51-124 Wrocław , ul. H. Kamieńskiego 73a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

szpital wojewódzki wrocławODDZIAŁ  NEONATOLOGICZNY : ordynator – dr n. med. Małgorzata Rudnicka tel. 71 3270355, zastępca ordynatora lek. med. Monika Mucha-Kania tel. 71 32701 69, dyżurka lekarska tel. 71 32703 54, dyżurka pielęgniarska tel. 71 3270376 lub 71 3270351 lub 71 3270 350. W skład Oddziału Neonatologicznego wchodzą następujące pododdziały : Pododdział Noworodków Aseptycznych, Pododdział Patologii Noworodka, Pododdział Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka. Po porodzie noworodki przebywają z matkami w systemie „rooming in”. Oddział spełnia wymogi ośrodka III stopnia referencyjności opieki nad noworodkami w ramach trójstopniowej opieki perinatologicznej. W ramach działalności Oddziału możliwe jest wykonywanie następujących czynności : resuscytacja w stanach zagrożenia życia, monitorowanie czynności życiowych, opieka nad noworodkiem i wcześniakiem z porodu fizjologicznego, intensywna terapia oddechowa, leczenie noworodków o niskiej masie ciała, leczenie zakażeń okresu noworodkowego, leczenie żółtaczek okresu noworodkowego, w tym konfliktu serologicznego Rh i ABO, testy przesiewowe i szczepienia ochronne, badania przesiewowe słuchu, hospitalizacja wcześniaków zakwalifikowanych do zabiegu laserowej fotokoagulacji z powodu retinopatii wcześniaczej, hospitalizacja noworodków wymagających leczenia. Wszystkie noworodki urodzone w szpitalu mają zapewnioną możliwość wykonania badań diagnostycznych (między innymi USG głowy i brzucha, USG serca, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), a także konsultacji takich specjalistów jak: laryngolog, okulista, ortopeda, chirurg, neurolog, kardiolog i fizykoterapeuta. Oddział Neonatologii współpracuje z: Ośrodkiem Leczenia Retinopatii Wcześniaczej tutejszego Szpitala, Ośrodkiem Wczesnej Diagnostyki Uszkodzeń Mózgu i Patologii Noworodka w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka, Poradnią Genetyczną AM. Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna, w której przyjmowane są noworodki kierowane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach opieki poza szpitalnej. Na oddziale możliwe są odwiedziny w dni powszednie w godz. 15.00-18.00; w niedzielę i dni świąteczne w godz. 13.00-19.00. Poradnia Neonatologiczna, I piętro przy oddziale neonatologicznym, tel. 71 3270564, rejestracja tel. 71 3270503. Poradnia neonatologiczna świadczy następujące usługi : opieka nad noworodkami wypisanymi z oddziału szpitala i wymagającymi specjalistycznej opieki, konsultuje noworodki kierowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach opieki poszpitalnej – zwłaszcza noworodki z nasiloną i przedłużającą się żółtaczką, niedokrwistością, z zaburzeniami rozwoju, z wadami wrodzonymi, z zaburzeniami odżywiania, z podejrzeniem lub rozpoznanym zakażeniem, wcześniaki. W poradni istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych oraz przeskórnego pomiaru stężenia bilirubiny.

51-124 Wrocław , ul. H. Kamieńskiego 73a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

2 Komentarze do: “51-124 Wrocław , ul. H. Kamieńskiego 73a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny”

  1. małgorzata pisze:

    dzień dobry, uprzejmie informuje, że oddział spełnia wymogi i jest III stopniem referencyjności, a Poradnia w nazwie ma Poradnia Neonatologiczna, a nie Pat.Now.
    uprzejmie prosze o naniesienie zmian
    Małgorzata Rudnicka, ordynator neonatologii

    Skomentuj

Poniżej napisz swój komentarz: