Warto przeczytać: | Dla Lekarzy Kanał subskrypcji RSS

Wady łuku aorty

Komentowanie nie jest możliwe

wady łuku aorty

            Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska. Embriogeneza i morfologia wad łuku aorty Autorzy: Cezary Sebastian Niszczota, Adam Koleśnik – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Streszczenie: Wady wrodzone łuku aorty (aortic arch; AoA) oraz zaburzenia topografii narządów [...]

Czytaj dalej ....

Wrodzone wady serca: anatomia wad lewej części serca

Komentowanie nie jest możliwe

anatomia wad lewej części serca

            Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska. Embriogeneza i anatomia wad lewej części serca Autorzy: Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Streszczenie Wady lewej części serca stanowią istotny problem diagnostyczno-terapeutyczny angażujący lekarzy [...]

Czytaj dalej ....

Wrodzone wady serca: morfologia kliniczna wad drogi odpływu

Komentowanie nie jest możliwe

Morfologia kliniczna wad drogi odpływu

            Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska. Morfologia kliniczna wad drogi odpływu Autorzy: Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Streszczenie Powstawanie wad drogi odpływu zwiazane jest z zaburzeniami rotacji pierwotnej drogi odpływu [...]

Czytaj dalej ....

Różne postaci zespołu Fallota

Komentowanie nie jest możliwe

Różne postaci zespołu Fallota

            Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska  Różne postaci zespołu Fallota – aspekty morfologiczne diagnostyki i terapii wady Różne postaci zespołu Fallota, Różne postaci zespołu Fallota , Autorzy: Cezary Sebastian Niszczota, Adam Koleśnik – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego [...]

Czytaj dalej ....

Morfologia kliniczna wad spływów żył płucnych i systemowych

            Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy  dwumiesięcznika Pediatria Polska Morfologia kliniczna wad spływów żył płucnych i systemowych  Autorzy: Cezary Sebastian Niszczota, Adam Koleśnik – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Morfologia kliniczna wad spływów żył płucnych i systemowych  , [...]

Czytaj dalej ....

Morfologia kliniczna przegrody serca…

Komentowanie nie jest możliwe

Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska Morfologia kliniczna przegrody serca i jej wad rozwojowych. Morfologia kliniczna przegrody serca… ,                              Autorzy: Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Morfologia kliniczna przegrody serca… , , Morfologia kliniczna przegrody serca… [...]

Czytaj dalej ....

Rozwój i morfologia kliniczna prawidłowego serca…

Komentowanie nie jest możliwe

Tekst opublikowany za zgodą wydawnictwa Elsevier Urban & Partner – wydawcy dwumiesięcznika Pediatria Polska. Rozwój i morfologia kliniczna prawidłowego serca płodu i dziecka. Sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną.   Autorzy: Cezary Sebastian Niszczota, Adam Koleśnik – Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rozwój i morfologia kliniczna prawidłowego serca… ,  , [...]

Czytaj dalej ....

Bazy danych, czasopisma medyczne Online

Komentowanie nie jest możliwe

bazy danych online

W języku polskim :                                                Kardiologia Polska                                                       Klinika Pediatryczna                                                   Medical Tribune Gazeta – Po Dyplomie                  Medycyna Praktyczna                                        Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u Płodów    Pediatria Polska                                                            Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych            Polskie Towarzystwo Neonatologiczne                       Postępy [...]

Czytaj dalej ....

Praca lekarza neonatologa-debata w Senacie RP

Komentowanie nie jest możliwe

Praca lekarza neonatologa - dyskusja w Senacie RP

PANEL  DYSKUSYJNY zorganizowany przez Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, 18 maj 2012, Warszawa:praca lekarza neonatologa-debata w Senacie RP Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski:  Poproszę o zabranie głosu panią dr Małgorzatę Sałasińską- Kubacką, przewodnicząca Związku Zawodowego Neonatologów.Praca lekarza neonatologa-debata w Senacie RP, Praca lekarza neonatologa-debata w Senacie RP dr Małgorzata Sałasińska-Kubacka – Przewodnicząca Związku Zawodowego Neonatologów:  Związek Zawodowy [...]

Czytaj dalej ....

Wady serca cz.1 – VSD

Komentowanie nie jest możliwe

wady serca cz.1 - vsd

VSD (ang. ventricular septal defect) – ubytek w przegrodzie międzykomorowej jest najczęściej występującą  wrodzoną wadą serca; szacuje się, iż występuje z częstością 1-3 przypadków na 1000 żywo urodzonych noworodków. Najczęściej stanowi wadę odosobnioną, ale może również być jednym z elementów złożonej wady serca. Ze względu na lokalizację ubytku w przegrodzie międzykomorowej, wyróżniamy 4 typy VSD, [...]

Czytaj dalej ....