23-24.11.2012 „Stany Naglące w Neonatologii” – Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne

23-24.11.2012 Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne w PoznaniuLokalizacja: Hotel Andersia, Poznań Plac Andersa 3,

Organizatory: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Klinika Neonatologii C.M.U.J. w Krakowie, Katedra Neonatologii UM w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce; 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa;

Honorowy Protektorat: Rektor Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuProf. dr hab. n. med. Jacek Wysocki   Stany Naglące w Neonatologii – Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne

Komitet Naukowy: dr hab. med. Michał Błaszczyński (Poznań), Prof. dr hab. med. Beata Czeszyńska (Szczecin), Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska (Warszawa), Prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski (Poznań), Prof. dr hab. med. Elżbieta Gajewska (Wrocław), Prof. dr hab. med. Urszula Godula-Stuglik (Zabrze), dr hab. med. Anna Gotz-Więckowska (Poznań), Prof. dr hab. med. Ewa Gulczyńska (Łódź), Prof. dr hab. med. Ewa Helwich (Warszawa), Prof. dr hab. med. M. Katarzyna Kornacka (Warszawa), Prof. dr hab. med. Barbara Królak-Olejnik (Wrocław) , Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach (Kraków), Prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska (Warszawa), dr hab. med. Jan Mazela (Poznań), dr hab. med. Iwona Maruniak-Chudek  (Katowice), Prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski (Łódź), Prof. dr hab. med. Jacek Rudnicki  (Szczecin), Prof. dr hab. med. Magdalena Rutkowska (Warszawa), Prof. dr hab. med. Marek Szczepański (Białystok), Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa (Poznań), Prof. dr hab. med. Marta Szymankiewicz (Poznań), Prof. dr hab. med. Janusz Świetliński (Warszawa), Prof. dr hab. med. Aldona Śiwińska (Poznań), Prof. dr hab. med. Alicja Wasiluk (Białystok), Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak (Szczecin), Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki (Poznań)

Program Sympozjum: Piątek 23 listopada 2012 godz. 9.00 – 9.15 OTWARCIE SYMPOZJUM  – (Sala A);

godz. 9.15–10.00  Sesja I -  Sala A  Sesja inauguracyjna; godz. 9.15-9.40 – Iwona Maruniak-Chudek (Katowice): Nowe metody szkolenia w neonatologii doświadczenia własne z zastosowaniem symulacji nauczania w stanach nagłych; godz. 9.40-10.00 – Tomasz Sioda (Poznań):  Historia ożywiania noworodka w dawnej Polsce; godz. 10.00–10.15 Przerwa;

godz. 10.15–11.45 Sesja II – Sala A    Laktoferyna, Przewodniczący: Jolanta Artym (Wrocław), Jerzy Szczapa (Poznań), godz. 10.15–10.45 Michael Sherman (Missouri – Columbia): Lactoferin and Neonatal Nutrition: More than host defense and immunity; godz. 10.45–11.10 Jolanta Artym (Wrocław) Laktoferyna-niezwykłe białko; godz. 11.10–11.30 Jerzy Szczapa: Laktoferyna nowe możliwości profilaktyki u noworodków i niemowląt; godz. 11.30–11.45 Iwona Sadowska-Krawczenko (Bydgoszcz): Laktoferyna w zapobieganiu późnym zakażeniom u noworodków; godz. 11.45–12.00 Przerwa

godz. 12.00–13.40 Sesja III – Sala A  Wspomaganie wentylacji u noworodka – Przewodniczący: Marzena Zielińska (Wrocław), Janusz Gadzinowski (Poznań); godz. 12.00–12.30 Sherry Courtney (Little Rock, Arkansas): Non – invasive ventilation in the Neonate; godz. 12.30–12.50 Tomasz Szczapa (Poznań): Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej u noworodków; godz. 12.50–13.10 Marzena Zielińska (Wrocław): Wentylacja oscylacyjna (HFOV) u noworodków; godz. 13.10–13.25    Klaudiusz Bober (Bytom): Zsynchronizowana nosowa wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim (SNIPPV) w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków urodzonych przedwcześnie; godz. 13.25–13.40 Przemysław Sadowski (Diagnos): Nowoczesne respiratory i wentylacja HFO z monitorowaniem parametrów oddechowych; godz. 13.40–14.00 Przerwa;

godz. 14.00–15.30 Sesja IV – Sala A: Wybrane problemy kardiologiczne, Przewodniczący: Aldona Siwińska (Poznań), Ryszard Lauterbach (Kraków) godz. 14.00–14.30 Aldona Siwińska (Poznań): Kardiologiczne stany naglące u noworodka; godz. 14.30–15.00 Wojciech Walas (Opole): Leczenie PPHN – czy tylko tlenek azotu; godz. 15.00–15.15 Ryszard Lauterbach (Kraków): PPHN – etiopatogeneza, diagnostyka, postępowanie – doświadczenia własne; godz. 15.15–15.30 Joanna Potomska (HiPP): Zastosowanie mleka HiPP Combiotic w żywieniu niemowląt; godz. 15.30–16.00 Przerwa

godz. 16.00–17.30 Sesja V – Sala A: Ostra niewydolność oddechowa noworodka, Przewodniczący: Jan Mazela (Poznań); godz. 16.00–16.30 Jan Mazela (Poznań): Hipoksemiczna niewydolność oddechowa u noworodka; godz. 16.30–17.00 Ilona Lisowska-Miszczyk (Kraków): Zespoły „ucieczki” powietrza; godz. 17.00–17.30 Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań): Chylothorax; godz. 17.30-18.00 Tom Leenhoven (CareFusion): Oxygen suplementation during venilation;

godz. 10.15–10.30 Sesja VI – Sala B: Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji, Przewodniczący: Elżbieta Gajewska (Wrocław); godz. 10.15–10.30 Elżbieta Gajewska (Wrocław): Program nieinwazyjnego wspomagania wentylacji – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy; godz. 10.30–10.50 Janusz Świetliński (Ruda Śląska): 10 lat realizacji programu nieinwazyjnego wspomagania wentylacji – wyniki leczenia; godz. 10.50–11.10 Maria Wilińska (Warszawa): Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji – długoterminowe wyniki leczenia w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim; godz. 11.10–11.30 Zenon Skalski (Dutchmed): Praktyczne aspekty nieinwazyjnego wspomagania wentylacji; godz. 11.30–12.00 Przerwa;

godz. 12.00–13.30 Sesja VII – Sala B: Tlenoterapia, Przewodniczący: Maria Wilińska (Warszawa), Jerzy Szczapa (Poznań); godz. 12.00–12.30 Jerzy Szczapa (Poznań): Leczenie tlenem – aktualne zalecenia; godz. 12.30–12.44 Ilona Lisowska-Miszczyk (Kraków): Automatyczna regulacja stężenia tlenu w mieszance oddechowej w czasie wentylacji mechanicznej – doświadczenia własne; godz. 12.45–13.00 Maria Wilińska (Warszawa): Przydatność automatycznej regulacji stężenia tlenu w systemie AVEA-CLIO w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodka – doświadczenia własne; godz. 13.00–13.20 Tomasz Szczapa (Poznań): Zastosowanie gazów medycznych poza tlenem w leczeniu noworodków; godz. 13.20–13.30 Agata Jaskólska (Nutricia): Bebilon Nenatal Premium optymalny wybór w żywieniu wcześniaków; godz. 13.30-14.00 Przerwa

godz. 14.00–15.40 Sesja VIII – Sala B: Nowe możliwości monitorowania funkcji życiowych noworodka, Przewodniczący: Klaudiusz Bober (Bytom); godz. 14.00–14.20 Łukasz Karpiński (Poznań): Zintegrowane EEG – doświadczenia własne; godz. 14.20-14.40 Tomasz Szczapa, Łukasz Karpiński (Poznań): Ocena utlenowania tkankowego z zastosowaniem pektroskopii w bliskiej podczerwieni; godz. 14.40-15.10 Alicja Kornacka (Poznań): Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach naglących noworodka; godz. 15.10-15.40 Yasser Nassef (Dubai): Non Invasive Cardiac Output, Clinical Application in Neonates; godz. 15.40–16.15 Przerwa;

godz. 16.15–17.45 Sesja IX – Sala B: Varia, Przewodniczący: Anna Gotz-Więckowska (Poznań), Janusz Świetliński (Ruda Śląska); godz. 16.15–16.45 Anna Gotz-Więckowska (Poznań): Retinopatia wcześniaków – badania przesiewowe i możliwości leczenia- aktualne wytyczne; godz. 16.45–17.00 Janusz Świetliński (Ruda Śląska): Powikłania kaniulacji naczyń pępowinowych; godz. 17.00–17.30 Stanisława Kulen-Gey (Berlin): Metoda Padovan w świetle wegetatywnych funkcji noworodka; godz. 17.30–17.45 Klaudiusz Bober (Bytom): Ocena kliniczna dzieci w wieku 2 lat leczonych w okresie noworodkowym z powodu niewydolności oddechowej wentylacją mechaniczną skojarzoną z metodami nieinwazyjnymi; godz. 17.45-18.10 Jerzy Szczapa (Poznań): Szczepienia u noworodków przedwcześnie urodzonych

Sobota 24.11.2012 godz. 8.30–10.05 Sesja X – Sala A: Farmakoterapia w okresie noworodkowym, Przewodniczący Ryszard Lauterbach (Kraków); godz. 8.30–9.00 Jerzy Szczapa (Poznań): Metyloksantyny w leczeniu noworodków; godz. 9.00– 9.20 Monika Sierzputowska (Poznań): Zastosowanie kliniczne tlenku azotu; godz. 9.20–9.50 Ryszard Lauterbach (Kraków): Antybiotykoterapia; godz. 09.50–10.05 Andrzej Duda (Chiesi): Peyona – jedyny zarejestrowany w Polsce cytrynian kofeiny w leczeniu bezdechu pierwotnego u dzieci; godz. 10.05–10.20 Przerwa

godz. 10.20–12.20 Sesja XI – Sala A: Martwicze zapalenie jelit – narastający problem kliniczny w okresie noworodkowym, Przewodniczący: Ewa Helwich (Warszawa), Michał Błaszczyński (Poznań); godz. 10.20–10.50 Michael Sherman (Missouri – Columbia): New pathogenesis of NEC: A different Pathway of Disease; godz. 10.50–11.20 Jerzy Szczapa (Poznań): Patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie noworodka z NEC; godz. 11.20–11.50 Michał Błaszczyński (Poznań): Martwicze zapalenie jelit i inne stany naglące wymagające interwencji chirurgicznej; godz. 11.50–12.20 Ewa Helwich (Warszawa): Suplementacja i żywienie wcześniaka – nowe szanse, nowe wyzwania; godz. 12.20–12.35 Przerwa

godz. 12.35–14.15 Sesja XII – Sala A: Protekcja ośrodkowego układu nerwowego, Przewodniczący: Ewa Gulczyńska (Łódź), Janusz Gadzinowski (Poznań); godz. 12.35–13.05 Janusz Gadzinowski (Poznań): Hipotermia w leczeniu noworodka; godz. 13.05–13.35 Ewa Gulczyńska (Łódź): Leczenie wspomagające w hipotermii leczniczej; godz. 13.35–13.50 Julita Latka-Grot, Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska, Elżbieta Jurkiewicz, Anna Dobrzańska (Warszawa): Selektywne chłodzenie głowy  – trudności, powikłania, Sukcesy; godz. 13.50-14.15 Jacek Rudnicki (Szczecin): Zintegrowane EEG – nowe możliwości nadzoru noworodka w stanie krytycznym; godz. 14.15–14.30 Przerwa;

godz. 14.30–16.30 Sesja XIII – Sala A: Zakażenia noworodka, Przewodniczący: Magdalena Marczyńska (Warszawa), Ryszard Lauterbach (Kraków): godz. 14.30-15.00 Ewa Helwich (Warszawa): Efektywność prewencji zakażeń wywołanych przez wirus RS. Wyniki realizacji programu profilaktyki u dzieci z przewlekłą chorobą płuc w sezonie 2011/2012.; godz. 15.00-15.30 Magdalena Marczyńska (Warszawa): Postępowanie w perinatalnych zakażeniach HIV; godz. 15.30-16.00 Jerzy Szczapa (Poznań): Profilaktyka i leczenie zakażeń grzybiczych; godz. 16.00-16.30 Ryszard Lauterbach (Kraków): Rozpoznanie i leczenie sepsy u noworodka; godz. 16.30-17.00 Jadwiga Wójkowska-Mach (Kraków): Późna postać sepsy u noworodków – wyniki badań Polskiej Sieci Neonatologicznej

godz. 9.00–10.45 Sesja XIV – Sala B: Noworodek po cięciu cesarskim, Przewodniczący: Barbara Królak-Olejnik (Wrocław), Janusz Gadzinowski (Poznań); godz. 9.00–9.30 Barbara Królak-Olejnik (Wrocław): Noworodek donoszony po cięciu cesarskim; godz. 9.30–10.00 Jerzy Szczapa (Poznań): Cięcie cesarskie u noworodków bliskich donoszenia – epidemiologia, stany zagrożenia; godz. 10.00–10.30 Ryszard Lauterbach (Kraków): Cięcie cesarskie u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała; godz. 10.30–10.45 Tomasz Szczapa (Poznań): Resuscytacja noworodka – co nowego; godz. 10.45–11.00 Przerwa

godz. 11.00-12.50 Sesja XV – Sala B: Zaburzenia metabolizmu u noworodka i niemowlęcia, Przewodniczący: Mieczysław Walczak (Szczecin); godz. 11.00–11.30 Mariusz Ołtarzewski (Warszawa): Diagnostyka wrodzonych wad metabolicznych w oparciu o TANDEM MS: godz. 11.30–12.00 Ewa Starostecka (Łódź): Postępowanie lecznicze we wrodzonych chorobach metabolizmu wykrywanych metodą Tandem MS: 12.00–12.30 Dariusz Rokicki (Warszawa): Neurologiczna manifestacja chorób metabolicznych; godz. 12.30–12.50 Katarzyna Wróblewska-Seniuk (Poznań): Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę; godz. 12.50–13.05 Przerwa

godz. 13.05–14.35 Sesja XVI – Sala B: Problemy hematologiczne, Przewodniczący: Alicja Wasiluk (Białystok); godz. 13.05–13.35  Anna Jaworska (Poznań): Niedokrwistość u noworodka – możliwości profilaktyki i leczenia; godz. 13.35–14.05 Alicja Wasiluk (Białystok): Małopłytkowość u noworodka etiopatogeneza i leczenie; godz. 14.05–14.35 Piotr Korbal (Bydgoszcz): Ostre koagulopatie u noworodka – diagnostyka i postępowanie; godz. 14.35–14.50 Przerwa

godz. 14.50-16.30 Sesja XVII – Sala B: Zaburzenia równowagi wodno elektrolitowe, Przewodniczący: Iwona Maruniak-Chudek (Katowice), Marek Szczepański (Białystok); godz. 14.50–15.20 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice): Ostre uszkodzenie nerek w okresie noworodkowym; godz. 15.20–15.40 Joanna Bothur-Nowacka, Dariusz Gruszfeld, Sylwester Prokurat, Anna Dobrzańska  (Warszawa): Leczenie nerkozastępcze metodą ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji u noworodków – doświadczenia własne; godz. 15.40–16.00 Hanna Streich (Toruń): Zespół utraty soli u noworodków; godz. 16.00–16.30 Marek Szczepański (Białystok): Hipowolemia w okresie noworodkowym – etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie

Rejestracja: Termin zgłoszenia na Sympozjum upływa z dniem 30 października 2012 r. Osoby zgłaszające udział w Sympozjum muszą wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, na którą można się dostać z Bazy Danych Online) wraz z kserokopią dowodu wpłaty opłaty zjazdowej (200,00 zł), fax 61 8419650 lub listownie na adres: Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań w terminie do dnia 30 października 2012 roku. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wpłata należności na konto Fundacji Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Nr konta 41 1160 2202 0000 0000 6089 1331 - Bank Millenium SA. Rezygnacja z udziału w Sympozjum bez konsekwencji finansowych, może nastąpić najpóźniej do dnia 30 października 2012r. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej, która zostanie wypłacona po zakończeniu Sympozjum. W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają: udział w obradach naukowych, udział w Sympozjach satelitarnych, udział w spotkaniach towarzyskich i bankietach, materiały zjazdowe, certyfikat uczestnictwa.

Biuro Sympozjum: czynne od dnia 22 listopada br. w hotelu Andersia Pl. Andersa 3 w Poznaniu od godz. 15.00 (do zakończenia Sympozjum) w czasie jego trwania (rejestracja uczestników, odbiór materiałów zjazdowych, odbiór certyfikatu). 

Sekretariat Sympozjum: Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, tel. 61 8419409, fax. 61 8419650.

Tematyka Sympozjum: 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 2. Organizacja transportu wcześniaka i noworodka donoszonego. 3. Postępowanie z noworodkiem po porodzie zabiegowym. 4. Postępowanie z noworodkiem z bardzo małą urodzeniową masą ciała. 5. Zakażenia. 6. Stany naglące w przebiegu chorób układu krążenia i oddychania. 7. Stany naglące w zaburzeniach hematologicznych. 8. Nowe zagadnienia farmakoterapii noworodka. W czasie Sympozjum odbędą się Sympozja satelitarne nt.: Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji, Resuscytacja noworodka, Wpływ cięcia cesarskiego na stan noworodka, Tlenoterapia w okresie noworodkowym, Oksymetria tkankowa, Laktoferyna w okresie noworodkowym Nowe możliwości leczenia surfaktantem, Profilaktyka chorób zakaźnych u wcześniaków, Zalecenia pielęgnacyjne u noworodka i małego dziecka. 

HOTELErezerwacji hoteli uczestnicy Sympozjum dokonują indywidualnie, kontaktując się z hotelem. Powołując się na hasło „Neonatologia” można uzyskać atrakcyjne ceny. Jest możliwość korzystania z następujących hoteli: HOTEL ANDERSIA - Dział rezerwacji tel. 61 6678100, 61 6678110, Pl. Andersa 3, Poznań (miejsce obrad), nocleg 22/23.11.2012, cena pokoju 1-os. ze śniadaniem – 530 zł.; nocleg 22/23.11.2012, cena pokoju 2-os. ze śniadaniem – 580 zł.; nocleg 23/24.11.2012, cena pokoju 1-os. ze śniadaniem – 300 zł.; nocleg 23/24.11.2012, cena pokoju 2-os. ze śniadaniem – 350 zł. Cena zawiera: śniadanie w Restauracji Flavoria, wstęp do Harmonia SPA, Internet oraz 8% VAT; HOTEL IBIS Rezerwacja tel. 61 8584400, ul. Kazimierza Wielkiego 23, Poznań, (odległość od miejsca obrad około1 km.), nocleg 22/23.11.2012 cena pokoju  - 319 zł., nocleg 23/24.11.2012 cena pokoju  – 140 zł. Śniadanie dodatkowo płatne 29 PLN od osoby. Pokoje typu twin oraz z dużym łóżkiem do pojedynczego i podwójnego wykorzystania, w Hotelu Ibis dodatkowo zależy podać numer rezerwacji nr 210817, obiad nie jest zapewniony, istnieje możliwość skorzystania z obiadu na własny koszt w Hotelu Andersia w Restauracji Mozaika. Koordynatorem rezerwacji hotelowych jest Teresa Łanoch Edumedix – Piękne Narodziny ul. Stary Port 13, 85-068 Bydgoszcz  tel. 52 3734337, 52 3732492, tel. kom. 609878384, fax 52 3733966                                                                  

Zobacz również :                                                                                                       21-22.09.2012 II Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna – Zamek Książ    Nowoczesne Praktyki w Położnictwie i Neonatologii – 05-06.10.2012 Wrocław                18-20.10.2012 XXX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego              16-18.11.2012 Ultrasonografia i Echokardiografia w Neonatologii

 

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.