Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2 Warszawa 00-315

szpital karowa warszawaCentrala Szpitala tel.225966100 KLINIKA NEONATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka , tel. 22 5966155, fax. 22 5966484. Szpital jest ośrodkiem III stopnia refencyjności w zakresie opieki neonatologicznej W skład Kliniki wchodzą następujące oddziały: Oddział Neonatologii, Oddział Patologii Noworodka, Oddział  intensywnej Terapii Noworodka. Oddział Patologii Noworodka: w ramach funkcjonowania oddział hospitalizowane są wszystkie noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową, poniżej 1500 g, niewymagające wspomagania oddechu; noworodki matek z cukrzycą i innymi przewlekłymi chorobami, np. nadciśnieniem, zakażeniem dróg moczowych, zaburzeniem krzepliwości krwi. Na oddział trafiają również noworodki po okresie pobytu w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka oraz wszystkie noworodki z patologiczną żółtaczką wymagające zastosowania fototerapii oraz te, które urodziły się drogą cięcia cesarskiego lub innego zabiegu położniczego. W oddziale wykonywane są badania diagnostyczne i monitorowane są parametry życiowe z zastosowaniem nowoczesnego przenośnego sprzętu ultrasonograficznego i rentgenowskiego, zapewniona jest kontrola okulistyczna, w razie potrzeby wykonywane są konsultacje: chirurgiczne, kardiologiczne, neurochirurgiczne, neurologiczne; wykonywane są obowiązkowe szczepienia oraz. Wszystkim noworodkom wymagającym specjalistycznego leczenia w pierwszych miesiącach życia zapewniona jest dalszą opiekę w Poradni Neonatologicznej działającej w przyszpitalnej Specjalistycznej Poliklinice oraz w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Niemowląt. Poradnia Neonatologiczna: informacje i rejestracja pod nr tel. 22 5966175 – przed godz. 15.00; po godz. 15.00 tel. 22 5966301; 302; 303 – podczas wizyty w tej poradni dziecko badane jest przez neonatologa i psychologa, oceniane jest tempo rozwoju, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń – stosuje się rehabilitację. W razie potrzeby dzieci są kierowane do innych specjalistycznych poradni konsultacyjnych. Z opieki poradni korzystają dzieci do drugiego roku życia. Dzienny Oddział Rehabilitacji Niemowląt jest przeznaczony dla dzieci, m.in. z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. W celu przyjęcia do oddziału wymagane jest skierowanie od pediatry, neurologa, ortopedy, neonatologa bądź lekarza ze specjalizacją rehabilitacji. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Oddział Intensywnej Terapii Noworodka: w ramach funkcjonowania oddziału możliwe jest leczenie najmniejszych noworodków z masą ciała 700g, 800g. Każde stanowisko do intensywnej terapii wyposażone jest w  inkubator, respirator, monitor podstawowych parametrów życiowych (czynności serca, oddechu, ciśnienia krwi, ciepłoty ciała), zestaw pomp infuzyjnych. KATEDRA  i  KLINIKA  POŁOŻNICTWA  i  GINEKOLOGII : kierownik katedry i kliniki – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski; w skład całej Katedry wchodzą następujące oddziały: Oddział Ginekologiczny: ordynator – Prof. Roman Smolarczyk tel. 22 5966131; położne tel. 22 5966178; położna oddziałowa tel. 22 596 6508; tel. do pacjentów (na korytarzu) 22 5966188. W ramach funkcjonowania oddziału są wykonywane wszystkie rodzaje zabiegów ginekologicznych, takie jak: wyłuszczenie mięśniaków lub usunięcie macicy, zabiegi na szyjce macicy, usunięcie torbieli jajnika, operacje onkologiczne; badania histopatologiczne; zabiegi poprawiające statykę narządu rodnego – zabiegi z wykorzystaniem specjalnych siatek zwiększających trwałość efektów operacji; prowadzone jest leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu. Oddział Onkologii Ginekologicznej: ordynator – dr n. med. Kazimierz Pietrzak; położna oddziałowa tel. 22 5966508; konsola położnych tel. 22 5966178; telefon do pacjentów (na korytarzu) 22 5966133. W ramach działalności oddziału prowadzone jest leczenie operacyjne i chemioterapia nowotworów narządu rodnego; wykonywana jest pełna diagnostyka przedoperacyjna, tj. badania obrazowe – ultrasonografia, rentgen, tomografia komputerowa, oznaczane są markery nowotworowe w surowicy krwi, wykonywana jest analiza biochemiczna i bakteriologiczna krwi; wykonywane są badania histopatologiczne. Wszyscy pacjenci oddziału są objęci w późniejszym okresie stałą obserwacją ambulatoryjną. Oddział Obserwacyjny: położna oddziałowa tel. 22 5966107, położne konsola tel. 22 5966110 telefon do pacjentów (na korytarzu) 22 5966188. W ramach funkcjonowania oddziału prowadzona jest opieka nad ciężarnymi, pacjentkami ginekologicznymi z chorobami wirusowymi i zakaźnymi, takimi jak: HBS+, HCV+, HIV+, AIDS, ospa wietrzna, różyczka, z powikłaniami po porodzie, cięciu cesarskim lub po operacji ginekologicznej. Blok Operacyjny: możliwe są do przeprowadzenia każdego typu operacje ginekologiczne, takie jak: usunięcie macicy i mięsaków, zabiegi na szyjce macicy, poprawienie statyki narządu rodnego, wyłuszczenie lub usunięcie torbieli, prowadzone jest operacyjne leczenie nietrzymanie moczu, zabiegi laparoskopowe i cięcia cesarskie. Oddział Patologii Ciąży I: p.o. położnej oddziałowejAlina Rudnicka tel. 22 5966439; telefon do pacjentek (na korytarzu) 22 5966440. Na oddziale hospitalizowane są pacjentki z powikłaniami ciąży wymagającymi stałego leczenia i monitorowania. Oddział Patologii Ciąży II: p.o. położnej oddziałowejIza Kowalska tel. 22 5966 126; telefon do pacjentek (na korytarzu) 22 5966128; a oddziale hospitalizowane są pacjentki z cukrzycą ciążową, nadciśnienie tętniczym, chorobami wątroby, chorobami nerek, z cholestazą ciężarnych, prowadzone jest leczenie zespółu HELLP. Blok Porodowy: tel. 22 5966118 lub 22 5966479; telefon do pacjentek (na korytarzu) 22 5966117. Blok Porodowy jest wyposażony w system monitoringu porodu, ma też dwie sale do cięć cesarskich; jest możliwość porodu z osobą towarzyszącą. Oddział Położniczy: położna oddziałowa tel. 22 5966462, położne tel. 22 5966129, telefon do pacjentek (na korytarzu) 22 5966411. Oddział Mikroinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej: ordynator – prof. dr hab. med. Piotr Roszkowski tel. 22 5966 102. W ramach funkcjonowania oddziału wykonywane są laparoskopie zabiegowe takie jak wyłuszczenie torbieli jajników, mięśniaków macicy, histeroskopie zabiegowe i diagnostyczne, prowadzona jest diagnostyka i leczenie wysiłkowym nietrzymaniem moczu; diagnostyka i leczenie zabiegowe niepłodności i endometriozy. Działające poradnie to: Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położniczo, Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Poradnia Perinatologi, więcej informacji i rejestracja pod nr tel. przed godziną 15 tel. 22 5966175; w godzinach 15.00-18.00 tel. 22 5966301; 22 5966302; 22 5966303. Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej; Poradnia perinatologii tel. 22 5966167; w ramach działalności poradni wykonywane są badania prenatalne, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas badania USG są wykonywane dalsze, bardziej szczegółowe badania w kierunku stwierdzenia wad i ciężkich chorób płodu; ze względu na fakt, iż wiele wad może mieć podłoże genetyczne szpital ściśle współpracuje z Zakładem Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Poradnia Laktacyjna: więcej informacji i zapisy pod nr tel. 22 5966279 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00.

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: