Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II ul.Zapolskiej 3 , 41-218 Sosnowiec

sosnowiec centrum pediatriiCentrala Szpitala tel. 32 72077-00 lub 32 2630058 Sekretariat tel. 32 2660230, fax 32 2663630 Izba Przyjęć tel. 32 7207774 ODDZIAŁ  NIEMOWLĘCY  i  PATOLOGII  NOWORODKA : ordynator – lek. med. Leszek Strój; na oddziale hospitalizowane są noworodki i dzieci do 1 roku życia; istnieje możliwość przebywania w szpitalu dziecka wraz z opiekunem. ODDZIAŁ  PEDIATRYCZNY : ordynator – dr n. med. Tomasz Rzemieniuk; na oddziale hospitalizowani są pacjenci od 2 do 18 roku życia z powodu nagłych zachorowań (pełniony jest stały 24-godzinny ostry dyżur) oraz celem wykonania planowej diagnostyki w zakresie gastroenterologii (w tym badania endoskopowe, ultrasonografia), nefrologii (w tym badania USG,radiologiczne, metaboliczne), neurologii (na oddziale jest możliwość neuroobrazowania), pulmonologii (w tym RTG i TK), wstępnej diagnostyki kardiologicznej (w tym echokardiografia, 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera), endokrynologicznej, immunologicznej i hematologicznej. W ramach funkcjonowania oddziału prowadzony jest program leczenia niedoborów odporności. ODDZIAŁ  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – lek. med. Daniel Miklasiński; w ramach funkcjonowania oddziału świadczone są usługi medyczne w zakresie: chirurgii ogólnej dziecięcej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, chirurgii plastycznej, chirurgii dermatologicznej; usługi są świadczone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. ODDZIAŁ  REUMATOLOGII : ordynator – lek. med. Anna Gruenpeter; na oddziale hospitalizowani są pacjenci w wieku od 0 do 18 roku życia. Prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu ruchu; prowadzona jest również fizjoterapia i fizykoterapii. Główną działalnością oddziału jest leczenie pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym, zapaleniem skórno-mięśniowym, młodzieńczymi spondyloatropatiami, odczynowymi i bakteryjnymi zapaleniami stawów, osteoporozą oraz  wykonywana jest diagnostyka szeroko pojętych bólów stawów. Prowadzone jest leczenie dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów preparatem antycytokinowym – Etanercept w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ. ODDZIAŁ  KLINICZNY  PSYCHIATRII i PSYCHOTERAPII  WIEKU  ROZWOJOWEGO : ordynator – dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik. Na oddziale hospitalizowani są pacjenci w trybie planowym z terenu całego kraju, pobyt w oddziale i proces terapeutyczny są bezpłatne – kontrakt z NFZ; przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania po ustaleniu terminu pod nr tel. 32 7207700 wew. 158. Każdy pacjent prowadzony jest przez lekarza i psychoterapeutę, w trakcie pobytu organizowane są konsultacje rodzinne; oferta leczenia kierowana jest do pacjentów cierpiących z powodu: zaburzeń psychotycznych do 18r.ż.; zaburzeń afektywnych (nastroju) do 18r.ż.; zaburzeń nerwicowych do 18r.ż.; zaburzeń odżywiania się dla pacjentów do 24r.ż. (dla pacjentów uczących się i studiujących); zaburzeń zachowania i emocji do 18r.ż. Oddział specjalizuje się w terapii pacjentów z zaburzeniami odżywiania, takimi jak: jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna, zespól napadowego objadania się. DZIENNY  ODDZIAŁ  PSYCHIATRII i  PSYCHOTERAPII  WIEKU  ROZWOJOWEGO : ordynator – dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: