Wojewódzki Szpital Zespolony 82-300 Elbląg , ul. Królewiecka 146

szpital wojewódzki elblągODDZIAŁ  NOWORODKA, PATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : ordynator -  lek. med. Barbara Chomik; pielęgniarka oddziałowa – Krystyna Mielczarek. W skład całego kompleksu wchodzą: Oddział Noworodków tel. 55 2395952; Oddział Patologii Noworodków tel. 55 23958 56; Oddział Intensywnej Terapii Noworodków tel. 55 2395 856. Całościowo Oddział jest oddziałem III stopnia referencji w zakresie opieki neonatologicznej i ma możliwość wykonywania: konsultacji kardiologicznej, chirurgicznej, neurologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, rehabilitacyjnej oraz przy łóżkowych badań USG,RTG, EKG, ECHO SERCA i badań słuchu metodą ABR. Przyjęcia do oddziału odbywają się całodobowo (dyżur 24-godzinny) po uprzednim uzgodnieniu miejsca z lekarzem dyżurnym tel. 55 2395778 lub 55 2395771. Szpital ma możliwość zapewnienia transportu karetką reanimacyjną z inkubatorem i respiratorem transportowym. Szpital posiada również lądowisko dla helikopterów. Oddział realizuje następujące programy: promocja karmienia piersią – która obejmuje: realizację 10 kroków do udanego karmienia piersią, stosowanie metody kangura jako jednej z metod opieki nad wcześniakiem, porady laktacyjne; wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu – które obejmuje: badanie słuchu metodą potencjałów wywołanych z pnia mózgu (met. ABR), kwalifikacja noworodków do grup ryzyka, prowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych; profilaktyka dysplazji stawów biodrowych – która obejmuje: badanie USG stawów biodrowych na oddziale noworodków. Oddział Noworodków pracuje w systemie rooming-in (matka z dzieckiem), co zapewnia nieograniczony kontakt matki i dziecka od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala. W czasie pobytu w oddziale mamy uczą się karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Możliwe są odwiedziny, na życzenie rodziców jest możliwość ubierania noworodków we własne ubranka. Oddział Patologii Noworodka prowadzi specjalistyczne leczenie noworodków urodzonych w tutejszym szpitalu i innych szpitalach, a także noworodków przyjętych z domu – dla matek tych dzieci zapewnione jest miejsce w pokoju z własnym węzłem sanitarnym. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną. Na Oddziale Patologii leczone są  noworodki z rozpoznaniem (podejrzeniem) następujących jednostek chorobowych: RDS (I st.), MAS, hipotrofia, noworodki z małą masą ciała, niedotlenienie bez cech encefalopatii, urazy okołoporodowe, zapalenie płuc, dysplazja oskrzelowo-płucna bez konieczności stosowania sztucznej wentylacji, hiperbilirubinemia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, policytemia, niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia, zakażenia swoiste dla okresu noworodkowego, choroba krwotoczna, choroba hemolityczna, zaburzenia odżywiania, zaburzenia termoregulacji, zaburzenia neurologiczne, zakażenia. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka prowadzi leczenie w zakresie: niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji takiej jak – zespół zaburzeń oddychania, zespół aspiracji smółki, zapalenie płuc, dysplazja oskrzelowo-płucna; noworodków wymagających transfuzji wymiennej w przypadku choroby hemolitycznej w układzie grup głównych lub/i w układzie Rh; oddział zajmuje się również leczeniem drgawek, noworodków o masie poniżej 1000 gram, noworodków, u których prowadzi się częściowe lub całkowite żywienie, parenteralne. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka wyposażony jest w 5 respiratorów, 3 CPAP, nowoczesne inkubatory do intensywnej terapii i aparaturę monitorującą. Badania gazometryczne, elektrolity, poziom cukru wykonywane są przyłóżkowo za pomocą mikrometod. Oddział dysponuje uniwersalnym cyfrowym ultrasonografem z kolorowym Dopplerem. ODDZIAŁ  GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA  i  PATOLOGII  CIĄŻY : ordynator tel. 55 2395655; oddziałowa tel. 55 2395915; dyżurka lekarska tel. 55 2395678 lub 55 2395874 lub 55 23958 10 lub 55 2395730; punkt pielęgniarski Oddziału Ginekologicznego tel. 55 239 5686; punkt położnych Oddziału Patologii Ciąży tel. 55 2395739; punkt położnych Oddziału Położniczego tel. 55 2395976; Trakt Porodowy tel. 55 2395710; Izba Przyjęć Położnicza tel. 55 2395819. Oddział Ginekologii wykonuje: zabiegi operacyjne w zakresie schorzeń ginekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń onkologicznych; zabiegi operacyjne ginekologiczne metodą laparoskopową; prowadzi profilaktykę raka szyjki macicy z oceną cytologiczną, kolposkopową i histopatologiczną; udziela konsultacji ginekologicznych pacjentkom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych uzupełniając leczenie zachowawcze operacyjnym. W Oddziale Położniczym przebywają matki po porodzie razem z dziećmi w systemie rooming-in, w salach 1 lub 2 osobowych. Oddział posiada wydzieloną i monitorowaną salę cięć cesarskich. Trakt Porodowy posiada salę porodów rodzinnych wyposażoną w nowoczesny sprzęt łącznie z możliwością odbycia porodów w wodzie. Przy oddziale położniczym prowadzona jest Szkoła Rodzenia. Przy oddziale funkcjonuje także Poradnia Patologii Ciąży pełniąca rolę konsultacyjną dla miasta Elbląga, ZOZ Pasłęk, ZOZ Braniewo. Ze względu na istniejący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu Oddział Intensywnej Terapii Noworodkowej Oddział Położniczy w zakresie II stopnia referencji prowadzi porody przedwczesne. Oddział Patologii Ciąży hospitalizuje ciężarne o średnim i wysokim ryzyku okołoporodowym. Dysponuje salą intensywnego nadzoru położniczego.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: