Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Staszica 16, 20-081 Lublin , lublin szpital klinicznySamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, KLINIKA  POŁOŻNICTWA  i  PATOLOGII  CIĄŻY  z  ODDZIAŁEM  NOWORODKÓW : ordynator – Prof. dr hab. med. Anna Kwaśniewska tel. 81 5326612. Klinika jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w dziedzinie opieki perinatalnej. Zapewnia wysokospecjalistyczny poziom świadczeń w zakresie opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem, z wykorzystaniem najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych (diagnostyka USG, echokardiograficzna, radiologiczna, CT, wentylacja mechaniczna, leczenie surfaktantem, żywienie pozajelitowe). Działalność diagnostyczno-terapeutyczna kliniki obejmuje: etiopatogenezę przedwczesnego ukończenia ciąży ( poród przedwczesny, poronienia) w aspekcie psychologicznym, hormonalnym i infekcyjnym; angiogenezę łożyska w wybranych postaciach patologii ciąży ( preeclampsia, IUGR, padaczka); wpływ niedotlenienia w okresie ciąży na ośrodkowy układ nerwowy; karcinogeneza narządu rodnego indukowanego HPV; epidemiologia i etiopatogeneza niepłodności małżeńskiej; opieka nad noworodkiem po urodzeniu; intensywna opieka i terapia wcześniaków i noworodków chorych oraz urodzonych z ciąż wysokiego ryzyka; ocena dalszego rozwoju dzieci po wypisaniu ze szpitala. W ramach Katedry działają dwie poradnie ambulatoryjne: Poradnia Perinatologii i Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodków i Niemowląt oraz Szkoła Rodzenia. W obrębie Kliniki funkcjonują: Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży; Oddział Noworodków. I  KLINIKA  GINEKOLOGII  ONKOLOGICZNEJ  i  GINEKOLOGII : ordynator – Prof. dr hab. med. Jan Kotarski tel. 81 5327847. Klinika jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w ginekologii oraz onkologii ginekologicznej i oferuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych – przeprowadzane są następujące procedury diagnostyczne i lecznicze dotyczące: schorzeń onkologicznych, zaburzeń statyki narządu płciowego z nietrzymaniem moczu, diagnostyka niepłodności, wczesnego wykrywania i leczenia raka szyjki macicy. Przy Klinice działają: przychodnia przykliniczna, w której zorganizowano ośrodek badań profilaktycznych kobiet, poradnia urodynamiczna, pracownia diagnostyki i patologii jajnika, poradnia endometriozy, menopauzy i zaburzeń hormonalnych oraz poradnia dla chorych z rodzinnym obciążeniem nowotworami narządu rodnego. Od roku działa Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) Narodowego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Poradnia wyposażona jest z najnowocześniejszy sprzęt do kolposkopii, laseroskopii oraz krioterapii szyjki macicy. W ramach Kliniki funkcjonują: Oddział Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Pracownia USG w Oddziale Ginekologii Onkologicznej. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

 

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: