Okręgowy Szpital Kolejowy , ul.Panewnicka 65 40-760 Katowice – Ligota

katowice szpital kolejowyIzba Przyjęć tel. 32 6053501; 32 6053544; 32 6053545; 32 6053500; fax 32 6053508 ODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY : ordynator – lek. med. Barbara Doniec; pielęgniarka oddziałowaMałgorzata Kuźmińska; dyżurka lekarska tel. 32 6053572; dyżurka pielęgniarska tel. 32 6053573 ODDZIAŁ POŁOŻNICZY,GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ i OGÓLNEJ :  ordynator – dr hab. n. med. Bogdan Michalski tel. 32 6053566; z-ca ordynatora – dr n. med. Beata Rembielak-Stawecka; położna oddziałowa – mgr Barbara Kowolik tel. 32 6053568; dyżurka lekarska tel. 32 6053567; dyżurka położnych tel. 32 6053569; dyżurka pielęgniarek tel. 32 6053570; Sala Porodowa tel. 32 6053571; ODDZIAŁ  CHIRURGICZNY : ordynator – lek. med. Jerzy Ataman tel. 32 6053560; z-ca ordynatora – lek. med. Andrzej Wcisło; dyżurka lekarska tel. 32 6053561; pielęgniarka oddziałowa – lic. Elżbieta Tochowicz tel. 32 6053563; dyżurka pielęgniarek tel. 32 6053564. W ramach działalności oddziału prowadzone operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin, operacje antyrefluksowe, laparoskopie diagnostyczne, zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, zabiegi endoskopowe. ODDZIAŁ  NEUROLOGICZNY : ordynator – lek. med. Witold Jankowski tel. 32 6053575; z-ca ordynatora – lek. med. Małgorzata Łabudzińska; dyżurka lekarska tel. 32 6053576; dyżurka pielęgniarska tel. 32 60535 77; pielęgniarka oddziałowaMałgorzata Skotarska tel. 32 6053578 ODDZIAŁ  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH : ordynator – dr n. med. Wojciech Marquardt tel. 32 358 0579; z-ca ordynatora – lek. med. Jerzy Noszczyk; dyżurka lekarska tel. 32 60 53580; dyżurka pielęgniarek tel. 32 6053582; pielęgniarka oddziałowa – mgr Joanna Zelner tel. 32 6053581. W ramach funkcjonowania oddziału prowadzona jest diagnostyka i leczenie w zakresie pierwszego stopnia referencji w zakresie: chorób układu oddechowych, chorób serca i układu krążenia, chorób układu pokarmowego, chorób układu krwiotwórczego, chorób układu moczowego, chorób układu wewnątrzwydzielniczego, zapewniona jest opieka dla pacjentów z cukrzycą oraz chorobami nowotworowymi. Możliwe jest wykonanie następujących badań diagnostycznych: badania laboratoryjne, tomografia komputerowa, RTG, echokardiografia, EKG, 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, próby wysiłkowe, endoskopia przewodu szpital kolejowy katowice pokarmowego, ultrasonografia. ODDZIAŁ  OKULISTYCZNY : ordynator – prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała tel.32 6053 93; z-ca ordynatora – dr n. med. Jarosław Piłat; dyżurka lekarska tel. 32 6053595; dyżurka pielęgniarska tel. 32 6053591; pielęgniarka oddziałowaWiesława Lowak; w ramach funkcjonowania oddziału prowadzone są: transplantacje rogówki; leczenie urazów oka; leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD); wykonywane jest wszczepianie zastawek Ahmeda (implantów drenujących w leczeniu jaskry opornej na leczenie); prowadzone jest również leczenie pacjentów z ciężkimi oparzeniami oczu, przeprowadzane są łączone zabiegi transplantacji rogówki z jednoczesną chirurgią soczewki, siatkówki i ciała szklistego. Przy Oddziale funkcjonuje Bank Tkanek Oka, co usprawnia przeprowadzane procedury transplantacyjne.Przy szpitalu funkcjonują następujące pracownie: Pracownia EKG tel. 32 6053574; Pracownia EEG tel. 32 6053530; Pracownia EMG tel. 32 6053530; Pracownia RTG tel. 32 6053540; Pracownia USG tel. 32 6053541; Pracownia Endoskopowa tel. 32 6053533; Pracownia Histopatologiczna tel. 32 6053555; Pracownia Tomografii Oka tel. 32 6053584; Pracownia Angiografii Oka tel. 32 6053585; Pracownia Ultrasonografii Okulistycznej; Pracownia Schorzeń Rogówki; Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku; Pracownia Doboru Pomocy Optycznej dla Słabowidzących tel. 32 6053588 lub 32 6053589; Pracownia Laserowa; poradnie działające przy szpitalu to: Poradnia lekarza rodzinnego (POZ); Poradnia D tel. 32 60 535 29; Poradnia Medycyny Pracy; Poradnia Neurologiczna; Poradnia Ginekologiczno-Położnicza; Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt; Poradnia Chirurgii Ogólnej; Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi; Poradnia Urazowo – Ortopedyczna; Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci Poradnia Okulistyczna tel. 32 6053583; Poradnia Okulistyczna dla Dzieci; Poradnia Jaskrowa; Poradnia Leczenia Zeza; Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej; Gabinet Położnej Środowiskowej; rejestracja pod nr tel. 32 6053535.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: