Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

szpital wojewódzki ojca pioODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY  z  PODODDZIAŁEM  PATOLOGII  NOWORODKA : ordynator tel. 16 6775409, dyżurka lekarska tel. 16 6775410; pielęgniarka oddziałowa tel. 16 6775364. Na oddziale wykonywane są: badania przesiewowe: w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, niedorozwoju stawów biodrowych; szczepienia ochronne – BCG, przeciwko WZW-B; transfuzje wymienne krwi; pobieranie krwi do badania powtórnego w kierunku niedoczynności tarczycy i fenyloketonurii u dzieci spoza szpitala; nakłucie lędźwiowe – diagnostyczne; żywienie pozajelitowe; w razie potrzeby reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w oddziale; cewnikowanie pęcherza moczowego; sondowanie żołądka; kaniulowanie naczyń pępowinowych i obwodowych; rehabilitacja oddechowa noworodków; diagnostyka i leczenie fetopatii cukrzycowej; wczesna diagnostyka zakażeń okresu noworodkowego. Domeną oddziału jest w szczególności: pełna gotowość oddziału do przyjęcia wcześniaka, reanimacja i resuscytacja w sali porodowej; opieka i obserwacja noworodków z porodów patologicznych; opieka nad noworodkiem przez pierwsze 2 godziny po urodzeniu w sali porodowej tj. oznakowanie i osuszenie noworodka, zaopatrzenie pępowiny; po 2 godzinach przewiezienie noworodka wraz z matką na salę, ważenie i mierzenie, wykonanie zabiegu Credego; szybka i pełna diagnostyka oraz terapia wszystkich schorzeń okresu noworodkowego i wad wrodzonych na Pododdziale Patologii Noworodka; wykonywanie badań laboratoryjnych; szczepienie noworodków w pierwszej dobie życia BCG i WZW typ B; systematyczne pielęgnowanie i kontrola noworodka; pomoc matkom w karmieniu noworodków na żądanie; promocja karmienia piersią, pielęgnowania noworodka; zapobieganie zakażeniom wewnątrz oddziałowym. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY : ordynator tel. 16 6775115 lub 16 6775117; dyżurka lekarska tel. 16 6775118 lub 16 6775411 lub 16 6775367; pielęgniarka oddziałowa tel. 16 6775113. W ramach działalności oddziału możliwa jest: diagnostyka i leczenie zaburzeń ginekologicznych – pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą otwartą i endoskopową (laparoskopia i isteroskopia); opieka nad kobietami ciężarnymi w czasie ciąży, porodu, połogu; diagnostyka i leczenie powikłań ciążowych; prowadzenie nauki przygotowującej przyszłe matki do porodu w szkole rodzenia; przyjęcie kobiety zakwalifikowanej do porodu przez lekarzy; wykonanie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu; skierowanie rodzącej – po jej przygotowaniu – w zależności od okresu porodu do Sali porodowej lub do pokoju przedporodowego; opieka nad rodzącą w Sali porodowej do chwili zakończenia porodu; kontrola przebiegu czynności porodowych i stanu ogólnego rodzącej oraz wczesna izolacja rodzącej z powikłaniami poporodowymi; wykonywanie czynności oznakowania noworodka, obowiązujących testów i zabiegów; opieka lekarska i pielęgniarska nad położnicą i noworodkiem do momentu wypisu z oddziału; wykonywanie koniecznych zabiegów lekarskich i pielęgnacyjnych; pobranie niezbędnych badań i wykonanie szczepień u noworodków; zapewnienie bezpieczeństwa położnicom i ich dzieciom.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: