Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego ul. Zyty 26, 65-046 Zielona GóraSzpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, Centralna Izba Przyjęć Planowych tel. 68 329 6346, 68 329 6341 ODDZIAŁ  NOWORODKOWY  z  PODODDZIAŁEM  INTENSYWNEJ  TERAPII  i  PATOLOGII  NOWORODKA :  ordynator – dr n. med. Magdalena Świerkowicz tel. 68 3 296424; dyżurka lekarska tel. 68 3296425; dyżurka pielęgniarska (izolacyjna) tel. 68 3296427; Intensywna Terapia Noworodka tel. 68 3296428; pielęgniarka oddziałowa tel. 68 3296426; dyżurka pielęgniarska patologii noworodka tel. 68 3296429; Oddział Noworodkowy współpracuje z oddziałem położniczo-ginekologicznym – lekarz neonatolog jest na sali porodowej przy każdym porodzie zagrożonym, zabiegowym i patologicznym, przez co zapewnione jest : ocena stanu zdrowia noworodka oraz ciągła nad nim opieka; wykonywane są testy przesiewowe i szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień. W razie potrzeby prowadzona : jest resuscytacji krążeniowo-oddechowej w stanach zagrożenia życia; możliwa jest diagnostyka i leczenie wcześniaków i chorych noworodków z problemami o średnim, ciężkim i bardzo ciężkim nasileniu, przyjętych bezpośrednio z sal porodowych naszego szpitala jak i przyjętych ze szpitali terenowych, diagnostyka i leczenie noworodków i wcześniaków z porodów septycznych, stosowanie sztucznej wentylacji u chorych noworodków i wcześniaków, oddział ma możliwość wykonywania wymiennych transfuzji krwi, przesiewowego badania słuchu, zapewniona jest profilaktyka retinopatii wcześniaczej. Jest  jedyny oddział w województwie lubuskim, który uzyskał III stopień referencyjności, co pozwala wykonywać wysokospecjalistyczne procedury medyczne na poziomie klinik. Działające poradnie: Poradnia Patologii Noworodka: czynna we wtorki i piątki w godz. od 10.30 do 13.00. Rejestracja pod nr tel. 68 3296430; Punkt konsultacyjny dla matek karmiących piersią- czynny codziennie całą dobę tel. 68 3296440. ODDZIAŁ  CHIRURGII  DZIECIĘCEJ, CHIRURGII  NOWORODKA  i  TRAUMATOLOGII  z  PODODDZIAŁEM  UROLOGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – dr n. med. Jan Nowak tel.68 3296354; dyżurka lekarska tel. 68 3296355; dyżurka pielęgniarska tel. 68 3296357; oddział zapewnia leczenie w zakresie: chirurgii noworodka, wad wrodzonych, urologii dziecięcej (wady nerek, moczowodów, wnętrostwo, inne), chirurgii plastycznej (m.in. wady rozszczepowe wargi, nosa, podniebienia), oparzenia, blizny pooparzeniowe, ostre choroby chirurgiczne wieku dziecięcego, traumatologii (złamania, urazy wielonarządowe). Oddział należy do sieci oddziałów rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia do leczenia urazów u dzieci oraz chirurgii noworodka. Ośrodek posiada akredytację do szkolenia specjalistów w zakresie chirurgii dzieci. Oddział pełni całodobowy dyżur w zakresie Chirurgii Dziecięcej od 0 do 16 roku życia. ODDZIAŁ  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  z   PODODDZIAŁEM  GINEKOLOGII  ONKOLOGICZNEJ : ordynator – lek. med. Sławomir Gąsior tel. 68 3296431; oddział posiada III stopień referencyjności w zakresie opieki położniczo-ginekologicznej, co oznacza, że w szpitalu mogą się rodzić dzieci z najbardziej patologicznych ciąż. W skład całego oddziału wchodzą następujące pododdziały: Pododdział Porodowy: dyżurka lekarska tel. 68 3296444; dyżurka położnych tel. 68 3296445; w ramach funkcjonowania pododdziału sprawowana jest opieka nad rodzącą w sali porodowej do chwili zakończenia porodu, oddział prowadzi Szkołę Rodzenia (więcej informacji pod nr tel.68 3296423), w razie konieczności przeprowadzane są porody operacyjne (cięcia cesarskie , porody kleszczowe, vacum extraktor w zależności od wskazań), sprawowany jest nadzór nad porodami fizjologicznymi, przeprowadzane są zabiegi położnicze w znieczuleniu, możliwe są porody rodzinne, porody w imersji wodnej. Pododdziału Położniczego (typu rooming-in): tel. 68 3296438, 68 3296439, 68 3296440; w ramach działalności oddziału zapewniona jest opieka lekarska i pielęgniarska nad położnicą i noworodkiem, w razie konieczności wykonywane są niezbędne badania i wykonanie są szczepienia noworodka. Pododdział Ginekologii: tel. 68 3296303, 68 3296435; w ramach funkcjonowania oddziału wykonywane są wszystkiego rodzaju operacje ginekologiczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik endoskopowych, w tym laparoskopie diagnostyczne i operacyjne, prowadzona jest diagnostyka chorób nowotworowych narządów płciowych i operacje onkologiczne w zakresie ginekologii, małe zabiegi ginekologiczne, wykonywane są histeroskopie; prowadzona jest diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych szyjki macicy- kolposkopia, konizacje, elektrochirurgia szyjki macicy. Pododdział Patologii Ciąży: dyżurka lekarska tel. 68 3296432; dyżurka położnych tel. 68 3296433; w ramach funkcjonowania oddziału prowadzone jest leczenie zagrożonych porodów przedwczesnych i poronień, leczenie ciąż powikłanych (np. konflikt serologiczny, cukrzyca, gestoza, itp.), zakładanie szwów w niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej, prowadzona jest hospitalizacja ciąż wielopłodowych. Pododdział Izolacyjny Ginekologiczno-Położniczy: tel.68 3296441, 68 3296443; w ramach działalności oddziału zapewnione jest: prowadzenie połogu i leczenie powikłań połogowych, leczenie chorób sutka w połogu, leczenie porodów septycznych (pacjentek z HBS, HIV infekcjami), leczenie stanów zapalnych narządu rodnego. Pracownia Ultrasonograficzna: udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej. Na bazie Pracowni Ultrasonograficznej działa Pracownia Badań Prenatalnych, która zapewnia wykonywanie badań prenatalnych dla ciężarnych całego regionu lubuskiego.  Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: