Szpital Kielecki Św. Aleksandra 25-316 Kielce ul. Kościuszki 25

szpital kieleckiODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY : ordynator – lek. med. Grażyna Pazera tel. 41 3417842, dyżurka lekarska tel. 41 3417837; pielęgniarka oddziałowa tel. 41 3417838. W opiece nad noworodkiem i matką oddział realizuje obowiązujące zasady opracowane przez WHO I UNICEF zawarte w międzynarodowym programie o nazwie „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Lekarz neonatolog  jest obecny przy każdym porodzie i sprawuje opiekę lekarską nad noworodkiem od urodzenia do chwili jego wypisu ze szpitala. W tym czasie lekarz codziennie bada noworodka i ocenia jak  przebiega proces przystosowywania się do życia poza organizmem mamy. Obserwuje również proces żywienia dziecka a w przypadku choroby prowadzi jego leczenie. Obecność lekarza gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla noworodka, pozwala uniknąć wielu zagrożeń, które mogą się pojawić w pierwszych dobach życia, jak również zapewnia natychmiastową interwencję w sytuacjach tego wymagających. W opiece medycznej nad noworodkiem od chwili urodzenia uczestniczą również pielęgniarki i położne. Bezpośrednio po porodzie opiekują się one noworodkiem, pomagają w czynnościach pielęgnacyjnych, uczą matki procesu pielęgnacji i opieki nad potomstwem, przekazują wiedzę na temat żywienia, pomagają w trudnych sytuacjach. W oddziale znajduje się 35 miejsc noworodkowych. Dziecko od chwili urodzin przebywa razem z mamą w systemie rooming-in na salach dwu, trzy lub czterołóżkowych. W obrębie oddziału znajduje się sala intensywnej terapii, wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania życia najciężej chorych noworodków (respirator, Infant flow CPAP, kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubatory, pompy infuzyjne i.t.d.). Oddział współpracuje z ośrodkami klinicznymi, gdzie w sytuacjach koniecznych noworodek może być przekazany do dalszego leczenia np. chirurgicznego, kardiochirurgicznego lub okulistycznego. Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna w której pracują lekarze z oddziału neonatologicznego. W poradni prowadzona jest dalsza okresowa kontrola lekarska noworodków, u których wystąpiły problemy medyczne w okresie płodowym i/lub okołoporodowym – zwłaszcza tych urodzonych z czynnikami ryzyka okresu płodowo – okołoporodowego, które były leczone w Oddziale Neonatologicznym okres kontroli lekarskiej obejmuje tzw. „krytyczny okres rozwojowy” – od narodzin do zakończenia fazy rozwoju poszczególnych narządów czyli do ukończenia 2 roku życia. Poradnia przyjmuje dzieci urodzone w tutejszym szpitalu oraz skierowane z przychodni rejonowych. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do Poradni – porada neonatologiczna obejmuje: ocenę somatyczną, ocenę rozwoju fizycznego, ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów, planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych, ocenę i zlecanie badań dodatkowych jak i również leczenie. Częścią pracy poradni jest rozwiązywanie problemów laktacyjnych. Ze względu na to, że szpital posiada tytuł WHO/UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku” realizowany jest w szpitalu program promocji karmienia piersią. Karmienie pokarmem matki jest jedynym właściwym żywieniem człowieka. Rozpoczyna się po urodzeniu noworodka i trwa do 2 roku życia. Poradni Laktacyjna tel. 41 3417837. Poradnia czynna jest we: wtorki w godz. 11.30-14.30, środy w godz. 10.30-14.30, czwartki w godz. 11.30-14.30. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY : ordynator – dr n. med. Waldemar F. Kowalski tel. 41 3417831 lub 41 3417830; z-ca ordynatora dr n. med. Grzegorz Wydrzyński; dyżurka lekarska I piętro tel.  41 3417843, dyżurka lekarska II piętro tel. 41 3417827; pielęgniarka oddziałowa tel. 41 3417832; blok porodowy tel. 41 3417841; dyżurka pielęgniarska tel. 41 3417833; położna oddziałowa tel. 41 3417836. Oddział znajduje się na I i II piętrze w budynku głównym szpitala posiada 65 łóżek. Oddział składa się z: Bloku Porodowego; Pododdziału Położniczego; Pododdziału Patologii Ciąży; Pododdziału Ginekologicznego; Pododdziału Obserwacyjnego. W ramach oddziale działają następujące specjalistyczne pracownie: Diagnostyki ultrasonograficznej; Videokolposkopii; Cytologii Ginekologicznej. Możliwy jest do wykonania pełen zakres operacji ginekologicznych w tym zabiegi onkologiczne, operacje uroginekologiczne (IVS, TVT) oraz zabiegi endoskopii ginekologicznej. W oddziale wykonuje się operacje laparoskopowe oraz zabiegi histeroskopowe. W nowocześnie wyposażonym gabinecie zabiegowym leczy się między innymi zmiany na szyjce macicy metodami kriochirurgicznymi, elektrochirurgicznymi oraz wykonuje unikalny zabieg krioablacji błony śluzowej jamy macicy.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: