej części serca oraz prawidłową anatomię zastawki aortalnej. Wśród wad zastawki aorty zwrócono uwagę na dwupłatkową zastawkę aortalną, jako najczęściej występującą wadę wrodzoną serca. Szczególny nacisk położono na krytyczne zwężenie zastawki aortalnej, uwzględniając przy tym przebieg tej wady w okresie płodowym, jak również możliwości jej prenatalnego leczenia. Przedstawiono najczęściej występujące formy morfologiczne zespołu niedorozwoju lewej części serca, omówiono najpowszechniej przyjęte teorie jego powstawania. Odniesiono się również do problemu zarośnięcia otworu owalnego lub restrykcji przepływu przez to połączenie, wyjaśniając jego wpływ na przebieg naturalny wady.

anatomia wad lewej części sercaanatomia wad lewej części serca, anatomia wad lewej części serca, anatomia wad lewej części serca, anatomia wad lewej części serca

Ryc. 1. Prawidłowa zastawka aortalna; A) niebieska linia – grzebień nadzastawkowy, żółta linia – podstawa płatków półksiężycowatych, podwieszona za pośrednictwem spoideł do grzebienia nadzastawkowego; B) lunula – obłączek, nodule – grudka, commisure – spoidło międzypłatkowe, interleaflet triangle – trójkąt międzypłatkowy

 

 

 

 

Ryc.2.Dwupłatkowa zastawka aortalna ze zrośnięciem lewego i prawego płatka półksiężycowatego; posterior leaflet – płatek tylny

Ryc.3.Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej typu ewolucyjnego u 20-tygodniowego płodu; jednopłatkowa zastawka aortalna o dysplastycznej, śluzakowatej budowie; wyraźne pogrubienie ściany lewej komory i zwłóknienie sprężyste wsierdzia; dysplastic aortic valve – dysplastyczna zastawka aortalna

Ryc.4.Zwężona, dysplastyczna zastawka aortalna o pogrubiałych płatkach z licznymi naroślami

Ryc.5.Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej; zastawka aortalna jednopłatkowa; lewa komora o balonowatym kształcie, wysłana warstwą zmleczałego wsierdzia (zwłóknienie sprężyste wsierdzia); aortic valve – zastawka aortalna, ascending aorta – aorta wstępująca, anterior leaflet of the mitral valve – płatek przedni zastawki dwudzielnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.6.Zespół niedorozwoju lewej części serca z zarośnięciem zastawki aortalnej, zwężeniem zastawki dwudzielnej i znacznego stopnia niedorozwojem lewej komory; anterior leaflet of tricuspid valve – płatek przedni zastawki trójdzielnej, left ventricle – komora lewa, pulmonary trunk – pień płucny, ductus arteriosus – przewód tętniczy

 

 

Ryc.7.Zespół niedorozwoju lewej części serca ze zwężeniem zastawki aortalnej i zwężeniem zastawki dwudzielnej; ascending aorta – aorta wstępująca

 

Ryc.8.Wielkie naczynia w przypadku zespołu niedorozwoju lewej części serca z zarośnięciem zastawki aortalnej i zarośnięciem zastawki dwudzielnej – uwagę zwraca niedorozwój aorty wstępującej; ascending aorta – aorta wstępująca, pulmonary trunk – pień płucny, ductus arteriosus – przewód tętniczy

 

 

Ryc.9.Serce z graniczną wielkością lewej komory, zwężoną, dwupłatkową zastawką aortalną i koarktacją aorty; brak cech zwłóknienia sprężystego wsierdzia; anterior leaflet of the mitral valve – płatek przedni zastawki dwudzielnej, aortic valve – zastawka aortalna, left pulmonary artery – lewa tętnica płucna

 

 

Ryc.10.Zarośnięcie otworu owalnego w sercu z niedorozwojem lewej części serca z zarośnięciem zastawki aortalnej i zastawki dwudzielnej u 22-tygodniowego płodu z zespołem Jacobsena; znacznego stopnia pogrubienie zastawki otworu owalnego; atretic foramen ovale – zarośnięty otwór owalny

Dostęp do całego tekstu jest możliwy przez link do platformy: ScienceDirect® wydownictwa Elsevier Urban&Partner

anatomia wad lewej części serca, anatomia wad lewej części serca, anatomia wad lewej części serca
Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , , , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.