Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,KLINIKA  NEONATOLOGII, PATOLOGII  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NOWORODKA : kierownik kliniki – Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska – budynek E,  piętro II, pokój 220; tel. 22 8157766,  fax. 22 8151785. Klinika specjalizuje się w leczeniu: niewydolności oddechowej wymagającej stosowania wentylacji mechanicznej, wentylacji oscylacyjnej, stosowania tlenku azotu; w leczeniu niewydolności wielonarządowej; prowadzeniu pacjentów przed i po zabiegach operacyjnych w klinikach IPCZD. Klinika prowadzi również diagnostykę wad wrodzonych noworodków. PORADNIA  KONSULTACYJNA : kierownik – dr n. med. Elżbieta Malinowska – budynek E, piętro II, pokój 220; tel. 22 8151717, fax. 22 8151785. Działalność poradni obejmuje: diagnostykę schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych, rozwoju psychomotorycznego, zakażeń TORCH; prowadzi opiekę ambulatoryjną nad niemowlętami przedwcześnie urodzonymi. KLINIKA  CHORÓB  METABOLICZNYCH : kierownik – dr hab. n. med. Jolanta Sykut – Cegielska – budynek RE, parter, tel. 22 8157490, fax. 22 8157489. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Chorób Metabolicznych i Poradnia Chorób Metabolicznych - kierownik – dr n. med. Joanna Taybert – budynek D, niski parter, pokój 04, tel. 22 8157063, fax. 22 8151645. KLINIKA  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ i TRANSPLANTACJI  NARZĄDÓW : kierownik – Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński – budynek E, piętro IV, tel. 22 8151360, 22 8151448,  fax. 22 8151450. W skład kliniki wchodzą: Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział Transplantacji Narządów; Poradnia Chirurgicznakierownik – lek. med. Tomasz Drewniak – budynek D, wysoki parter, pokój 58, tel. 22 8157286 , Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej – budynek E, niski parter, tel. 22 8157296. Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,, Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,

KLINIKA  ENDOKRYNOLOGII  i  DIABETOLOGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki – budynek RE, piętro I, tel. 22 8157578, fax. 22 8151869. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Endokrynologiikierownik – lek. med. Elżbieta Moszczyńska, Oddział Diabetologiikierownik – dr n. med. Marta Wysocka – Mincewicz – budynek RE, piętro I, pokój 04, tel. 22 8157578, fax. 22 8151645 ; Poradnia Endokrynologicznakierownik – dr n. med. Maria Ginalska – Malinowska – budynek B, piętro I, tel. 22 8157066, fax. 22 8157065; Poradnia Diabetologicznakierownik – Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek – budynek RA, parter, pokój 4, tel. 22 8157096, fax. 22 8151232. KLINIKA  GASTROENTEROLOGII, HAPATOLOGII i ZABURZEŃ  ODŻYWIANIA : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko – budynek E, piętro VIII, pokój 808, tel. 22 8157384, tel. 22 8157382. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania; Poradnia Gastroenterologiczna - kierownik – dr n. med. Beata Oralewska – budynek C, wysoki parter, pokój 9, tel./fax. 22 8151308; Poradnia Chorób i Transplantacji Wątrobykierownik – Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska – budynek B, wysoki parter, pokój 1, tel./fax. 22 8151998; Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznejkierownik – Prof. dr hab.n. med. Piotr Woynarowski – budynek E, piętro VIII, pokój 802, tel. 22 8157388. KLINIKA  IMMUNOLOGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – budynek E, piętro VIII, pokój 808, tel. 22 8151875. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Immunologii; Poradnia Immunologicznakierownik – dr n. med. Barbara Pietrucha – budynek C, niski parter, pokój 028, tel. 22 8157221; Poradnia Szczepień Osób z Grup Ryzyk. KLINIKA  KARDIOCHIRURGII - kierownik – Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski – budynek E, piętro III, pokój 308, tel. 22 8157346, fax. 22 8157340. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Kardiochirurgii; Kriobank Homogennych Zastawek Serca - kierownik – mgr biologi Maciej Fedorowiczbudynek H, piwnica,  tel. 22 8151032, 601360528,  fax. 22 8151038. KLINIKA  KARDIOLOGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec – budynek E, piętro VI, pokój 608, tel. 22 8157370, fax. 22 8157365. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Kardiologiikierownik – dr n. med. Małgorzata Żuk ; Poradnia Kardiologiczna - kierownik – lek. med. Łucja Gorbacz – Mrowiec tel. 22 8151709; Pracownia Elektrofizjologii Kardiologicznejkierownik – Prof. hab. dr n. med. Katarzyna Bieganowska – budynek E, piętro VI, pokój 610A, tel. 22 8157357; Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia - kierownik – dr n. med. Jadwiga Daszkowska – York – budynek E, piętro VI, pokój 603, tel. 22 8157358. Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,

KLINIKA  NEFROLOGII, TRANSPLANTACJI  NEREK i NADCIŚNIENIA  TĘTNICZEGO : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – budynek E, piętro IX, pokój 907, tel. 22 8151540, fax. 22 8151541. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego; Oddział Dializ tel. 22 8157428, fax. 22 8152841;Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczegokierownik – dr n. med. Katarzyna Gadomska – Prokop – budynek C, niski parter, pokój 01, tel. 22 8151304, 22 8151321; Poradnia Transplantacji Nerekkierownik lek. med. Jacek Rubik – budynek B, wysoki parter, pokój 9, tel./fax. 22 8151996; Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczegokierownik – dr n. med.  Jolanta Antoniewicz. KLINIKA  NEUROCHIRURGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski – budynek E, piętro V, pokój 508, tel. 22 8157560, fax. 22 8157557. W skład Kliniki wchodzą: Oddział Neurochirurgii; Poradnia Neurochirurgiczna – budynek D, wysoki parter, pokój 58, tel. 22 8157561; Pracownia Neurofizjologiikierownik Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski – budynek E, piętro V, pokój 510A, tel. 22 8157570; Pracownia Neuropsychologii Rozwojowejkierownik dr hab. n. human. Agnieszka Maryniak – budynek E, piętro V, pokój 508B, tel. 22 8157071. KLINIKA  NEUROLOGII i EPILEPTOLOGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – budynek E, piętro X, pokój 1008, tel. 22 8157404, fax. 22 8157402. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Neurologii i Epileptologiikierownik dr hab. n. med. Dorota Dunin – Wąsowicz ; Poradnia Neurologiczna i Epileptologicznakierownik dr n. med. Marzena Olszaniecka -budynek C, piętro I, pokój 128, tel. 22 8151705, 22 8151711; Pracownia EEG i Wideometriikierownik Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – budynek E, piętro X, pokój 1004, tel. 22 8157026; Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMGkierownik lek. med. Iwona Gromek – budynek RA, parter, pokój 19, tel. 22 8157025. Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , 

KLINIKA  OKULISTYKI : kierownik -  dr n. med. Wojciech Hautz – budynek E, piętro III, pokój 308, tel. 22 8157355, fax. 22 8157340. W skład Klinik wchodzą : Oddział Okulistyki; Poradnia Okulistycznakierownik dr n. med. Beata Kocyła – Karczmarewicz – budynek C, wysoki parter, pokój 23, tel. 22 8151615, fax. 22 8151644. KLINIKA  ONKOLOGII : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek – budynek E, piętro VII, pokój 707, tel. 22 8151787, fax. 22 8157575. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Onkologii; Oddział Dzienny Chemioterapii – budynek RC, piwnica, pokój 013, tel. 22 8151165, fax. 22 8157047; Poradnia Onkologiczna Dzieci i Młodzieży -tel. 22 8157048, fax. 22 8157047. KLINIKA  PEDIATRII i ŻYWIENIA : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk tel. 22 8151214, fax. 22 8151212. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Pediatrii i Żywieniakierownik dr n. med. Anna Wieteska – Klimczak ; Poradnia Żywieniowakierownik dr n. med. Katarzyna Popińska – budynek E, niski parter, pokój 047, tel. 22 8157279; Pracownia Antropologiikierownik dr n. biol. Elżbieta Arasimowicz – budynek C, niski parter, pokój 20, tel. 22 8151620. KLINIKA  REHABILITACJI  PEDIATRYCZNEJ : kierownik – lek. med. Anna Łukaszewska – budynek RC, piętro I, pokój 130, tel. 22 8151923, fax. 22 8151538. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej i Oddział Rehabilitacji Neurologicznejkierownik lek. med. Elżbieta Jelonek – budynek RB, piętro I, pokój 131, tel. 22 8157550, 22 8151924, fax. 22 8157553; Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu i Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznejkierownik lek. med. Anna Łukaszewska – budynek RB, piwnica, pokój 12, tel. 22 8151929; Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznejkierownik lek.med. Bożena Buchajczyk – budynek RC, parter, pokój 5, tel. 22 8151749; Pracownia Fizjoterapiikierownik dr n. wych. fiz. Romuald Kaczorowski – budynek RD, parter, pokój 17, tel. 22 8151700, fax. 22 8151710; Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchukierownik lek. med. Anna Łukaszewska – budynek RB, parter, pokój 14, tel. 22 8151748. KLINIKA  UROLOGII  DZIECIĘCEJ : kierownik – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baka – Ostrowska – budynek E , piętro V, pokój 501, tel. 22 8151350, fax. 22 8151352. W skład Kliniki wchodzą : Oddział Urologii Dziecięcej – tel./fax. 22 8151351; Poradnia Urologiczna – tel./fax. 22 8157289; Pracownia Endoskopowakierownik dr n. med. Krystyna Strulak – budynek D, parter, tel. 22 8157889, 22 8157286; Pracownia Badań Urodynamicznychkierownik dr n. med. Lidia Skobejko – Włodarska – budynek E, niski parter, pokój 038, tel./fax.22 8151358; Pracownia Uroterapii – tel. 22 8151357, fax. 22 8151358. KLINIKA  ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ  TERAPII : kierownik – dr n. med. Małgorzata Manowska – budynek E, piętro I, pokój 103, tel. 22 8151335, fax. 22 8151326. , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,  Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 , Centrum Zdrowia Dziecka 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 ,


Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: