Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa

Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a  01-211 WarszawaInstytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa ,KLINIKA  NEONATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : kierownik – Prof. dr hab. med. Ewa Helwich, budynek główny, piętro II, tel. 22 3277406; położna oddziałowaEliza Szymczyk tel. 22 3277160; położna koordynującaBeata Piskała – pawilon X, teren Szpitala Wolskiego, tel. 22 3277034. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Neonatologii, Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej, Pododdział Patologii Noworodka. Działalność Kliniki : specyfiką Kliniki jest leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Pacjentami Kliniki są również noworodki urodzone w terminie porodu, z ciąż lub porodów powikłanych. Instytut Matki i Dziecka jest jedyną na Mazowszu jednostką – ośrodkiem perinatalnym, gdzie współdziała Klinika Położnictwa i Ginekologii i Zakład Genetyki zajmujące się diagnostyką prenatalną, gdzie możliwy jest poród dziecka ze zdiagnozowaną wadą rozwojową lub poród przedwczesny bez konieczności transportu noworodka po urodzeniu do innego szpitala. Na miejscu, od chwili urodzenia, podejmowane jest leczenie intensywne i korekcja chirurgiczna. Jest to optymalny model leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie i/lub wymagających leczenia chirurgicznego, dający największe szanse przeżycia. W Klinice przyjmuje się ok. 2300 noworodków rocznie, z czego 2000 w Oddziale Neonatologii w systemie „matka razem z dzieckiem”, a ponad 300 w oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Klinika specjalizuje się w leczeniu noworodków urodzonych znacznie przedwcześnie oraz we współpracy z Kliniką Chirurgii w leczeniu noworodków z wadami rozwojowymi. W Klinice prowadzona jest opieka ambulatoryjna noworodków urodzonych przedwcześnie i z wadami rozwojowymi po wypisaniu z kliniki. Prowadzona jest ocena rozwoju somatycznego i neurologicznego we współpracy z neuropediatrą, psychologiem i rehabilitantem. Lekarze Kliniki biorą udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Rozwojowych Płodu i Noworodka, a także podejmują się współpracy międzynarodowej. Stale prowadzona jest współpraca naukowa ze 149 oddziałem INSERM-u we Francji (Odpowiednik polskiego PAN-u) zajmującym się problemami zdrowia matki i dziecka. Zespół lekarzy z Kliniki opracował autorski Program „Wczesnej Stymulacji i Opieki Rozwojowej Noworodków i Niemowląt”, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychoruchowego dla dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych przez dłuższy czas. Poradnia Neonatologiczna – budynek Lipsk, piętro I, gabinet 105, tel. 22 3277187, godz. zapisów : pon. – śr. 10.00-15.00; czw. 11.00-17.00; pt. 10.00-15.00.  , Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa ,

ZAKŁAD  BADAŃ  PRZESIEWOWYCH – tel. 22 3277161 KLINIKA  PEDIATRII : kierownik – Prof. dr hab. med. Konrad Kamil Hozyrasz , budynek główny, piętro III, tel. 22 3277190. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Alergologii, Mukowiscydozy i Chorób Płuc; Oddział Chorób Metabolicznych, Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania; Oddział Diabetologiczny dla Dzieci; Oddział Pediatryczny. KLINIKA  NEUROLOGII DZIECI  i  MŁODZIEŻY : kierownik – Prof. dr hab. med. Elżbieta Szczepaniak, budynek główny, piętro III, tel. 22 3277130. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Neurologiczny dla Dzieci; Pracownia Neurofizjologii Klinicznej. KLINIKA  POŁOŻNICTWA  i  GINEKOLOGII : kierownik – dr n. med. Tomasz Maciejewski , budynek Pawilon X, teren Szpitala Wolskiego, tel. 22 3277044. W skład Kliniki wchodzą : Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć; Oddział Ginekologiczny; Oddział Perinatologii; Oddział Położniczy; Blok Operacyjny; Blok Porodowy; Położniczo – Ginekologiczna Pracownia Ultrasonograficzna i Poradnia Konsultacyjna; Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Terapii Wad Płodu. KLINIKA  CHIRURGII  ONKOLOGICZNEJ  DZIECI  i  MŁODZIEŻY : kierownik – prof. dr hab. med. Wojciech Woźniak , budynek główny, piętro I, tel. 22 3277205. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci, Oddział Onkologiczny, Oddział Onkologiczny dla Dzieci. KLINIKA  CHIRURGII DZIECI  i  MŁODZIEŻY : kierownik – Prof. dr hab. med. Ewa Sawicka , budynek główny, piętro I, tel. 22 3277386. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Ogólnochirurgiczny i Chirurgii Noworodka, Oddział Chirurgii Wad Twarzoczaszki, Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. KLINIKA  ANESTEZJOLOGII  i  ODDZIAŁ  INTENSYWNEJ  TERAPII : kierownik – lek. med. Joanna Stankiewicz , budynek główny, tel. 22 3277166. W skład Kliniki wchodzą : Klinika Intensywnej Terapii; Zespół Anestezjologiczny przy Samodzielnym Pediatrycznym Bloku Operacyjnym; Zespół Anestezjologiczny przy Klinice Położnictwa i Ginekologii  , Instytut Matki i Dziecka ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszaw

a , 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: