Szpital Wojewódzki im. Kopernika ul.Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

koszalin szpital wojewodzki ODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY : ordynator – lek. med. Anna Kozłowicz-Zientała tel. 94 3488273; pielęgniarka oddziałowaBarbara Ponurko tel. 94 3488225; dużurka pielęgniarek tel. 94 3488226; wydawanie noworodków tel. 94 3488232. Oddział jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w opiece perinatalnej. W skład oddziału wchodzą: Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka, Poradnia Laktacyjna. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oddziału to diagnostyka i leczenie następujących stanów: opóźniony rozwój płodu i niedożywienie płodu; zaburzenia związane ze skróconym trwaniem ciąży i niskim ciężarem urodzeniowym; zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużym ciężarem urodzeniowym; niedotlenienie wewnątrzmaciczne; zespół zaburzeń oddychania i inne zaburzenia oddychania u noworodka; choroba hemolityczna noworodka; okołoporodowa żółtaczka; endokrynologiczne i metaboliczne zaburzenia okresu noworodkowego; zaburzenia hematologiczne u noworodka; okołoporodowe zaburzenia układu pokarmowego; zaburzenia dotyczące powłok i termoregulacji; uraz okołoporodowy; diagnostyka wad wrodzonych; diagnostyka żółtaczek okresu noworodkowego; badania przesiewowe: w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, niedorozwoju stawów biodrowych; szczepienia ochronne – BCG, przeciwko WZW-B; transfuzje wymienne krwi; pobieranie krwi do badania powtórnego w kierunku niedoczynności tarczycyi fenyloketonurii u dzieci spoza szpitala; diagnostyczne nakłucie lędźwiowe - (oraz komór); żywienie pozajelitowe; reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w odddziale; cewnikowanie pęcherza moczowego; sondowanie żołądka; kaniulowanie naczyń pępowinowych i obwodowych; rehabilitacja oddechowa noworodków; zabiegi pielęgnacyjne stosowane w przypadku niedrożności kanalika łzowego; diagnostyka i leczenie fetopatii cukrzycowej; wczesna diagnostyka zakażeń okresu noworodkowego. Oddział wyposażony jest w następujący sprzęt: kardiomonitor, inkubatory, cieplarki, cieplarki kliniczne dla wcześniaków, pulsoksymetry,  urządzenie do przesiewowych badań słuchu (do rejestracji otoemisji akustycznych), system – zestaw do wspomagania oddechu noworodków, system CPAP do inkubatorów, monitor bezdechów Baby Sensen, aparat do sztucznego oddychania, pompa infuzyjna transportowa, pompy infuzyjne. ODDZIAŁ  POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY : ordynator – Prof. Zbigniew Maciejewski tel. 94 3488400; pielęgniarka oddziałowaMałgorzata Kowalska. W ramach Oddziału funkcjonują: Izba Przyjęć; Pododdział Położniczy tel. 94 3488401; Pododdział Patologii Ciąży – dyżurka lekarska tel. 94 3488156, pracownia USG tel. 94 3488212; Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – dyżurka lekarska tel. 94 34881 39; Blok Operacyjny i Porodowo-Operacyjny; Pracownia Ultrasonograficzna; Pracownia Cytologii i Biocenozy tel. 94 3488372. Szkoła Rodzenia – zapisy pod nr tel. (od 20 tygodnia ciąży) 94 3488366 lub 510 363 558 – zajęcia rozpoczynają się od 24 lub 25 tygodnia ciąży w poniedziałki lub wtorki w godz. 17.00 – 19.00 lub czwartki w godz. 17.00 – 18.00 lub w godz. 18.00 – 19.00 – pełny kurs szkoły rodzenia obejmuje 3 miesiące. Ilość osób w jednej grupie nie przekracza 14 par. W zajęciach można uczestniczyć z partnerem lub bez. Po 3 miesiącach od porodu organizowane są spotkania „absolwentów”.
Pododdział Położniczy – dyżurka pielęgniarek tel. 94 3488218 – dyżurka lekarska tel. 94 3488217 – Odcinek Septyczny tel. 94 3488215. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie następujących stanów i jednostek chorobowych: krwawienie we wczesnym okresie ciąży (poronienie); krwawienie przedporodowe, przedwczesne odklejenie łożyska i łożysko przodujące; nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże, poród i połóg; niepowściągliwe wymioty ciężarnych; poród przedwczesny lub poród zagrażający; ciąża przenoszona; choroby zakaźne i pasożytnicze u matki, nadające się do zaklasyfikowania gdzie indziej lecz wikłające ciąże, poród i połóg; aktualne stany u matki wikłające ciążę, poród i połóg; ciąża mnoga; nieprawidłowe położenie lub przodowanie nieprawidłowych części płodu; nieprawidłowości narządów i tkanek miękkich miednicy; rozpoznane lub podejrzewane nieprawidłowości płodu wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki; wielowodzie; łagodna dysplazja sutka; zapalenie jajników, jajowodu, przymacicza i otrzewnej miednicy małej; choroby zapalne macicy z wyjątkiem szyjki macicy; zapalenie szyjki macicy, pochwy i sromu; gruczolistość (endometrioza); wypadanie macicy i pochwy; przetoki w żeńskim narządzie rodnym; choroby niezapalne jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego; choroby niezapalne pochwy, szyjki macicy; zaburzenia miesiączkowania i inne nieprawidłowe krwawienia z żeńskich narządów płciowych; choroby okresu przekwitania i po okresie przekwitania; niepłodność kobieca; zaśniad groniasty; ciąża pozamaciczna; poronienie samoistne; poronienie wywołane z prawnie uznanych przyczyn; poronienie ze wskazań lekarskich legalne; przerwanie ciąży ze wskazań lekarskich legalnie; powikłania po poronieniu, ciąży pozamacicznej i zaśniadzie groniastym; zatrzymanie lub osłabienie czynności porodowej; nieprawidłowości akcji porodowej (nieprawidłowa czynność skurczowa); poród przedłużony; powikłania ze strony pępowiny; uraz porodowy krocza i sromu (z wyłączeniem nacięcia krocza); krwotok poporodowy; zatrzymanie łożyska, resztek łożyskowych lub błon płodowych w macicy; zakażenie połogowe; powikłania ze strony układu żylnego w okresie ciąży i połogu; zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych; wady wrodzone narządów płciowych; zaburzenia hamatologiczne płodu i noworodka (transfuzja u noworodka) oraz choroby nowotworowe z zakresu ginekologii.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: