Szpital Miejski im.Jana Pawła II ul. Rycerska 4 35-241 Rzeszów

rzeszów szpital miejski rycerskaODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY : ordynator – lek. med. Elżbieta Cioch tel. 17 8611361; dyżurka lekarska tel. 17 8611362; dyżurka położnych tel. 17 8611364; pielęgniarka oddziałowaBarbara Pietrucha tel. 17 8611363. Oddział Neonatologii i Położnictwa Septycznego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie jest oddziałem z III stopniem referencyjności, gdzie leczone są noworodki urodzone przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, wymagające intensywnej terapii i specjalistycznej diagnostyki. Oddział składa się z części aseptycznej, gdzie przebywają noworodki zdrowe oraz części septycznej i izolacyjnej dla noworodków wymagających leczenia. W oddziale aseptycznym znajdują się wyłącznie sale 2-osobowe z osobnym węzłem sanitarnym. Na tych salach przebywają noworodki zdrowe wraz z matkami. Są również 2 sale adaptacyjne, w których przebywają noworodki wymagające wzmożonego nadzoru pielęgniarsko-lekarskiego. Obie sale są dostępne dla matek. W oddziale istnieje możliwość codziennych odwiedzin w godz. 14.00 – 17.00. W części septycznej, znajdują się dwie sale reanimacyjne ze stanowiskami do intensywnej terapii noworodka oraz sale dla matek i noworodków wymagających leczenia. Sale są wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Noworodki wypisane z oddziału, które wymagają dalszego nadzoru, są objęte opieką Poradni Patologii Noworodka, która funkcjonuje przy oddziale – tel. 17 8611032 wew. 330. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY : ordynator – lek. med. Andrzej Madej; położna oddziałowaElżbieta Hanus; położna koordynującaGrażyna Pisarek. W skład oddziału wchodzą następujące pododdziały: Pododdział Ginekologii – gdzie realizowany jest pełny zakres operacji ginekologicznych: leczenie operacyjne nowotworów narządów płciowych; histeroskopia operacyjna; laparoskopia operacyjna, w tym leczenie niepłodności, guzów jajnika, mięsniaków macicy; leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów płciowych w tym nietrzymania moczu. Pododdział Patologii Ciąży – zapewniający: leczenie schorzeń wikłających przebieg ciąży. Pododdział Położnictwa Aseptycznego – który zapewnia klimatyzowane sale porodowe wraz z salą operacyjną (w tym 4 stanowiska do porodów rodzinnych i 1 stanowisko do porodu w wodzie). Pododdział Matek – który w systemie „rooming in” zawiera 12 sal 2-osobowych z węzłami sanitarnymi. Pododdział Położnictwa Septycznego – zajmujący się opieką nad ciężarnymi z powikłaniami infekcyjnymi. Przy szpitalu funkcjonuje także Szkoła Rodzenia – więcej informacji można uzyskać  pod nr tel. 17 8611031 do 37 i 39 w. 356 – zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godziny 18.00 do 20.00 w SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie, ul.Czackiego 2 (boczna ul. Hetmańskiej). Każde spotkanie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń fizycznych. Cykl zajęć obejmuje 12 tygodni. Oferta kierowana jest do kobiet po 25 tyg. ciąży. Plan zajęć w Szkole rodzenia obejmuje następujące tematy: poród i połóg fizjologiczny; karmienie piersią – korzyści dla matki; cięcie cesarskie; metody łagodzenia bólu porodowego; bank komórek macierzystych; higiena ciąży, porodu i połogu; odżywianie w ciąży i połogu; karmienie piersią – korzyści dla dziecka; adptacja noworodka do życia pozamacicznego; bjawy niepokojące u dziecka; przeżycia i trudności emocjonalne w ciąży i po porodzie; techniki karmienia piersią; przygotowanie domu na przyjęcie noworodka; kąpiel i pielęgnacja noworodka; możliwe jest również odbycie krótkiej wycieczki na Trakt Porodowy i Oddział Położniczo-Noworodkowy.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: