Szpital Wojewódzki ul. J. Dekerta 1 , 66-400 Gorzów Wielkopolski

Szpital Wojewódzki ul. J. Dekerta 1 , 66-400 Gorzów WielkopolskiSzpital Wojewódzki ul. J. Dekerta 1 , 66-400 Gorzów Wielkopolski , ODDZIAŁ  NOWORODKOWY  z  PODODDZIAŁEM  INTENSYWNEJ  OPIEKI  NAD  NOWORODKIEM : ordynator – lek.med. spec. neonatolog Hanna Chrystyniak tel./fax 95 7331401, sekretariat tel. 95 73314 08; pielęgniarka oddziałowaMariola Piasecka tel. 95 7331408, punkt pielęgniarski tel. 95 7331407 dyżurka lekarska tel. 957331417; Pododdział Intensywnej Opieki nad Noworodkiem tel. 95 7331409. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem w listopadzie 2008 roku uzyskał III stopień referencyjności. Oddział posiada 41 łóżek, w tym 26 łóżek w systemie „rooming-in”, 5 łóżek opieki pośredniej oraz 10 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii noworodka. Na oddział OION przyjmowane są noworodki z terenu województwa lubuskiego, wymagające zastosowania mechanicznej wentylacji,noworodki z wadami wrodzonymi wymagające interwencji chirurgicznej. Oddział posiada : 8 respiratorów, w tym jeden respirator do wentylacji oscylacyjnej, przystawkę do tlenku azotu, 1 Infant Flow, przewoźny aparat rentgenowski, aparat ultrasonograficzny, aparat do mikrometod, aparat do badań słuchu, respirator transportowy. Na oddziale z pomocą kardiochirurgów dziecięcych z Poznania dokonywane są zabiegi operacyjnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla.  Szpitala dysponuje również Poradnią Patologii Noworodka, gdzie konsultowane są dzieci wymagające obserwacji do 12 miesiąca życia – czynna w środy i piątki w godz. 11.oo-13.00, rejestracja pod nr tel. 95 7331890, 95 7331892. ODDZIAŁ  POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY : ordynator – lek. med. Mariusz Brych tel. 95 7331402; 95 7331434; z-ca ordynatora – dr n. med. Hanna Kozber; położna oddziałowa – mgr Katarzyna Utrata tel. 95 7331402; dyżurka lekarska tel. 95 7331405, 95 7331568; dyżurka pielęgniarska tel. 95 7331406, 95 7332421, 95 73 31566, 95 7331570; telefon dla pacjentów: 95 8032291, 95 8032289, 95 8032341, 95 8032346. ODDZIAŁ  DZIECIĘCY  z  PODODDZIAŁEM  NEUROLOGII  i  NEFROLOGII  DZIECIĘCEJ : ordynator – dr hab. n. med. Bernard Zajadacz tel. 95 7331484, 95 7331564; z-ca ordynatora – lek. med. Joanna Pawlicka; pielęgniarka oddziałowa – Dorota Bilof tel. 95 7331302; dyżurka lekarska tel. 95 7331556, 95 7331313; dyżurka pielęgniarska tel. 95 7331569; telefon dla pacjenta: 95 8032123. W skład oddziału wchodzi Poradnia Nefrologiczna Wieku Rozwojowego, rejestracja pod nr tel. 95 7331892.  Szpital Wojewódzki ul. J. Dekerta 1 , 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: