JUBILEUSZOWA V Szkoła Neonatologii , Ciechocinek 07-08.06.2013

szkoła neonatologii ciechocinek

JUBILEUSZOWA V SZKOŁA NEONATOLOGII

Miejsce i termin Konferencji:  Hotel Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek; 07-08.06.2013 Jubileuszowa V Szkoła Neonatologii

Komitet Naukowy: Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Maria K. Kornacka; Członkowie – Prof. Paula Meier (USA); Prof. Carlos H. Lifschitz (USA, Argentyna); Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa); Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński (Warszawa); Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon (Gdańsk); Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk (Warszawa); Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska (Poznań); Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski (Wrocław); Prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski (Łódź); Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (Warszawa); Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska (Warszawa); Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś (Warszawa); Dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak (Warszawa); Dr n. med. Ludmiła Bacewicz (Warszawa); Dr n. med. Renata Bokiniec (Warszawa); Dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska (Warszawa); Dr n. med. Michał Brzewski (Warszawa); Dr n. med. Bożena Kociszewska-Najman (Warszawa); Dr n. med. Hanna Romanowska (Szczecin); Dr n. med. Justyna Tołłoczko (Warszawa); Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa); Dr n. med. Maria Wilińska (Warszawa)

Zgłoszenie uczestnictwa można przesłać e-mailem: biuro@agora-konferencje. pl; faxem: 061 8427465; listownie, w terminie do dnia 31 maja 2013 na adres: AGORA, ul. Żurawia 10-12/31, 60-860 Poznań lub za pomocą formularza rejestracji. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2013 roku. Osoby uczestniczące w Konferencji otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mailowy lub pocztowy.

szkoła neonatologiiOpłata Zjazdowa: uczestnicy – 200zł – zgłoszenia do 20 maja 2013 opłata dotyczy członków Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, którzy dokonali opłaty członkowskiej); 280zł – zgłoszenie do 20 maja 2013 (dla pozostałych uczestników); 350zł – zgłoszenie po 20 maja 2013 r. (dla wszystkich uczestników); 120zł – koszt uczestnictwa w imprezie towarzyszącej. Pielęgniarki studenci: 190zł; osoba towarzysząca 150zł – uprawnia do udziału tylko w imprezie towarzyszącej. Opłatę Zjazdową zależy dokonać na konto bankowe nr 67124017 471111000018488568 (bank PEKAO S.A.) – z dopiskiem: „NEONATOLOGIA 2013″. Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych, może nastąpić najpóźniej do dnia 20.05.2013 r. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej. Różnica zostanie wypłacona po terminie konferencji. W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają: udział w sesjach zjazdowych, wstęp na wystawę medyczną, certyfikat uczestnictwa, streszczenia wykładów, teczkę z materiałami zjazdowymi, przerwy kawowe, przerwę lunchową pierwszego dnia.

Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 12 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Warsztaty: Podczas Konferencji odbędzie się panel KONSULTACJI PRAWNYCH, które poprowadzi mecenas Piotr Dąbrowski reprezentujący Firmę AVOUE Polska. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: Odpowiedzialność prawna lekarza – błąd lekarski. Relacje lekarza z NFZ – prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.

Impreza towarzysząca: Impreza Towarzysząca odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r. w Restauracji Bristol, Park Zdrojowy 1, Ciechocinek. Początek godz. 20:00. Impreza ma charakter zasiadanej kolacji. Główną atrakcją wieczoru będzie występ zespołu Schatzi Band, który zagra i zaśpiewa największe covery światowych przebojów. Wejście na Imprezę na podstawie zaproszeń otrzymanych w Sekretariacie Konferencji. Ilość miejsc ograniczona.

Rezerwacja Hotelu: na adres – Elżbieta Misiak, Doradztwo i Szkolenia, e-mail: rezerwacja@hotel-konferencja. pl; tel. 51 7500469

Program: 07.06.2013 – Piątekgodz. 9.00-9.15: Otwarcie konferencji-Prof. dr hab. n. med. Maria K. Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie; godz. 9.15-10.15: Wykład inauguracyjny I,Opening lecture, Nutritional challenges in the high risk infants, Prof. Paula Meier (USA); godz. 10.15-10.45: Wykład inauguracyjny II, Neonatal cholestasis, Prof. Carlos H. Lifschitz (USA, Argentyna); godz. 10.45-11.15: Wykład inauguracyjny III, Innowacje w żywieniu noworodków, Prof. dr hab. n. med. Maria K. Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie; godz. 11.15-11.45: Przerwa kawowa; Sesja I - Ciąża, płód i noworodek, Moderatorzy: Prof. Mirosław Wielgoś, Prof. Maria K. Kornacka, godz. 11.45-12.15: Ultrasonograficzna ocena wątroby płodu – znaczenie kliniczne, Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie; godz. 12.15-12.35: Ciąża u kobiety po przeszczepieniu wątroby, Dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie; godz. 12.35-12.55: Noworodek matki po przeszczepieniu wątroby, Dr n. med. Bożena Kociszewska-Najman, Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie; godz. 12.55-13.30: Przewód żylny u płodu i noworodka, Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, dr Joanna Kuran, II Katedra Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie Dr n. med. Renata Bokiniec, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie; godz. 13.30-13.45: Zmiany zakrzepowe w wątrobie noworodka, Dr n. med. Michał Brzewski, Zakład Radiologii Pediatrycznej WUM w Warszawie; godz. 13.45-14.15: Dyskusja; godz. 14.15-15.15: Przerwa lunchowa; Sesja II - Niewydolność wątroby, Moderatorzy: Prof. Janusz Książyk, Prof. Maria Korzon; godz. 15.15-15.45: Niewydolność wątroby – diagnostyka, Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP CZD w Warszawie; godz. 15.45-16.05: Niewydolność wątroby w przebiegu posocznicy, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski, Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii UM w Łodzi; godz. 16.05-16.15: Dyskusja; Sesja III – Żywienie i metabolizm, Moderatorzy: Prof. Janusz Książyk, Prof. Maria Korzon; godz. 16.15-16.45: Rola metabolitów witaminy K i witaminy D w organizmie noworodka w powiązaniu z czynnością wątroby, Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed w Gdańsku; godz. 16.45-17.05: Wątroba w chorobach metabolicznych noworodka, Prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska, Klinika Chorób Metabolicznych IP CZD w Warszawie; godz. 17.05-17.20: Deficyt dehydrogenazy hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD). – prezentacja przypadku, Dr n. med. Hanna Romanowska, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie; godz. 17.20-17.40: Hepatoprotekcyjne leczenie żywieniowe noworodka, Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, Klinika Pediatrii i Żywienia IP CZD w Warszawie; godz. 17.40-17.50: Dyskusja; Podczas Konferencji odbędzie się panel KONSULTACJI PRAWNYCH, które poprowadzi mecenas Piotr Dąbrowski reprezentujący Firmę AVOUE Polska. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: Odpowiedzialność prawna lekarza – błąd lekarski. Relacje lekarza z NFZ – prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej; godz. 20.00: Impreza towarzysząca. 08.06.2013 – Sobota -  Sesja IV – Anomalie naczyniowe wątroby i dróg żółciowych, Moderatorzy: Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Prof. Dariusz Patkowski; godz. 09.00-9.25: Anomalie naczyniowe wątroby noworodka, Prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Zakład Diagnostyki Obrazowej IP CZD w Warszawie; godz. 09.25-9.50: Anomalie dróg żółciowych, Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej AM we Wrocławiu; godz. 09.50-10.00: Dyskusja; Sesja V – Chirurgia wątroby, Moderatorzy: Prof. Piotr Kaliciński, Dr n med. Renata Bokiniec; godz. 10.00-10.25: Guzy i nowotwory wątroby, Dr n. med. Ludmiła Bacewicz, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów IP CZD w Warszawie; godz. 10.25-10.50: Przeszczep wątroby u noworodków, Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP CZD w Warszawie; godz. 10.50-11.00: Dyskusja; godz. 11.00-11.30: Przerwa kawowa; Sesja VI - Noworodkowe choroby wątroby, Moderatorzy: Prof. Piotr Socha , Prof. Anna Latos-Bieleńska; godz. 11.30-12.00: Wady wrodzone i rzadkie choroby genetyczne okresu noworodkowego z zajęciem wątroby, Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu; godz. 12.00-12.30: Hepatotoksyczne działanie leków stosowanych u noworodków,Dr n. med. Maria Wilińska, Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie; godz. 12.30-12.50: Żółtaczki noworodków, Dr n. med. Justyna Tołłoczko, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie; godz. 12.50-13.10: Hepatomegalia u noworodka, Dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Warszawie; godz. 13.10-13.30: Dyskusja; godz. 13.30: Zakończenie Konferencji

szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii, szkoła neonatologii
Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.