Szpital Specjalistyczny nr 2 , ul Batorego 15 , 41-902 Bytom

bytom szpital specjalistyczny nr 2ODDZIAŁ  NOWORODKÓW  – Blok 5 : ordynator -  dr Helena Sławska tel. 32 7861539. Jest to oddział zawierający stanowiska Intensywnej Terapii Noworodka – posiada III stopień referencyjności z zakresu opieki perinatalnej i neonatologicznej udziela świadczeń medycznych noworodkom zdrowym, jak również chorym wymagającym leczenia w szeroko pojętym zakresie od obserwacji i monitorowania funkcji życiowych do wysokospecjalistycznych procedur związanych z leczeniem noworodków w stanie zagrożenia życia. Oddział funkcjonuje w systemie „rooming-in”, tzn. składa się z części, w której zdrowy noworodek przebywa na jednej sali wraz z matką. W tej części oddziału szczególną wagę przywiązuje się do karmienia piersią. W przypadku wystąpienia żółtaczki fizjologicznej możliwe jest prowadzenie fototerapii u noworodka. W tej części odbywają się także szczepienia ochronne noworodków przeciwko gruźlicy i WZW B; pobiera się krew na badania przesiewowe w kierunku: fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy oraz wykonuje usg stawów biodrowych i badanie słuchu metodą otoemisji. Sale Intensywnej Terapii i Ścisłego Nadzoru – w tej części leczone są noworodki, u których okres adaptacji do życia pozamacicznego nie przebiega prawidłowo – noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową, wrodzonymi wadami rozwojowymi, infekcjami. Oddział posiada 5 nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii, 6 stanowisk opieki ciągłej i 6 stanowisk opieki pośredniej. W skład stanowisk intensywnej terapii wchodzą cieplarki, respiratory, monitory funkcji życiowych, system pomp infuzyjnych, które umożliwiają leczenie najciężej chorych noworodków w stanie zagrożenia życia, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków z masą ciała poniżej 1000 gram. Jest możliwość stosowania nowoczesnych metod leczenia niewydolności oddechowej – takich jak: nieinwazyjne wspomaganie oddychania w systemie Infant Flow, wentylacja wysoką częstotliwością HFO lub wziewne podawanie tlenku azotu. ODDZIAŁ  NOWORODKÓW  Blok 3 : ordynator – lek. med. Maria Cisowska – Nierada tel. 32 7861470. Działalność oddziału obejmuje: opiekę na noworodkiem z niską urodzeniową masa ciążową (wcześniaki i noworodki hypotroficzne); opiekę nad noworodkiem z ciąży patologicznej i ciąży szczególnej troski; opiekę nad noworodkiem z patologiczną żółtaczką (fototerapia, transfuzja wymienna); wykonywanie badań przesiewowych u noworodków, w tym USG stawów biodrowych. W ramach funkcjonowania oddziału prowadzi działalność tzw. Szkoła Matek, w której matki są informowane o pielęgnacji niemowlęcia i karmieniu naturalnym, zasadach postępowania z noworodkiem w oddziale i po powrocie do domu. Oddział prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z innymi jednostkami, takimi jak: Klinika Intensywnej Opieki Medyczne i Patologii Noworodka przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie, Klinika Intensywnej Opieki Medycznej i Patologii Noworodka w Zabrzu; Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. KATEDRA  i  ODDZIAŁ  GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA  i  GINEKOLOGII  ONKOLOGICZNEJ : Kierownik Katedry i Oddziału prof. dr hab. n. med. Anita Olejek tel. 32 7861539; Izba Przyjęć tel. 32 7861543. Działalność naukowo-badawcza katedry obejmuje takie zagadnienia jak: stosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce i prognozowaniu w onkologii ginekologicznej; zmniejszenie śmiertelności w perinatologii; metody przyspieszania dojrzewania płuc u płodu; diagnostyka w ciąży; przebieg infekcji w ciąży; etiopatogeneza i wczesne wykrywanie guzów narządów rozrodczych; schorzenia endokrynologiczne; niemożność donoszenia ciąży; doskonalenie technik operacyjnych w onkologii ginekologicznej; rozród wspomagany – techniki i uwarunkowania immunologiczne; opieka nad ciężarną w ciąży wysokiej troski ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i wad rozwojowych płodu; techniki korekcji wad rozwojowych płodu w okresie ciąży – operacje Openn Fetal Surgery. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY – Blok 3: ordynator – dr n.med. Tadeusz Urban tel. 32 7861540; z-ca ordynatora lek.med. Frimeta Kostman – Podsiedlik; pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Puzyńska. Oddział zapewnia realizowanie świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii na poziomie II stopnia referencyjności. Oddział dysponuje: Pracownią USG; Gabinetem Kolposkopii; Gabinetem Badań Urodynamicznych; Gabinet Cytologicznym.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: