Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

olsztyn szpital wojewódzkiODDZIAŁ  NEONATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : ordynator – dr n. med. Jolanta Meller tel. 89 5386293; dyżurka lekarska tel. 89 5386552; dyżurka położnych tel. 89 5386431; pielęgniarka oddziałowa tel. 89 5386406. Oddział posiada III stopień referencyjności dla oddziałów neonatologicznych w regionie warmińsko-mazurskim i dysponuje następującym sprzętem medycznym: respiratory przystosowane do prowadzenia najnowszych form wspomagania oddychania, w tym wentylacji oscylacyjnej; CPAP typu infant flow; przyłóżkowy aparat RTG; aparat USG z kolorowym Dopplerem; inkubatory zamknięte i otwarte; pompy infuzyjne; kardiomonitory; pulsoksymetry; lampy do fototerapii; diafanoskop. Dzięki temu oddział ma możliwości realizowania następujących procedur w zakresie opieki neonatologicznej: program poprawy opieki perinatalnej; wentylacja nieinwazyjna u noworodków; przesiewowe badania słuchu u noworodków; profilaktyka zakażeń wirusem RS;  promocja karmienia piersią. W Oddziale  prowadzona jest intensywna terapia noworodka, również leczone są noworodki urodzone przedwcześnie i z ciąż powikłanych – takich jak: wcześniaki urodzone z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, noworodki z konfliktem serologicznym i innymi zaburzeniami hematologicznymi, noworodki matek cukrzycowych, matek z EPH – gestozą, zaburzeniami neurologicznymi, z zakażeniami. Diagnozowane są noworodki z wadami rozwojowymi, zaburzeniami rytmu serca, leczymy noworodki z dysplazją oskrzelowo – płucną, z przetrwałym przewodem tętniczym, prowadzone są badania w kierunku retinopatii wcześniaków. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY i GINEKOLOGII  ONKOLOGICZNEJ : ordynator – dr n. med. Marek Stefanowicz tel. 89 5386563; dyżurka lekarska tel. 89 5386483; dyżurka położnych tel. 89 5386285; pielęgniarka oddziałowa tel. 89 5386258. Oddział jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa warmińsko-mazurskiego i jest oddziałem odwoławczym dla regionu w zakresie ginekologii operacyjnej. W zakresie perinatologii w oparciu o rządowy program Poprawy Opieki Perinatalnej, oddział jest ośrodkiem III stopnia poziomu referencyjnego – jedynym na Warmii i Mazurach. W zakresie perinatologii na oddziale możliwe jest: leczenie porodu przedwczesnego (szczególnie w zakresie 24-32 tyg. ciąży); diagnostyka prenatalna w ramach Klinicznego Zespołu ds. Wad Wrodzonych Płodów i Noworodków; diagnostyka, leczenie i monitorowanie wikłających ciążę chorób: nerek, serca i układu krążenia, cukrzycy, hematologicznych, centralnego układu nerwowego, układu naczyniowego, konfliktu serologicznego (zabiegi kordocentezy i amniopunkcji); leczenie najcięższych powikłań okresu ciąży, porodu i połogu. Na oddziale jest możliwość wykonania badań prenatalnych – badania te polegają na rozpoznawaniu wad i ciężkich chorób płodu w stosunkowo wczesnym okresie ciąży. Przeprowadza się je różnymi technikami, takimi jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu, USG, badanie krwi pępowinowej i tzw. test potrójny – do badań prenatanych kwalifikują się kobiety w ciąży: powyżej 35 roku życia (bez skierowania); mające obciążenia genetyczne (bez skierowania); w przypadku, gdy lekarz opieki podstawowej ma jakiekolwiek podejrzenia wynikające z badań przesiewowych USG (wymagane skierowanie od lekarza); obejmuje kobiety do 22 tygodnia ciąży. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w Poradni Medycyny Matczyno-Płodowej, ul. Żołnierska 18 – rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 89 538 6366 w godzinach 8.00 – 15.00. Celem badania prenatalnego jest: wczesne wykrywanie wad wrodzonych płodu ze szczególnym uwzględnieniem wad ciężkich i wad serca oraz wykrywanie wrodzonych anomalii genetycznych; jak i również optymalizacja diagnostyki i opieki specjalistycznej w ciążach obarczonych wadą lub szczególnym ryzykiem. Rodzaje badań prenatalnych wykonywanych na oddziale: 1) Badania nieinwazyjne – do których zaliczamy: badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – przewidzianych dla tego badania, pierwsze badanie USG powinno wykonać się pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL (długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu) wynosi 45 – 80 mm, kolejne badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży; badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi): PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A, hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta), AFP – alfa fetoproteina, Estriol – wolny estriol; 2) komputerowa ocena ryzyka wady/choroby płodu na podstawie testów przesiewowych; 3) na oddziale jest możliwość włączenia pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego (badania inwazyjne w przypadku wyrażenia przez nią zgody); 4) porada genetyczna obejmująca m. in. wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co dalszego postępowania; 5) badania inwazyjne w diagnostyce prenatalnej wykonywane na oddziale: biopsja trofoblastu – polega na pobraniu pod kontrola USG fragmentu kosmówki do badań genetycznych, termin wykonania: od ok. 11 tygodnia ciąży; amniopunkcja – termin wykonania: ok. 15-22 tydzień ciąży, wykonywana pod kontrolą USG w celu uzyskania płynu owodniowego zawierającego komórki płodu, uzyskany w wyniku zabiegu materiał poddawany jest badaniom biochemicznym i cytogenetycznym; kordocenteza – wykonywana w wyselekcjonowanych przypadkach, zwykle po 18 tygodniu ciąży, celem zabiegu jest uzyskanie krwi płodu dla przeprowadzenia badań cytogenetycznych; 6) badania genetyczne do których zaliczamy: ahodowlę komórkową; wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej (techniki prążkowe); analizę mikroskopową chromosomów; analizę FISH (hybrydyzacja in situ z wykorzystaniem fluorescencji); analizę DNA w przypadkach chorób monogenicznych; cytogenetyczne badania molekularne. W zakresie ginekologii oddział oferuje szerokie zastosowanie technik laparoskopowych i histeroskopowych w diagnostyce i leczeniu operacyjnym schorzeń ginekologicznych, w tym również nowotworowych. Diagnostyka i leczenie chorób piersi – w tym wykonywanie biopsji otwartych piersi we wczesnej przedklinicznej diagnostyce raka po lokalizacji stereotaktycznej wykonywanej w pracowni mammograficznej. Inne techniki  szeroko stosowane to: tamowanie krwotoków w nieoperacyjnych nowotworach miednicy mniejszej poprzez embolizację tętnic biodrowych wewnętrznych wykonywaną w pracowni naczyniowej zakładu RTG. Diagnostyka i leczenie niepłodności pierwotnej i wtórnej. Na oddziale przeprowadzane są również zabiegi operacyjne w zakresie ginekologii i onkologii – stosowane są: pełny zakres diagnostyki i leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych narządu rodnego, leczenie powikłań pooperacyjnych oraz operacje naprawcze, chemioterapia dootrzewnowa i dożylna w przypadkach nowotworów złośliwych jajnika.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: