Diagnostyka Prenatalna w Specjalistycznym Szpitalu Pediatrycznym, V Konferencja Kardio-Prenatal, Łódź 17.05.2013

diagnostyka prenatalna

Konferencja Kardio-Prenatal

Miejsce i czas Konferencji:  Golden Floor University Business Park, ul. Wólczańska 178, 90-001 Łódź; 17.05.2013, Diagnostyka Prenatalna w Specjalistycznym Szpitalu Pediatrycznym

Patronat nad Konferencją spełnia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Komitet Naukowy: Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska i Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski; Skład Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek (Łódź), Prof. dr hab. n. med.Piotr Kaliciński (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Prof. dr hab. n. med.Iwona Maroszyńska (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora (Katowice), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff (Łódź).

Opłata rejestracyjna: do 31.03.2013: lekarze-180 zł, pielęgniarki-100 zł, studenci UM-50 zł; opłaty dokonywane po 31.03.2013: lekarze-230 zł, pielęgniarki-150 zł, studenci UM-100 zł.

Rejestracja udziału w Konferencji możliwa jest przez formularz rejestracyjny.

Organizator: PROVENA, Centrum Doradczo-Szkoleniowe, tel. 695271227.

Program Konferencji – w czasie trwania Konferencji omawiane będą następujące tematy i zagadnienia: Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u Płodu; Dlaczego wady wrodzone nie powinny się rodzić przedwcześnie; Konsylium perinatalne; Miejsce i rola hospicjum dla noworodków z wadami wrodzonymi; Grupy wsparcia rodziców i ich stowarzyszenia; Zabiegi wewnątrzmaciczne w krytycznej stenozie aortalnej; Farmakologiczne przygotowanie płodów z krytycznąstenozą aortalną do porodu i plastyki balonowej w pierwszej dobie życia (bez zabiegu in utero); Strategiczny podział wad serca płodu a organizacja pracy na sali porodowej; Zapłodnienie in vitro a wyniki badań echokardiograficznych płodu;Prenatalna diagnostyka niedrożności przewodu pokarmowego a postępowanie u noworodka; Prenatalna diagnostyka anomalii klatki piersiowej (CCALM, sekwestracja) a postępowanie u noworodka; Zabiegi wewnątrzmaciczne u płodu z założeniem shuntu a postępowanie u noworodka; Dokumentacja neonatologiczna u pacjentów po diagnostyce prenatalnej; Prewencja epilepsji po diagnostyce prenatalnej; Diagnostyka prenatalna zespołów naśladujących zespół Downa; Nowe możliwości w diagnostyce prenatalnej.

diagnostyka prenatalna, diagnostyka prenatalna, diagnostyka prenatalna, diagnostyka prenatalna,
Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, , ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.