INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ul. Rzgowska 281/289 , 93-338 Łódź

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ul. Rzgowska 281/289 , 93-338 ŁódźKLINIKA  NEONATOLOGII : ordynator – Prof. dr hab. med. Ewa Gulczyńska tel. 42 2711404; klinika dysponuje 21 stanowiskami intensywnej terapii oraz 30 łóżeczkami opieki ciągłej i pośredniej – jest największym ośrodkiem neonatologicznym w regionie łódzkim. Wspólnie z Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt stanowi jedyny w swoim rodzaju kompleks neonatologiczny w kraju,  który dysponuje wszystkimi najbardziej nowoczesnymi technologiami medycznymi. Klinika specjalizuje się w :  leczeniu noworodków urodzonych przedwcześnie, zwłaszcza dzieci o ekstremalnie małej urodzeniowej masie ciała (ELBW); diagnostyce i leczeniu zakażeń wewnątrzmacicznych; leczeniu umiarkowanej i ciężkiej encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej; leczeniu noworodków z wadami rozwojowymi; opieką nad noworodkami z ciąży wielopłodowej; leczeniu różnych postaci niewydolności oddechowej w tym: leczeniu niewydolności oddechowej szczególnie noworodków urodzonych przedwcześnie – stosowane metody to : wentylacja oscylacyjna –zapewniająca kilka-kilkanaście mikro oddechów w ciągu sekundy, wentylacja objętościowa, wentylacja stymulowana impulsami z nerwu przeponowego,różnorodne techniki wentylacji nieinwazyjnej, inhalacyjne leczenie tlenkiem azotu. We wrześniu 2008 po raz pierwszy w Polsce w Klinice Neonatologii ICZMP zastosowano hipotermię w leczeniu encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej (selektywne chłodzenie mózgu z umiarkowaną hipotermią całego ciała Cool-cap). W klinice prowadzone są badania nad zintegrowanym monitorowaniem funkcji mózgu noworodka. W roku 1999 wdrożono płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu egzogennego u noworodków z zespołem aspiracji smółki (MAS). Poradnia Patologii Noworodkatel. 42 2711028. KLINIKA  GINEKOLOGII  i  PERINATOLOGII : ordynator – Prof. dr hab. med. Przemysław Oszukowski tel. 42 2711324. Zakres działalności kliniki obejmuje : diagnostykę i leczenie ciąż wysokiego ryzyka powikłanych porodem przedwczesnym zagrażającym, nadciśnieniem, hypotrofią, cukrzycą, chorobami tarczycy, serca, wątroby, nerek, płuc u ciężarnych, cholestazą ciężarnych, guzami narządu rodnego oraz w ciążach mnogich; diagnostyka płodu w kierunku wad w budowie płodu, konfliktu serologicznego, wad genetycznych, nieimmunologicznego obrzęku płodu, infekcji wrodzonych; profilaktyka zespołu zaburzeń oddychania u noworodków. KLINIKA  MEDYCYNY  MATCZYNO – PŁODOWEJ  i  GINEKOLOGII : ordynator Prof. dr hab. med. Jan Wilczyński tel. 42  2711313; działalność kliniki obejmuje : diagnozowanie  pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka : choroby mataboliczne (cukrzyca, fenyloketonuria, porfiria, choroby tarczycy, choroby nadnerczy); diagnostykę i terapię ciężarnych z epilepsją, cholestazą ciążowa, porodem przedwczesnym, wady i choroby serca ciężarnych, choroby nowotworowe w ciąży, choroby immunologiczne w ciąży. Prowadzona jest diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna płodu: diagnostyka genetyczna, wady wrodzone płodu, konfliktu serologicznego, obrzęk nieimmunologiczny, choroby i wady serca płodu. KLINIKA  KARDIOCHIRURGII : ordynator Prof. dr hab. med. Jacek Moll tel./fax. 42 2712012 lub 42 271454. W Klinice Kardiochirurgii przeprowadzanych jest ponad 450 operacji u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ponad połowę stanowią operacje u dzieci poniżej 1 roku życia. Główną specjalnością Kliniki stało się wykonywanie operacji u noworodków i niemowląt z następującymi wadami : przełożenia wielkich pni tętniczych, zespołu hipoplazji lewego serca, całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, tetralogii Fallota, wad złożonych, z towarzyszącym zwężeniem lub przerwaniem łuku aorty, operacji Rossa. Po operacjach kardiochirurgicznych dzieci są objęte opieką Poradni Kardiologicznej ICZMP. KLINIKA  CHIRURGII  i  UROLOGII  DZIECIĘCEJ : ordynator dr hab. med. Anna Piotrowska – Piaseczna tel. 42 2712136 lub 42 2712137; Klinika zajmuje się  działalnością diagnostyczną i terapeutyczną w pełnym zakresie chirurgii dziecięcej oraz noworodka z wyłączeniem onkologii. KLINIKA  NEUROCHIRURGII : ordynator Prof. dr hab. med. Lech Polistel. 42 2712046. W Klinice leczeni są pacjenci w wieku od 1-go m-ca życia do ukończenia 18 lat. Ze względu na specyfikę ICZMP, zakres wieku operowanych pacjentów jest znacznie szerszy. Najmłodszy pacjent to 23-tygodniowy płód, u którego z powodu wodogłowia wszczepiono zastawkowy drenaż komorowo-owodniowy. Wykonywane były również zabiegi usunięcia guzów mózgu i rdzenia u kobiet w ciąży i połogu. Noworodki wymagające zabiegów neurochirurgicznych pozostają pod opieką lekarzy Kliniki Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii Noworodka. Do oddziału mogą być przyjmowani pacjenci z całego kraju. W klinice są leczone dzieci z następującymi zespołami chorobowymi : wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego, przepukliny rdzeniowe, przepukliny czaszkowe, torbiele pajęczynówki, Zespół Dandy-Walkera, Zespół Arnolda-Chiariego, syringomelia; wodogłowie o różnej etiologii leczone w zależności od jego typu, wykonywane są zabiegi endoskopowe lub wszczepiające układy zastawkowe różnego typu, w tym również zastawki programowane. W przypadku stwierdzenia poszerzenia układu komorowego, wymagającego różnicowania między zmianami zanikowymi mózgu a wodogłowiem wykonywane są testy infuzyjne; wady naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego, wśród których najczęściej występują zniekształcenia tętniczo-żylne, a w pojedynczych przypadkach tętniaki; guzy nowotworowe mózgu i rdzenia kręgowego; urazy głowy i kręgosłupa – krwiaki śródczaszkowe, krwiaki wewnątrz kanału kręgowego, zabiegi plastyki kości czaszki w przypadkach złamań z wgłobieniem, zabiegi plastyki pourazowych ubytków kości czaszki i pourazowych płynotoków, stabilizacje przeznasadowe kręgosłupa. Dzięki wysokospecjalistycznemu charakterowi szpitala pediatrycznego możliwe jest kompleksowe leczenie pacjentów oraz ułatwione jest leczenie tak częstych u dzieci urazów wielonarządowych. Klinika współpracuje z Katedrą Onkologii UM w Łodzi i Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łodzi umożliwia to kompleksowe leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi ośrodkowego układu nerwowego. III  KLINIKA  PEDIATRII : ordynator Prof. dr hab. med. Teresa Woźniakowska – Gęsicka tel. 42 2712112. W Klinice leczone są dzieci w wieku od 1 m-ca do 18- go roku życia z chorobami infekcyjnymi wymagającymi izolacji i jednocześnie leczenia wielospecjalistycznego, niekiedy we współpracy z Zakładem Intensywnej Terapii. Szczególną grupę pacjentów stanowią dzieci z odzastawkowymi zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z zakażeniem wirusami hepatotropowymi (HCV, HBV) oraz diagnostyką i leczeniem wrodzonych i nabytych zakażeń oportunistycznych, zwłaszcza toksoplazmozy i cytomegalii. Klinika prowadzi szybką i szeroką diagnostykę stanów septycznych u dzieci, co umożliwia wdrożenie wczesnej, monitorowanej terapii. Wszyscy pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki, a matki niemowląt karmionych piersią mają zorganizowane pobyt w hotelu lub Klinice. II  KLINIKA  PEDIATRII  i  ALERGOLOGII : ordynator Prof. dr hab. med. Barbara Kamer tel. 42 2711386. W Klinice są diagnozowane i leczone dzieci z następującymi schorzeniami : choroby alergiczne, nawracające zakażenia układu oddechowego, wrodzone i nabyte niedobory, w tym immunologiczne i defekty metaboliczne, przewlekłe zaburzenia odżywiania zwłaszcza w przebiegu przewlekłych biegunek, refluks żołądkowo-przełykowy, hyprbilirubinemie i cholestazy. KLINIKA  NEUROLOGII : ordynator Prof. dr hab. med. Janusz Wendorff tel. 42 2712080. Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych dzieci od wieku niemowlęcego do 18-go roku życia. Dysponuje pełną aparaturą strukturalną i czynnościową diagnostyki układu nerwowego: CT, MRI, USG-przezczaszkowe (Zakład Diagnostyki Obrazowej I CZMP), EEG, Video-EEG, EMG, aparatura do badania potencjałów wywołanych (somatosensorycznych, wzrokowych i słuchowych). Współpracuje z Pracownią Metaboliczną ZDL w rozpoznawaniu zaburzeń metabolicznych u.n., Pracownią Farmacji Klinicznej w prowadzeniu dzieci z padaczką, Zakładem Genetyki oraz wielu innymi Oddziałami i Pracowniami Instytutu. Głównym kierunkiem działania jest diagnostyka i leczenie zaburzeń napadowych o.u.n.: padaczki, bólów głowy, napadów drgawkowych o różnej etiologii itd. Wykształcona kadra lekarzy w epileptologii dziecięcej (kierownik z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Epileptologii) oraz odpowiednia aparatura medyczna umożliwia różnicowanie padaczki i napadów niepadaczkowych u dzieci, postępowanie diagnostyczne skierowane na ustalenie etiologii padaczki i leczenie przypadków opornych na dotychczasowe leczenie. W Klinice wypracowany został własny system postępowania w migrenie dziecięcej, tzw. ostrym niedowładzie połowiczym u dzieci, w leczeniu następstw neurologicznych urazów czaszkowo-mózgowych, padaczce lekoopornej. Prowadzona jest stała współpraca z Kliniką Neurochirurgii, Kliniką Ortopedii i Traumatologii i wielu innymi oraz diagnostyka neuropsychologiczna i psychoterapia dzieci leczonych w Klinice.

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ul. Rzgowska 281/289 , 93-338 Łódź

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: