Wojewódzki Szpital Zespolony im.Rydygiera ul. św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń

Wojewódzki Szpital Zespolony im.Rydygiera Toruń Wojewódzki Szpital Zespolony im.Rydygiera Toruń ODDZIAŁ  NOWORODKÓW  i  INTENSYWNEJ  TERAPII  NEONATOLOGICZNEJ : ordynator – dr Hanna Dąbrowska tel. 56 6101170 lub 56 61011 73; dyżurka lekarska tel. 56 6101171; pielęgniarka oddziałowa tel. 56 6101175; punkt pielęgniarski (opieka ciągła i pośrednia) tel. 56 610 1176; punkt pielęgniarski (sala „R”) tel. 56 61011 74; punkt pielęgniarski (odcinek rooming-in) tel. 56 6101178; punkt pielęgniarski (odcinek izolacyjny) tel. 56 6101177. Oddział posiada II stopnień referencyjności w opiece perinatalnej. Noworodki urodzone w szpitalu otrzymują szczepienie przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, w przypadku matki z antygenemią HbS również immunoglobulinę anty-HbS. Wcześniaki o skrajnie niskiej urzodzeniowej masie ciała, przebywające na oddziale powyżej 6 tygodni, szczepione są również przeciwko blonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz Maemophilus influenze typu B. W przypadku rozpoznania u wcześniaka dysplazji oskrzelowo-płucnej otrzymuje on dodatkowo szczepionkę przeciwko pneumokokom. U wszystkich noworodków pobiera się krew na badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy, dzięki czemu można szybko rozpoznać istnienie tych defektów metabolicznych. W przypadku noworodków, u których wystąpiło zagrożenie funkcji życiowych prowadzi się intensywną terapię neonatologiczzną. Oddział obejmuje opieką wcześniaki, również urodzone z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała. Dysponuje aparaturą do wentylacji konwencjonalnej, wentylacji oscylacyjnej, aparatami do wspomagania oddechu metodą n-CPAP, monitorami czynności życiowych, pompami infuzyjnymi, inkubatorami dla opieki podstawowej i specjalnej, podgrzewanymi łóżeczkami, lampami do fototerapii. Jeszcze w okresie hospitalizacji rozpoczyna się tutaj rehabilitację pacjentów i jednocześnie uczy rodziców jak kontynuować ćwiczenia po wypisie do domu. Do dyzpozycji rodziców jest również psycholog kliniczny zajmujący się problemami laktacji i okresu połogu. Wszyscy wypisywani pacjenci objęci są wielodyscyplinarną opieką Poradni Patologii Noworodka do ukończenia 2 roku życia. Noworodki chore korzystają z szerokich możliwości diagnostycznych: badania ultrasonograficzne z dopplerem, echokardiografia, tomografia komputerowa, badania radiologiczne, laboratoryjne, mikrobiologiczne. Noworodki zdrowe przebywają wraz z matkami w warunkach „rooming-in”, co ma korzystny wpływ na laktację, zmniejsza ilość infekcji wewnątrzszpitalnych i zwiększa więź emocjonalną matki i dziecka. W ramach programu wspierania karmienia naturalnego hospitalizuje się również noworodki karmione piersią, przyjęte z domu z powodu powikłań połogowych u matki. W razie konieczności karmienia sztucznego noworodka wprowadzono do żywienia sterylne butelki z gotowymi mieszankami, eliminując ryzyko infekcji drogą pokarmową. Noworodki z grup ryzyka: wcześniaki i dzieci urodzone w zamartwicy mają wykonywane nadanie dna oka, aby określić ryzyko rozwinięcia się u nich retinopatii (Uszkodzenia siatkówki). Badanie to wykonują okuliści przy pomocy aparatu do oftalmoskopii pośredniej, który pozawala z dokładnością ocenić zmiany na dnie oka. U wszystkich noworodków wykonuje się badanie przesiewowe słuchu. Noworodki z podejrzeniem niedosłuchu lub czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu diagnozowane są następnie w Pracowni Badań Słuchu i Narządu Równowagi. ODDZIAŁ  KLINICZNY  POŁOŻNICTWA, CHORÓB  KOBIECYCH  i  GINEKOLOGII  ONKOLOGICZNEJ : ordynator – dr n. med. Marek Maleńczyk tel. 56 6101220; Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza – rejestracja 56-61-01-137. W skład Oddziału wchodzą: Sala Porodowa – dyżurka lekarska tel.  56 6101140 lub 56 6101157; dyżurka położnych tel. 56 0101149; dyżurka oddziałowej tel. 56 6101144. Pododdział Położnictwa – dyżurka lekarska tel.  56 6101141, dyżurka położnych tel.  56 6101146, dyżurka oddziałowej tel. 56 6101145; Pododdział Patologii Ciąży I – dyżurka lekarska tel. 56 6101150 lub 56 6101157 dyżurka położnych tel. 56 6101156, dyżurka oddziałowej tel. 56 6101145; Pododdział Patologii Ciąży II – dyżurka lekarska tel. 56 6101160, dyżurka położnych i sekretariat tel. 56 6101166, dyżurka oddziałowej tel. 56 6101165; Pododdział Ginekologii – dyżurka lekarska tel. 56 61012 21, dyżurka położnych tel. 56 6101226, dyżurka oddziałowej tel. 56 6101225, sekretariat tel. 56 6101222; Pododdział Izolacyjny – dyżurka lekarska tel. 56 6101213 dyżurka położnych – odcinek ogólny tel. 56 6101216, dyżurka oddziałowej tel. 56 610 1215, dyżurka położnych – odcinek położniczy tel. 56 6101217, sekretariat tel. 56 610 1218. Oddział zapewnia świadczenia medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia z zakresu ginekologii i położnictwa. W codziennym zastosowaniu są najnowsze techniki operacyjne, takie jak: laparoskopia, histeroskopia, TOT, Gynecare Prolift i Peri Gee System. Procedurami często przeprowadzanymi i o wysokiej specjalizacji Oddziału są: operacje wykonywane drogą pochwową, diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu oraz operacje z zakresu ginekologii onkologicznej. Oddział współpracuje z Oddziałem Onkologii Klinicznej (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu) oraz Radioterapii (Centrum Onkologii w Bydgoszczy). Pododdziały Patologii Ciąży zapewniają diagnostykę i leczenie ciężarnych z ciążą podwyższonego ryzyka – nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, cholestazą itp. Oddział dysponuje nowoczesnym aparatem ultrasonograficznym umożliwiającym wczesną diagnostykę wad płodu. Sala Porodowa składa się z sześciu pokoi narodzin, w których nieodpłatnie mogą odbywać się porody rodzinne. Pokoje narodzin wyposażone są w nowe łóżka porodowe oraz łazienki z prysznicem i toaletą do indywidualnej dyspozycji rodzącej. Sala porodowa posiada dwa pokoje narodzin z wanną porodową oraz jeden z kołem porodowym. Stan rodzącej i płodu monitorowany jest przy użyciu nowoczesnych aparatów KTG z telemetrią, a w szczególnych przypadkach aparatem STAN S31. Na Salę Porodową oraz Oddziały Patologii Ciąży zakupiono wielostanowiskowy system monitorujący MONAKO. Przy szpitalu działają poradnie: Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego, Poradnia Wieku Menopauzalnego, Poradnia Rozrodczości, Poradnia Onkologiczna. Wojewódzki Szpital Zespolony im.Rydygiera Toruń

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Poniżej napisz swój komentarz: