Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem , ul.Reymonta 8 , 45-066 Opole

opole zespół opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiemODDZIAŁ  NOWORODKÓW  i  WCZEŚNIAKÓW : ordynator – lek. med. Zofia Kucharska tel. 77 44176-14 – pokój 336, III piętro; zastępca ordynatora – lek. med. Anna Chirowska-Adamczyk tel. 77 45454-01 wew. 342 – pokój 342, III piętro; położna oddziałowa – mgr Aurelia Passon tel. 77 45454-01 wew. 124 / 323 – pokój 329, III piętro. Oddział obejmuje opieką noworodki urodzone w tutejszym szpitalu. Dla wcześniaków o małej wadze urodzeniowej i wymagających często dłuższego, intensywniejszego leczenia stworzono w szpitalu specjalne warunki pobytu – każdy noworodek jest codziennie badany przez lekarzy neonatologów. Wszystkie wcześniaki oraz noworodki z grupy ryzyka okołoporodowego są objęte opieką w Poradniach Konsultacyjnych. ODDZIAŁ  PATOLOGII  NOWORODKÓW  i  WCZEŚNIAKÓW : ordynator – lek. med. Maria Hamuda tel. 77 4417613, pokój 7, parter; zastępca ordynatora – lek. med. Katarzyna Szela tel. 77 4545401 wew. 135, pokój 8, parter; pielęgniarka oddziałowa – mgr Lidia Papcia tel. 77 4545401 wew. 228, pokój 9, parter. Do Oddziału przyjmowane są noworodki urodzone w tutejszym Szpitalu oraz z innych szpitali województwa opolskiego – leczone są tutaj noworodki donoszone i wcześniaki z zastępującymi jednostkami chorobowymi: skrajnie niską wagą urodzeniową, noworodki wymagające sztucznej wentylacji respiratora, z infekcjami, z wadami wrodzonymi, z żółtaczką, z zaburzeniami metabolicznymi, z niedotlenieniem okołoporodowym. Oddział składa się z dwóch części. W jednej z nich znajduje się 9 boksów z 20 miejscami dla noworodków. Drugą część oddziału stanowi boks intensywnej opieki, w którym są leczone noworodki i wcześniaki z niewydolnością oddechową. Znajdują się tu 4 stanowiska do intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem i wcześniakiem. Każde stanowisko wyposażone jest w respirator, inkubator i aparaturę monitorującą czynności życiowe. Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków – poradnia czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 14.30; w środę w godz.10.25 – 18.00 – tel. 77 4545401 wew. 138. Konsultacje w Poradni są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitala i lekarzy pediatrów. Poradnia obejmuje opieką medyczną (w postaci kontrolnych wizyt) noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone, leczone w tutejszym szpitalu oraz kierowane przez lekarzy POZ. W Poradni wykonywane są: badania USG stawów biodrowych: wtorki od godz. 8:30 do godz. 10:00, środy od godz. 12:40 do godz. 14:00,  czwartki od godz. 12:40 do godz. 14:00, piątki od godz. 14:35 do godz. 16:00; badania USG przezciemiączkowe mózgu we wtorki od godz. 10:00 do godz. 11:00 i w piątki od godz. 10:00 do godz. 11:00. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNY : ordynator – dr n. med. Wojciech Guzikowski tel. 77 4417612, pokój 151, I piętro; zastępca ordynatora – dr n. med. Dariusz Kowalczyk tel. 77 4545401 wew. 146, pokój 165, I piętro; pielęgniarka oddziałowa – mgr Maria Zybura tel. 77 4545401 wew. 216 / 217, pokój142, I piętro. W działalności oddziału wykonywane są: zabiegi operacyjne drogą brzuszną i pochwową, w tym zabiegi onkologiczne, zabiegi endoskopowe; możliwa jest diagnostyka i zabiegi laparoskopowe w przypadkach: niepłodności, guzów łagodnych (torbieli) jajnika, podejrzenia endometriozy miednicy mniejszej, diagnostyka i leczenie ciąży pozamacicznej – ektopowej (zachowawcze leczenie z zachowaniem jajowodu), nieokreślonych dolegliwości jamy brzusznej; histeroskopie diagnostyczne i operacyjne, hydrolaparoskopie w diagnostyce niepłodności; zabiegi z użyciem taśmy TOT w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet; operacje z użyciem biomateriałów w zaburzeniach statyki narządu rodnego, operacje typu SSLF; operacje usunięcia macicy ze wspomaganiem laparoskopowym; operacje radykalne sposobem Wertheima w przypadku raka szyjki macicy; wykonuje się operacje wg tzw. protokołu rozszerzonego postępowania operacyjnego w przypadkach raka trzonu macicy i jajników (RPO); diagnostyka drożności jajowodów (HSG). Zakres usług medycznych obejmuje także leczenie powikłań wczesnej ciąży (do 21 tygodnia). ODDZIAŁ  PATOLOGII  CIĄŻY  z  BLOKIEM  PORODOWYM : ordynator dr n. med. Bronisław Łabiak tel. 77 44176-11, pokój 242, II piętro; zastępca ordynatora – dr n. med. Hanna Żwirska-Lembrych tel. 77 4545401 wew. 163, pokój 241, II piętro; pielęgniarka oddziałowa – mgr Dorota Kudaś tel. 77 4545401 wew. 142. W Oddziale leczone są ciężarne powyżej 21. tygodnia ciąży z takimi powikłaniami jak: nadciśnienie tętnicze, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu (hipotrofia), zagrażający poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, ciąża wielopłodowa, diagnostyka wad wrodzonych, wykonywane są kordocentezy (m.in. diagnostyka konfliktu serologicznego), amniopunkcje (diagnostyka dojrzałości płuc płodu), przygotowywane są do rozwiązania i rozwiązywane są ciężarne z wadą wrodzoną płodu – przepukliną przeponową (we współpracy z OIOM dla Noworodków i Oddz. Chirurgii Dziecięcej WCM Opole). Oddział posiada najwyższy III stopień referencyjności w zakresie opieki perinatalnej, wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: ultrasonograf najnowszej generacji – Voluson E8, ultrasonograf Aloka z głowicą do badań przepływów naczyniowych,  20 kardiotokografów z komputerową analizą zapisu, w tym do prowadzenia ciąży bliźniaczej, system komputerowego nadzoru zapisu KTG – MONAKO – możliwość jednoczesnego monitorowania 24 pacjentek w oddziale i sali porodowej, analizator równowagi kwasowo – zasadowej ABL 80 Basic, Holter do diagnostyki nadciśnienia tętniczego, zestaw do telemetrii z nadajnikiem. Blok Porodowy – dysponuje 3 pojedynczymi salami porodowymi nazywanymi zgodnie z ich kolorystyką: niebieską, zieloną i beżową, które są przystosowane do porodów rodzinnych. Rodząca sama może wybrać pozycję, w której chce rodzić. W bloku porodowym stosowana jest muzykoterapia, pozycje wertykalne, prysznic. Do dyspozycji rodzących są nowoczesne, specjalistyczne łóżka porodowe, maty, worki sacco, itp. Noworodek bezpośrednio po porodzie fizjologicznym, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, jest kładziony na brzuch matki i przebywa z nią przez okres wczesnego połogu ok. 2 godz. („skin to skin”). ODDZIAŁ  POŁOŻNICZY  w  SYSTEMIE  ROOMING-IN : ordynator – dr n. med. Bronisław Łabiak tel. 77 4545401 wew. 125 lub 130 lub 148; zastępca ordynatora – dr n. med. Hanna Żwirska-Lembrych; dyżurka pielęgniarska tel. 77 45454 01 wew. 323. Po porodzie matki i noworodek przebywają razem przez całą dobę (system rooming-in) – umożliwia to stały, bezpośredni kontakt oraz karmienie naturalne piersią. Program Badań Prenatalnychkoordynatorem programu jest dr n. med. Dariusz Kowalczyk -  wykonywane są badania w I i II trymestrze ciąży  – są to badania wykonywane bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ i zaliczamy do nich: nieinwazyjne – USG w połączeniu z badaniami biochemicznymi, inwazyjne – amniopunkcja; w badaniu USG wykonywanym w I trymestrze ciąży oceniana jest przezierność karkowa, kość nosowa, przepływ dopplerowski w przewodzie żylnym oraz przepływ w zastawce trójdzielnej. Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą ultrasonograficzną ACCUVIX XGLV-EXP i Voluson E8 pozwalającą na USG genetyczne wykonywane z obrazowaniem trójwymiarowym w czasie rzeczywistym 3D/4D z kolorowym Dopplerem o wysokiej czułości, umożliwiającym precyzyjną selektywną ocenę przepływu również w niewielkich naczyniach we wczesnej ciąży (np. w przewodzie żylnym i przez zastawkę trójdzielną od 11 tygodnia ciąży). W I trymestrze ciąży wykonywany jest także test PAPPA (oceniając w surowicy ciężarnej białka PAPPA oraz wolnej podjednostki B-HCG) w oparciu o technologię Kryptor. Stosowana technologia jest zaakceptowana przez Fundację Medycyny Płodowej z Londynu do przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną NT (przezierności karkowej). Oznaczając szacunkowe ryzyko urodzenia dziecka z wadami chromosomalnymi (jak zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turneri inne). W II trymestrze ciąży wykonywany jest test potrójny, wraz z USG, (oceniający w surowicy estriol, beta – HCG, alfa-fetoproteinę) wykorzystujący technologię Prisca, oznaczając szacunkowe ryzyko urodzenia dziecka z wadami chromosomalnymi. Do wykonywanych badań inwazyjnych zaliczamy: amniopunkcję genetyczną, kordocentezę z oceną cytogenetyczną komórek płodu (oznaczenie kariotypu płodu). Rejestracja do Programu Badań Prenatalnych możliwa jest pod nr tel. 77 4545401 wew. 173 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 1400. Jest możliwość uzyskania porady genetyczne codziennie w godz. 13.35 – 14.35 w Gabinecie Badań Prenatalnych (parter Szpitala pok. nr 18). Badania USG płodu wykonywane są w: pon. w godz. 14.35 – 18.35; wt. w godz. 10.45 – 12.00 i 14.35 – 15.35; śr. w godz. 16.00 – 19.45; czw. w godz. 7.30 – 10.30.

Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem,Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: