Szpital Pediatryczny , 43-300 Bielsko-Biała ul.Sobieskiego 83

szpital pediatryczny bielsko-białaRejestracja do wszystkich poradni tel. 33 8284072 lub 33 8284073. Izba Przyjęć Pediatryczna tel. 33 82840 27; Izba Przyjęć Chirurgiczna tel. 33 8284028; Pracownia USG tel. 33 8284038, Pracownia TK (Tomograf Komputerowy) tel. 33 8284038, Pracownia RTG tel. 33 8284017. ODDZIAŁ  NIEMOWLĘCY : ordynator tel. 33 8284005, dyżurka lekarska tel. 33 8284006, odcinek pielęgnacyjny tel. 33 8284007, pielęgniarka oddziałowa tel. 33 8284008; profil całego oddziału niemowlęcego to: ogólnopediatryczny, nefrologiczny, neurologiczny, pulmonologiczny; W oddziale niemowlęcym leczone są noworodki, w tym z niską masą urodzeniową ciała, niemowlęta z chorobami infekcyjnymi wrodzonymi lub nabytymi oraz wadami wrodzonymi. Oddział specjalizuje się w leczeniu i diagnostyce dotyczącej układu moczowego i układu oddechowego. Dysponuje sprzętem intensywnego nadzoru – kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubatory, inhalatory, lampa do fototerapii. Dzieci do oddziału kierowane są przez lekarzy rodzinnych i pediatrów, z oddziałów noworodkowych, OIOM-u. Po zakończeniu hospitalizacji w razie konieczności pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia ambulatoryjnie w Poradniach Specjalistycznych do 18 roku życia. ODDZIAŁ  ANESTEZJOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  DZIECI : sekretariat tel. 33 81248 09, dyżurka lekarska tel. 33 8284034, pielęgniarka oddziałowa tel. 33 8284035, odcinek pielęgniarski tel. 33 8284036 – oddział zapewnia opiekę medyczną w zakresie intensywnej terapii oraz prowadzi leczenie chorób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia.  Oddział posiada cztery stanowiska intensywnej terapii o charakterze wieloprofilowym i jest w stanie zapewnić pomoc medyczną we wszystkich przypadkach niezależnie od przyczyny prowadzącej do ciężkiego stanu pacjenta. W Oddziale prowadzony jest całodobowy dyżur lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. Na oddziale  hospitalizowane są również dzieci bez względu na wiek – zarówno wcześniaki, noworodki donoszone,  niemowlęta i dzieci starsze. ODDZIAŁ  PEDIATRYCZNY : ordynator tel. 33 8284010; dyżurka lekarska tel. 33 8284 011; pielęgniarka oddziałowa tel. 33 8284012; odcinek pielęgniarski tel. 33 8284014; profil działalności całego oddziału pediatrycznego to: ogólnopediatryczny, pulmonologiczny, nefrologiczny, gastroenterologiczny – domeną działalności części gastroenterologicznej Oddziału jest specjalizowanie się w leczeniu i diagnostyce następujących schorzeń wieku dziecięcego: biegunki zakaźne; przewlekłe enteropatie – istnieje możliwość wykonania badań specjalistycznych w kierunku choroby trzewnej (IgA Ema, IgG Ema, biopsja jelita z oceną histopatologiczną wycików); zaparcia; choroby alergiczne przewodu pokarmowego i nieswioste zapalenie jelit (rektoskopia); choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie endoskopowe), histopatologiczne, badania w kierunku Helicobabacter pylori. ODDZIAŁ  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ : ordynator tel. 33 8284020, dyżurka lekarska tel. 33 8284021, odcinek pielęgniarski tel. 33 8284022, sala operacyjna tel. 33 8284023, sekretariat tel. 33 8284040, fax 33 8151630; w ramach funkcjonowania oddziału hospitalizowani są pacjenci w wieku od 0 do 18 roku życia; domeną działalności oddziału jest leczenie wszystkich ostrych schorzeń chirurgii dziecięcej w zakresie chirurgii miękkiej i urazowej i są to: oparzenia, które leczone są wczesnymi przeszczepami skóry; wrodzone wady zewnętrznych dróg moczowych – hypospodiasy; łagodne nowotwory kości;deformacja kości po przebytych złamaniach; syndaktylia, polidaktylia; istnieje możliwość leczenia niektórych schorzeń chirurgicznych w systemie „chirurgii jednego dnia” i zaliczamy do nich: przepukliny pachwinowe i nadbrzuszne; wnętrostwo; stulejka. Poza oddziałem działa całodobowe Ambulatorium Chirurgiczne, w którym lekarze chirurdzy dziecięcy w razie potrzeby konsultują dzieci przyjęte na oddziały pediatryczne. Oddział został zakwalifikowany do programu Fundacji „Motylkowe Szpitale”, dzięki czemu pobyt dla dziecka w szpitalu jest mniej stresujący. ODDZIAŁ  LARYNGOLOGII  DZIECIĘCEJ : sekretariat tel. 33 8284030 lub 33 8284033; ordynator tel. 33 8284030; dyżurka lekarska tel. 33 8284031 odcinek pielęgniarski tel. 33 8284032; Pracownia Endoskopii tel. 33 8284033. W ramach funkcjonowania oddziału hospitalizowani są pacjenci w wieku od 0 do 18 lat, kierowani do leczenia laryngologicznego; na oddziale istnieje możliwość przebywania dzieci wraz z rodzicami. W razie konieczności jest możliwość wykonania konsultacji przez lekarzy specjalistów pozostałych oddziałów. Po zakończeniu leczenia, gdy istnieje taka potrzeba, pacjenci pozostają pod opieką Poradni Otolaryngologicznej. Działająca Pracownia Audiometryczna realizuje Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiometrycznego otrzymanego od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz prowadzi współpracę z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: