Wrocławskie Forum Neonatologiczne 14-15.06.2013

Wrocławskie Forum Neonatologiczne

„Daj-szansę wcześniakowi“ – I Wrocławskie Forum Neonatologiczne

Czas i miejsce Konferencji: 14-15.06.2013, Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu, Aula Jana Pawła II, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii ASzK we Wrocławiu, ul. Borowska 213

Organizator I Wrocławskiego Forum Neonatologicznego

Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Patronat nad I Forum Neonatologicznym

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Program Konferencji

Piątek – 14.06.2013: godz. 11.30-14.00 – Zakażenia: Czynniki ryzyka i diagnostyka zakażeń swoistych. Racjonalna antybiotykoterapia (w neonatologii) – Szpitalna Polityka Antybiotykowa – Waleria Hryniewicz (Narodowy Instytut Leków Warszawa). Zakażenia szpitalne. Kontrola zakażeń w Oddziale Neonatologii – dr Barbara Szmaj (dział Epidemiologii ASzK Wrocław). godz. 14.30 -17.30 – Następstwa leczenia wcześniaków: Suplementacja tlenem – co robiliśmy i co powinniśmy robić? – dr Jan Mazela (Katedra i Klinika Neonatologii, Poznań). Etiopatogeneza i leczenie BPD. Usg głowy kiedy dlaczego? dr Renata Bokiniec (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, WUMWarszawa). Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia retinopatii wcześniaków – dr Agnieszka Kowal- Lange (Wojewódzki Szital Specjalistyczny, Oddział Okulistyki, Wrocław). NEC – diagnostyka i leczenie – Patkowski (Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM Wrocław). Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej – dr Zenon Halaba (Katedra i Klinika Neonatologii, UM Wrocław). Sobota – 15.06.2013: godz. 9.00-16.00 – Słynne wcześniaki – prof. dr hab.med. Beata Czeszyńska (Klinika Neonatologii, PUM, Szczecin). Szczepienia dla noworodków urodzonych przedwcześnie prof. nadz. dr hab. Leszek Szenborn (Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Dzieci UM Wrocław). Żywienie wcześniaka: Odżywianie enteralne, czy terapia żywieniowa – dr Iwona Maruniak-Chudek (Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, SUM Katowice). Warto karmić piersią dr Magdalena Nehring-Gugulska (Centrum Nauki o Laktacji Warszawa). Mleko mamy w domu i w szpitalu – zasady bezpieczeństwa i dobre praktyki żywienia naturalnego wcześniaka – dr. Aleksandra Wesołowska (WUM Warszawa). Suplementacja: Zasady suplementacji kwasów tłuszczowych omega-3 – Hanna Szajewska (Katedra i Klinika Pediatrii WUM Warszawa). Suplementacja żelaza u niemowląt z małą urodzeniową masą ciała – dr Teresa Jackowska, (Klinika Pediatrii CMKP Warszawa). Zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D – dr Zenon Halaba (Katedra i Klinika Neonatologii, UM Wrocław). Suplementacja witaminy K w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Pielęgnacja: Pielęgnacja noworodka w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – Barbara Bilińska (Katedra i Klinika Neonatologii Wrocław). Znaczenie kontaktu „skóra do skóry“ w opiece nad noworodkiem – dr Małgorzata Czyżewska (Katedra i Klinika Neonatologii Wrocław). Rehabilitacja wczesnorozwojowa mgr Anna Fonfara (Akademicki Szpital Kliniczny, Klinika Neonatologii, Wrocław). Rehabilitacja funkcji ssania – neurologopeda Katarzyna Pietras (Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, SUM Katowice).

Rejestracja i Opłaty

Pakiet Standard – 50PLN – opłata zapewnia dostęp do: wykładów, uczestnictwo w lunchu, korzystanie z przerw kawowych i poczęstunku zapewnianego przez organizatora, Pakiet Premium 75PLN – opłata zapewnia dodatkowo uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym, które odbędzie się dnia 15.06.2013. Opłatę należy dokonać na konto bankowe nr 562490 0005 0000 4600 9428 2545, tytułem: Opłata konferencyjna I Forum Neonatologiczne (oraz podać imię i nazwisko uczestnika). Rezerwacja i zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest przez (w zakładce „zapisy”) formularz zgłoszeniowy.

Forum Neonatologiczne,Forum Neonatologiczne, Forum Neonatologiczne, Forum Neonatologiczne, Forum Neonatologiczne, Forum Neonatologiczne
Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.