Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki im. M. Pirogowa ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki im. M. Pirogowa ul. Wileńska 37, 94-029 ŁódźWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki im. M. Pirogowa ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź, ODDZIAŁ  NEONATOLOGII : oddział zapewnia : system opieki poporodowej typu roominig – in (matka przebywa razem z dzieckiem), kompleksową opiekę nad matką i noworodkiem, i jej dzieckiem, karmienie piersią na „żądanie”, istnieje codzienna możliwość odwiedzin na oddziale. ODDZIAŁ  PATOLOGII  NOWORODKA : ordynator – dr n. med. Paweł Krajewskitel. 42 6804797. Oddział zapewnia : intensywną terapię noworodka, która obejmuje : leczenie ciężkich zaburzeń oddychania wymagających mechanicznej wentylacji oraz różnych form wspomagania oddechu, leczenie niewydolności krążenia, prowadzenie całkowitego żywienia pozajelitowego, monitorowanie biofizyczne oraz biochemiczne, diagnostykę i korekcję zaburzeń metabolicznych; leczenie noworodków z zaburzeniami neurologicznymi, różnymi formami konfliktów matczyni-płodowych, zaburzeniami gastroenterologicznymi. Dotyczy to w szczególności noworodków urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży, z masą ciała poniżej 1500 gramów. Możliwości diagnostyczne oddziału : diagnostyka w zakresie ciągłego, całodobowego systemu dostępności przyłóżkowego, przewoźnego aparatu RTG, ultrasonografii oraz echokardiografii z wykorzystaniem techniki Dopplera; pełna diagnostyka laboratoryjna z użyciem mikrometod hematologicznych, biochemicznych, koagulologicznych, serologicznych; całodobowa dostępność diagnostyki mikrobiologicznej; diagnostyka retinopatii wcześniaczej oraz wykrywanie wrodzonych wad słuchu. KLIKIKA  PERINATOLOGII : ordynator – Prof. dr hab. med. Jarosław Kalinka tel. 42 6804777, zastępca ordynatora dr med. Wojciech Kazimierczk. Oddział zapewnia : opiekę nad ciężarną od wczesnej ciąży do porodu; leczenie porodów przedwczesnych oraz ciąż powikłanych hipotrofią płodu, cholestazą ciężarnych, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością szyjki macicy; prowadzenie ciąży i porodu po IVF (sztucznym zapłodnieniu); prowadzenie i rozwiązanie ciąży wielopłodowej; nowoczesny system nadzoru okołoporodowego stanu płodu przy pomocy: komputerowej analizy kardiotokograficznej przed- i śródporodowej; diagnostykę ultrasonograficzna w czasie ciąży z możliwością oceny przepływów naczyniowych metodą dopplerowską; system opieki poporodowej typu roominig – in (matka przebywa razem z dzieckiem); możliwości diagnostyczne oddziału : oddział dysponuje nowoczesną aparaturą monitorująca stan płodu w czasie ciąży i porodzie w tym m.in.: kardiotokografy i kardiotokografy z komputerową analizą zapisów sytemu AXIS i Monaco; możliwe jest biochemiczne monitorowanie stanu zdrowia płodu i noworodka przy wykorzystaniu badań gazometrycznych i równowagi kwasowo-zasadowej z krwi naczyń pępowinowych płodu (RKZ), zastosowanie wczesnych, nieinwazyjnych markerów do przewidywania wystąpienia porodu przedwczesnego. Na oddziale jest możliwość codziennych odwiedzin. KLINIKA  PATOLOGII  CIĄŻY : ordynator – Prof. dr hab. med. Urszula Kowalska – Koprek tel. 426804738; zastepca ordynatora – dr med. Agata Karowicz – Bilińska. Oddział specjalizuje się w : leczeniu choroby kardiologicznych u ciężarnych, rodzących oraz ich płodów(-echokardiografia płodowa, badanie holterowskie); diagnostyce i leczeniu hipotrofii płodu, nadciśnienia tętniczego i cholestazy u ciężarnych; Prenatalnej nieinwazyjna oraz inwazyjna diagnostyce i terapii (wady, konflikt serologiczny, aberracje chromosomalne) – patologii płodu; na oddziale jest możliwość : badania dopplerowskie przepływów tętniczych matki i płodu (tętnice maciczne, pępowinowa i środkowa mózgu; diagnostyka i terapia wad rozwojowych narządów płciowych jako przyczyny niepłodności i niemożności donoszenia ciąży; leczenie hipotrofii za pomocą donorów NO; nadzór nad patologiami ciążowymi za pomocą oceny zapisów KTG metodą komputerową (zgodne z Davis – Redman); nadzór nad patologiami ciążowymi za pomocą oceny przepływów naczyniowych wykonanych metodą kolorowego Dopplera; nadzór nad ciężarnymi z nadciśnieniem tętniczym za pomocą 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego i leczenie nadciśnienia za pomocą terapii przezskórnej.  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki im. M. Pirogowa ul. Wileńska 37, 94-029 Łód

ź

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: