Koalicja dla Wcześniaka

Koalicja dla WcześniakaKoalicja dla Wcześniaka jest nową inicjatywą Polskiego Towarzystwa NeonatologicznegoProf. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka ze Szpitala Klinicznego im ks. A.Mazowieckiej w Warszawie - Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Konsultant Wojewódzki Mazowsza ds. Neonatologii we współpracy z Krajowym Konsultantem ds. NeonatologiiProf. dr hab. n. med. Ewa Helwich z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Fundacji WHC (Watch Health Care), której celem jest stworzenie programu kompleksowej opieki obejmującej dzieci urodzone przedwcześnie – a w Polsce szacuje się liczbę noworodków urodzonych przed planowanym terminem (rocznie) na ponad 24000. W 2011 roku, w naszym kraju było ich aż 28000. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) za noworodka przedwcześnie urodzonego uważa się dziecko urodzone po ukończeniu 22. tygodnia życia płodowego, ale przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Stopień wcześniactwa określany jest w zależności od tygodnia ciąży i tak poród skrajnie przedwczesny to poród przed 28 tygodniem ciąży; poród bardzo przedwczesny to poród między 28-31 tygodniem ciąży; poród umiarkowanie przedwczesny to poród między 32-33 tygodniem ciąży i poród miernie przedwczesny to poród między 34-36 tygodniem ciąży.  Koalicja dla Wcześniaka , 

Niezależnie od stopnia dojrzałości dziecka, urodzeniowa masę ciała noworodka niższa niż 2500 gramów określana jest jako zbyt mała. Mała masa urodzeniowa wg definicji WHO to masa ciała przy urodzeniu między 1500-2499 g; bardzo mała masa ciała to masa ciała między 1000-1499 g; skrajnie mała masa ciała to masa ciała między 500-999 g.  Koalicja dla Wcześniaka ,

Cele i zasady współpracy Koalicji dla Wcześniaka podaje Prof. dr hab. n. med. M.K. Borszewska-Kornacka w broszurze informacyjnej: Dzieci urodzone Przedwcześnie. Postawmy z nimi pierwsze kroki” i jest to m.in.  „… zwiększenie świadomości społecznej na temat wcześniactwa dzięki prowadzeniu różnych aktywności edukacyjnych oraz podejmowaniu działań, mających na celu zwiększanie szans na szybkie wyrównanie różnic rozwojowych u noworodków urodzonych przedwcześnie. Realizując niniejsze zadania, Koalicja chce współpracować z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami służby zdrowia, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi – wszystkimi, którzy mogą wesprzeć działalność edukacyjną dla wyrównywania szans naszych wcześniaków”.  Koalicja dla Wcześniaka , 

„Stworzenie programu kompleksowej opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, pozwalającego na zwiększenie dostępności do nowoczesnej, wielospecjalistycznej opieki zaraz po narodzinach oraz po wyjściu ze szpitala. Uświadomienie społeczeństwu, że problemy dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodziców są ważne i możliwe do rozwiązania. Podjęcie działań edukacyjnych, dedykowanych rodzicom, w zakresie prawidłowej stymulacji rozwoju i rehabilitacji dzieci. Zapobieganie rozwojowi zakażeń, w tym przede wszystkim układu oddechowego”. Więcej informacji w: Koalicja dla Wcześniaka – materiał poglądowy

Temat wcześniactwa i problemów z nim związanych jest również szeroko przedstawiany w Europarlamencie – na 36 sesji, która odbyła się w dniu 4.09.2012 zwrócona została uwaga na problem wcześniactwa w Europie, specjalne potrzeby i wyzwania dotyczące wcześniaków i ich rodzin. Sesji przewodniczył Poseł do Parlamentu Europejskiego Peter Liese, gospodarzem była Grupa ds. Zdrowia Matczynego i Neonatalnego. Prezentacje na sesji przedstawiły osoby współpracujące z Europejską Fundacją na rzecz Opieki nad Noworodkiem (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI): prof. Luc Zimmermann (Belgia/Holandia), prof. Dominique Haumont (Belgia) oraz Silke Mader (Niemcy). Koalicja dla Wcześniaka , 

Warto również zobaczyć:                                                                                    Szpitale z Oddziałami Neonatologicznymi w Polsce                                                Światowy Dzień Wcześniaka                                                                                         Czy ratować wcześniaki za wszelką cenę ?                                                      Standardy Neonatologiczne – debata w Parlamencie Europejskim                          Praca lekarza neonatologa – debata w Senacie RP

 

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.