Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok

białystok szpital klinicznyKLINIKA  NEONATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : ordynator – Prof. dr hab. med. Marek Szczepański tel. 85 7468338 lub 85 7468498; fax. 85 7468663. Działalność Kliniki obejmuje następujące zagadnienia: diagnostyka i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z małą (LBW), bardzo małą (VLBW), ekstremalnie małą (ELBW) i niewiarygodnie małą urodzinową masą ciała (ILBW); stosowanie różnych inwazyjnych i nieinwazyjnych metod wsparcia oddechowego; diagnozowanie i leczenie zaburzeń metabolicznych okresu noworodkowego; diagnozowanie i leczenie zakażeń okołoporodowych u noworodków; diagnozowanie wad wrodzonych i opieka pooperacyjna po chirurgicznej korekcji wady; diagnozowanie i monitorowanie zaburzeń czynnościowych okresu noworodkowego. Klinika prowadzi również działalność naukowo-badawczą na którą składają się: badania funkcji komórek śródbłonka żyły pępowinowej w warunkach stanu zapalnego (stres oksydacyjny), zaburzeń metabolicznych (hiperglikemia), pod wpływem leków (aminoglikozydy) i substancji aktywnych biologicznie; ocena morfologii i funkcji płytek krwi u noworodków urodzonych o czasie oraz urodzonych przedwcześnie; diagnostyka i leczenie powikłań zaburzeń homeostazy węglowodanowej u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą; analiza przydatności badań elektroencefalograficznych w monitorowaniu ewolucji zmian zapisu EEG u noworodków z grup ryzyka oraz urodzonych przedwcześnie; analiza efektywności stosowania erytropoetyny u noworodków urodzonych przedwcześnie. KLINIKA  ROZRODCZOŚCI  i  ENDOKRYNOLOGII  GINEKOLOGICZNEJ : ordynator – Prof. dr hab. med. Sławomir Wołczyński tel. 85 7468343 lub 604183287. Klinika jest jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek w kraju, zajmujących się leczeniem niepłodności i problemami endokrynologii ginekologicznej; jest również ośrodkiem, w którym przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. W Klinice pracuje zespół lekarzy, biologów, embriologów i położnych oraz osoby na podyplomowych studiach doktoranckich. Rocznie w klinice przeprowadzanych jest ok. 600 cykli w programach leczenia niepłodności, wykonywanych około 2000 operacji oraz zabiegów. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne to: diagnostyka niepłodności małżeńskiej (zarówno czynnika żeńskiego jak i męskiego); terapia farmakologiczna; operacje ginekologiczne; techniki rozrodu wspomaganego (ART); inseminacje domaciczne (IUI); zapłodnienie pozaustrojowe (klasyczny IVF, ICSI); diagnostyka przedimplantacyjną (PGD); diagnostyka i leczenie schorzeń endokrynologicznych; leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych okresu rozrodczego; diagnostyka prenatalna; testy nieinwazyjne; amniopunkcja genetyczna – ocena kariotypu. KLINIKA  GINEKOLOGII z Blokiem Operacyjnym : ordynator – Prof. dr hab. med. Piotr Knapp tel. 85 7468347; fax. 85 7468682. Zakres świadczeń realizowanych w Klinice to: kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób narządu rodnego na poziomie ośrodka referencyjnego III stopnia; leczenie operacyjne wykonuje się metodami klasycznymi i endoskopowymi; procedura zapłodnienia pozaustrojowego (dotychczas procedura nie refundowana przez NFZ). W Klinice stosowane są następujące wysokospecjalistyczne procedury: LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) oraz LEEP (Loop Electrical Excision Procedure) i laserowe usuwanie zmian tarczy części pochwowej szyjki macicy; IVF (In Vitro Fertilization)/ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection); oszczędzające leczenie endoskopowe: laparoskopia zabiegowa/histeroskopia; operacje odtwórcze pochwy; kompleksowe leczenie nietrzymania moczu u kobiet; operacje załonowego zawieszenia cewki moczowej. KLINIKA  PERINATOLOGII i POŁOŻNICTWA  ze Szkołą Rodzenia : ordynator – Prof. dr hab. med.Tadeusz Laudański tel. 85 7468345 lub 85 746 8462, fax. 85 7468605. Klinika jest ośrodkiem III stopnia referencji w zakresie perinatologii dla regionu północno-wschodniej Polski.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: