Szpital Zakonu Bonifratrów , 40-211 Katowice – ul. ks. Leopolda Markiewki 87

Centrala Szpitala tel. 32 3576200 Izba Przyjęć - tel. 32 3576270 – czynna jest całą dobę, dyżury pełnią lekarze dyżurni z poszczególnych oddziałów szpitala; przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem, lub bez skierowania w stanach nagłych. ODDZIAŁ  NOWORODKOWY : lokalizacja – II piętro, ordynator oddziału – lek. med. Anna Jarosz-Lesz tel. 32 3576264; pielęgniarka oddziałowa – Katarzyna Urbańska. W ramach funkcjonowania oddziału, po porodzie mamy przebywają razem ze swoimi dziećmi do wypisu (system matka z dzieckiem – „rooming -in”). Na oddziale wykonywane są badania diagnostyczne w tym również badania USG. Przy szpitalu działa Punkt Poradnictwa Laktacyjnego. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY z PODODDZIAŁEM GINEK. ONKOLOGICZNEJ : lokalizacja – II piętro; ordynator – dr hab. n. med. Rafał Stojko tel. 32 3576269; położna oddziałowaElżbieta Kuczek. W ramach prowadzonej działalności Oddziału funkcjonuje: SZKOŁA RODZENIA – zajęcia prowadzone są w małych grupach przez położne, położną środowiskową, dietetyka i rehabilitanta oraz lekarzy: ginekologa, anestezjologa i pediatrę. Zajęcia zapewniają przygotowanie do porodu i do porodu w znieczuleniu. W ramach prowadzonych zajęć zapewnione jest zwiedzanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego i Sali Porodowej; informacje i zapisy pod nr tel. 32 357 6260 lub 519 512 947 BLOK PORODOWY – posiada nowoczesne stanowiska porodowe; zapewnia profesjonalną opiekę personelu medycznego i zaangażowane całym sercem położne; możliwe jest niefarmakologiczne łagodzenie bólu porodowego- TENS; istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej opieki położnej przy porodzie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3576275 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY - składa się z części ginekologicznej i położniczej. Ginekologia – zapewnione są nowoczesne techniki operacji ginekologicznych, wykonywane są zabiegi ginekologiczne w trybie jednodniowy, istnieje możliwość skorzystania z prywatnych procedur. Informacje i zapisy pod nr tel. 32 3576271. Położnictwo – funkcjonuje w systemie rooming-in, sale są dwuosobowe z własnym węzłem sanitarnym w

bezpośrednim sąsiedztwie z Oddziałem Noworodkowym, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej opieki położniczej. Informacje i zapisy pod nr tel. 32 3576 267. ODDZIAŁ  CHIRURGII  OGÓLNEJ : lokalizacja – I piętro; ordynator – dr n. med. Jan Kabat tel. 32 3576246 pielęgniarka oddziałowaEdyta Kurowska. Oddział posiada blok operacyjny i zapewnia całodobową opiekę nad hospitalizowanymi pacjentami. ODDZIAŁ  CHIRURGII  UROZOWO – ORTOPEDYCZNEJ  z  PODODDZIAŁEM  ORTOPEDII  dla  DZIECI : lokalizacja – I piętro, ordynator – dr n. med. Jerzy Cholewiński tel. 32 3576237; pielęgniarka oddziałowaTeresa Giza. Oddział prowadzi leczenie urazów narządu ruchu, zwyrodnienia stawów, wad wrodzonych i nabytych kończyn. Wykonywane są operacje endoprotezoplastyczne, tzn. operacjewymiany stawów biodrowych i kolanowych; stosowana jest technika artroskopowa w leczeniu stawów; wykonywane są operacje rekonstrukcyjne wiązadeł w obrębie stawu kolanowego, tj. wiązadło krzyżowe przednie metodą jedno- i dwu-pęczkową, jak i wiązadło krzyżowe tylne, leczenie kompleksu tylno-bocznego. Są to zabiegi wysoko specjalistyczne i dość rzadko wykonywane. Bardzo często są to zabiegi łączone, wykonywane częściowo klasycznie, a częściowo metodą endoskopową. ODDZIAŁ  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH  z  PODODDZIAŁEM  DIAGNOSTYKI  KARDIOLOGICZNEJ : lokalizacja – III piętro; ordynator – dr hab.n. med. Andrzej Madej tel. 32 3576283; pielęgniarka oddziałowaRenata Chrobot. W ramach prowadzonej działalności wykonywana jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych. Oddział posiada Pracownię Badań Wysiłkowych i Holltera, gdzie wykonywane są testy wysiłkowe, badania holtera EKG dla pacjentów szpitala jak i również pacjentów ambulatoryjnych. ODDZIAŁ  GASTROENTEROLOGICZNY : lokalizacja – III piętro; ordynator – dr n. med. Katarzyna Roj tel. 32 3576283; pielęgniarka oddziałowaRenata Chrobot

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: