Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.Jana Pawła II , Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM ul. Medyków 16 , 40-752 Katowice

górnośląskie centrum zdrowia dzieckaCentrala Szpitala – tel. 32 2071800 Szpitalny Oddział Ratunkowy – tel. 32 2071900 lub 32 2071950 KLINIKA  INTENSYWNEJ  TERAPII  i  PATOLOGII  NOWORODKA : sekretariat kliniki tel. 32 2071780, fax 32 2071781; sekretariat medyczny tel. 32 2071752; ordynator – dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, z-ca ordynatora – dr med. Teresa Owsianka-Podleśny; pielęgniarka oddziałowa – mgr Maria Jaworska; informacje dla rodziców u ordynatora oddziału – w dni robocze w godz. 12.00 – 14.00; u lekarza prowadzącego pacjenta w dni robocze w godz. 12.00 – 15.00. W skład Kliniki wchodzi Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, który posiada stanowiska intensywnej terapii, ma możliwość stosowania specjalistycznych technik wentylacyjnych, w tym wentylacji oscylacyjnej, leczenia tlenkiem azotu. Na oddziale hospitalizowane są wcześniaki, noworodki z wrodzonymi wadami wymagające interwencji chirurgicznej w pierwszych dniach życia, dzieci z wadami serca, wcześniaki kierowani do zabiegów retinopatii wcześniaczej. W szpitalu działają: Poradnia Patologii Noworodka, Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych, które przyjmują pacjentów leczonych w Klinice w celu kontroli i kontynuacji dalszej opieki specjalistycznej; konsultowane są również dzieci z zaburzeniami adaptacyjnymi, kierowane do poradni przez lekarzy rodzinnych. KATEDRA  i  KLINIKA  KARDIOLOGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – dr hab. n .med. Lesław Szydłowski prof. SUM tel. 32 2071855; pielęgniarka oddziałowaAnna Krzyżak. W skład Kliniki wchodzi Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddział Kardiologii Dziecięcej, którego działalność obejmuje: diagnozowanie i leczenie: zaburzeń rytmu serca, wrodzonych wad serca (przy współpracy oddziału kardiochirurgii), omdleń, nadciśnienia tętniczego; w klinice hospitalizowane są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia. W ramach prowadzonej działalności funkcjonują następujące pracownie: Pracownia Holterowska, Pracownia Echokardiograficzna, Pracownia Kontroli Rozruszników, Pracownia Stymulacji Przezprzełykowej, Pracownia Ergometrii, Pracownia Próby Pionizacyjnej, Pracownia EEG, Pracownia UKG, Pracownia Holter – EKG, Pracownia Holter – RR, Pracownia EKG, Pracownia TILT – TEST, Pracownia Kardiologii Prenatalnej. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcejordynator – dr n. med. Jacek Pająk tel. 32 2071893; pielęgniarka oddziałowaKatarzyna Peter. Działalność oddziału obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia wad wrodzonych układu krążenia, w tym pełny zakres korekcji chirurgicznych wrodzonych wad serca oraz wszczepianie stymulatorów. KLINIKA  PEDIATRII : ordynator – dr hab n. med. Halina Woś tel. 32 2071700; w skład Klinika wchodzą następujące oddziały: Oddział Pediatrii, Oddział Nefrologiczny, Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii. Oddział Pediatriiordynator – dr hab n. med. Halina Woś; pielęgniarka oddziałowaIrena Strugacz. W ramach funkcjonowania oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i pulmonologicznych, takich jak: astma oskrzelowa, choroby alergiczne skóry (atopowe zapalenie skóry, pokrzywka itp.), choroby alergiczne górnych dróg oddechowych, choroby z mechanizmem anafilaksji, prowadzona jest swoista immunoterapia u dzieci o wysokim stopniu uczulenia, leczenie chorych z zakażeniami oportunistycznymi i zaburzeniami odporności, leczenie przewlekłych procesów zapalnych i zwyrodnieniowych dróg oddechowych, takich jak np. mukowiscydoza, rozstrzenia oskrzeli. Oddział Gastroenterologicznyp.o. ordynatora – dr hab. n.med. Urszula Grzybowska – Chlebowczyk; pielęgniarka oddziałowaIrena Strugacz. W ramach działalności Oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka takich stanów chorobowych jak: nieswoiste zapalenia jelit, zespoły zaburzeń wchłaniania – celiakia, mukowiscydoza, diagnostyka nietolerancji laktozy; diagnostyka schorzeń przewlekłych wątroby, ostrych i przewlekłych zapaleń trzustki, refluksu żołądkowo-przełykowego, krwawień z przewodu pokarmowego; leczenie ostrych biegunek. Oddział posiada Pracownię Endoskopową, w której wykonywane są zabiegi diagnostyczne endoskopowe w zakresie: górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (endoskopia + kolonoskopia), leczenia endoskopowego żylaków przełyku, polipektomia, zakładanie PEG-ów do żywienia dożołądkowego u niemowląt i dzieci, jest możliwość wykonania badań pH-metrycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie refluksu żołądkowo-przełykowego u niemowląt i dzieci (przezskórna endoskopowa gastrostomia). Oddział Nefrologii - p.o. ordynator – dr n. med. Aleksandra Krzemień; pielęgniarka oddziałowaIrena Strugacz. Na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie: zespołu nerczycowego, ostre kłębkowe zapalenia nerek, wad układu moczowego, kamicy nerkowej, przeprowadza się kompleksową diagnostykę zaburzeń w oddawaniu moczu. Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapiiordynator – dr n. med. Grażyna Sobol; pielęgniarka oddziałowaHalina Zając. Oddział zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń górnośląskie centrum zdrowia dziecka onkologicznych i hematologicznych takich jak: choroby rozrostowe układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki i choroba Hodgkina i inne), wszystkie guzy lite (guzy mózgu, neuroblastoma, nerczaki, mięsaki itp), limfadenopatie, niedokrwistość oporne na leczenie, niedokrwistość hemolityczną, anemie aplastyczne, trombocytopenie, skazy krwotoczne, osoczowe w tym prowadzenie leczenia substytucyjnego w hemofiliach, przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego, prowadzenie po przeszczepie. Przy Oddziale funkcjonuje Pracownia Punkcji Szpiku. KATEDRA  i  KLINIKA  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz tel. 32 3071750 w godz. 7.30-15.00 lub 32 2071834 w godz. 7.30-14.30; dyżurka lekarska tel. 32 2071815; w skład Katedry wchodzą następujące oddziały: Oddział Chirurgii i Urologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Oddział Chirurgii i Urologii - ordynator – prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz; pielęgniarka oddziałowa – mgr Katarzyna Kozłowska; oddział przyjmuje dzieci od 1 miesiąca do 18 roku żucia (noworodki wymagające leczenia chirurgicznego przyjmowane są do kliniki intensywnej terapii noworodka); zakres działalności obejmuje leczenie wad rozwojowych i chorobób wieku dziecięcego wymagających leczenia chirurgicznego. Oddział pełni codziennie ostry dyżur. Przy oddziele funkcjonuje Poradnia Chirurgii Dziecięcej – rejestracja pod nr tel. 32 2071650. Oddział Neurochirurgiiordynator – dr hab. n. med. Marek Mandera tel. 32 2071717; pielęgniarka oddziałowaIwona Wolicka; w ramach funkcjonowania oddziału wykonywany jest pełny zakres operacji neurochirurgicznych w zakresie neurochirurgii dziecięcej, w tym m. in. operacje nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, malformacji naczyniowych, wad rozwojowych OUN, wodogłowia (w tym zabiegi neuroendoskopowe), urazów czaszkowo mózgowych oraz prowadzone jest leczenie chirurgiczne padaczki. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejordynator – dr n. med. Ryszard Tomaszewski tel. 32 2071808; pielęgniarka – mgr Anna Szalonek. Na oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie schorzeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, urazów wielonarządowych i chirurgii urazów narządu ruchu; prowadzone jest leczenie deformacji kręgosłupa nabytych i wrodzonych. KATEDRA  i  KLINIKA  PEDIATRII  i  NEUROLOGII  WIEKU  ROZWOJOWEGO : ordynator – dr n. med. Ewa Emich-Widera tel. 32 2071600 ; w skład Kliniki wchodzi Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego z Pododdziałem Udarowymordynator – dr n. med. Ilona Kopyta; pielęgniarka oddziałowaUrszula Rola; w ramach funkcjonowania oddziału prowadzone są diagnostyka i leczenie: encefalopatii, padaczki, niepadaczkowych stanów napadowych; schorzeń zapalnych i demielinizacyjnych układu nerwowego; chorób naczyniowych mózgu; chorób nerwowo – mięśniowych; mózgowego porażenia dziecięcego; autyzmu; przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie chorobach neurometabolicznych. KLINIKA  PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – Prof. dr hab.n.med. Ewa Małecka-Tendera tel. 32 2071654; pielęgniarka oddziałowaMałgorzata Wolska; w ramach funkcjonowania Kliniki prowadzona jest diagnostyka i terapia w zakresie endokrynologii dziecięcej: niskorosłości i nadmiernego wzrostu, choroby gruczołu tarczowego, przedwczesnego i opóźnionego dojrzewania, hiperprolaktynemii, hirsutyzmu, zaburzeń miesiączkowania, moczówki prostej, hipogonadyzmu, ginekomastii, choroby i zespołu Cushinga, wrodzonego przerostu nadnerczy, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i chorób przytarczyc, zespołu Turnera, otyłości; w zakresie diabetologii dziecięcej: cukrzycy, zarówno świeżych ujawnień jak i dekompensacji choroby, cukrzycowej kwasicy ketonowej, insulinowej śpiączki hipoglikemicznej, późnych powikłań cukrzycy: nefropatii, retinopatii, neuropatii i nadciśnienia tętniczego, okresu „prediabetes”, prowadzone jest przygotowanie dzieci z cukrzycą do zabiegów chirurgicznych i opieka pooperacyjna, nietolerancji glukozy, hipoglikemii nieinsulinowej, hiperinsulinizmu.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: