Śląskie Centrum Chorób Serca , 41-800 Zabrze ul. Skłodowskiej-Curie 9

śląskie centrum chorób sercaKATEDRA  KARDIOLOGII, WRODZONYCH  WAD  SERCA  i  ELEKTROTERAPII  z  ODDZIAŁEM  KARDIOLOGII  DZIECIĘCEJ  SUM : ordynator – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus tel. 32 2713414; 32 3733682; 32 37336 82, 32 2713414; fax 32 3733792; w ramach prowadzonej działalności w klinice wykonywane są specjalistyczne procedury, takie jak: koronarografia; przezskórna interwencja wieńcowa – PCI;stentowanie tętnic obwodowych (kończyn dolnych, górnych, nerkowych i dogłowowych); inwazyjne badania elektrofizjologiczne; ablacja prądem RF; ablacja systemem CARTO;  implantacja kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca; wszczepienie układu stymulującego serca; przezskórna plastyka zastawki mitralnej; biopsja mięśnia sercowego; wszczepienie filtrów do żyły głównej i dolnej; implantacja stentgraftów u chorych z tętniakami aorty zstępującej; ultrasonokardiografia przezprzełykowa; ultrasonografia wewnątrznaczyniowa. III KATEDRA i ODDZIAŁ KLINICZNY KARDIOLOGII  SUM : ordynator – prof. dr hab. n. med. Lech Poloński tel. 32 37337; 32 3733619; fax 32 2732679; w skład katedry wchodzi Oddział Chorób Serca i Naczyń: koordynator – prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior tel. 323733860; 32 27326 81; fax 32 3733819; główne dziedziny kardiologii  szczególnego zainteresowania katedry są: ostre zespoły wieńcowe, zaawansowana niewydolność serca, zator tętnicy płucnej, nadciśnienie płucne.KATEDRA i ODDZIAŁ KLINICZNY KARDIOCHIRURGII i TRANSPLANTOLOGII  SUM : kierownik katedry – prof. dr hab. n. med. Marian śląskie centrum chorób serca poradnie Zembala tel. 32 3733864; 32 3733689; tel./fax 32 2784334 sekretariat ds. pacjentów – lokalizacja: pawilon A tel. 32 373 3664; 32 3733637; fax 32 3733786; pawilon B tel. 32 3733 856; fax 32 3733808 Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej: w ramach działalności oddziału prowadzony jest jedyny w kraju program leczenia ciężkich niewydolności oddechowych u noworodków z zastosowaniem ECMO – tzn. sztucznego pozaustrojowego natleniania; prowadzony jest program stosowania tlenku azotu w leczeniu ciężkich postaci nadciśnienia płucnego; wykonywane są także przeszczepy serca u dzieci - kontakt sekretariat tel. 32 3733637 KATEDRA  KARDIOLOGII, WRODZONYCH  WAD  SERCA  i  ELEKTROTERAPII  z  ODDZIAŁEM  KARDIOLOGII  DZIECIĘCEJ  SUM : ordynator - prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski tel./fax 32 2713401; 32 3733669 dyżurka dzienna lekarska tel. 32 3733703, dyżurka adiunktów tel. 32 3733642; dyżurka pielęgniarek – odcinek „R” tel. 32 3733675; dyżurka pielęgniarek – odcinek „K” tel. 32 3733673; centrala tel. 32 3733700; Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM: sekretariat główny tel. 32 3733724; tel/fax 32 2732731; Oddział Intensywnej Terapii: tel. 32 3733799; Oddział Pooperacyjny SCCS: lokalizacja – pawilon A tel. 32 3733679; pawilon B tel. 32 3733843 Poradnie działające w Śląskim Centrum Chorób Serca to: Poradnia Kardiologiczna – rejestracja pod nr tel. 32 27536 43; 32 3733676; Poradnia Kardiologiczna Dzieci – rejestracja pod nr tel. 32 3733629; Poradnia Kardiochirurgiczna - rejestracja pod nr tel. 32 3733726; Poradnia Transplantacyjna – rejestracja pod nr tel. 32 3733835; 32 3733836; 32 3733603 (transplantacja płuc) tel./fax 32 2732682.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: