23-24.11.2012 „Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu” ?

23-24.11.2012 "Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu" ?ORGANIZATOR : Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr n. med. Tomasz Maciejewski,

CZAS  i  MIEJSCE  OBRAD : 23 – 24.11.2012, Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa

PATRONAT  HONOROWY : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, Ministerstwo Zdrowia

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY (i opłaty) : Proszę kliknąć w link: Zgłoszenie elektroniczne on-line lub można przejść do formularza zgłoszeniowego w wersji PDF lub można przesłać formularz zgłoszeniowy faksem lub pocztą na adres: Medical Communications Sp. z o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa, faks: 22 8425363

OPŁATY : Opłata rejestracyjna która obejmuje: udział w sesjach naukowych, wstęp na teren wystawy firm, przerwy kawowe oraz lunch w czasie trwania konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat. Do 15.11.2012 udział w wykładach 300 zł; udział w wykładach i warsztatach 250 zł; pielęgniarki, położne, wykład opieka psychologiczna: wykład 75 zł Opłaty należy dokonać na konto: 85 1910 1048 2215 9954 5473 0003. Opłaty dokonane na miejscu wynoszą odpowiednio: 320 zł; 400 zł; 200 zł

KOMITET  NAUKOWY : Przewodniczący Komitetu Naukowego – Prof. Jerzy Leibschang; Członkowie Komitetu Naukowego: Prof. Michał Troszyński, Prof. Stanisław Radowicki, Prof. Ewa Helwich, Prof. Janusz Marcickiewicz, Dr med. Katarzyna Szamotulska, Prof. Przemysław Oszukowski, Prof. Piotr Sieroszewski, Prof. Piotr Węgrzyn, Prof. Artur Jakimiuk, Dr med. Ewa Obersztyn, Dr med. Krzysztof Gawrychowski, Dr hab. med. Andrzej Horban, Prof. Magdalena Marczyńska, Prof. Witold Zatoński, Dr med. Wojciech Puzyna, Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Mirosław Wielgoś, Prof. Magdalena Rutkowska, Dr med. Teresa Klepacka, Prof. Elżbieta Szczepanik, Prof. Eleonora Zielińska (Wydział Prawa i Administracji UW), Dyrektor Krzysztof Brzózka (PARPA), Dyrektor Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

PROGRAM  KONFERENCJI : piątek 23.11.2012 godz. 11.00 – 11.10 Powitanie gości, otwarcie obrad – Dr n. med. Tomasz Maciejewski; godz. 11.10 – 11.30 Prezentacja Raportu z 2011 roku – Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński; godz. 11.30 – 11.50 Umieralność okołoporodowa z uwzględnieniem trójstopniowej opieki perinatalnej w roku 2011 – Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki; godz. 11.50 – 12.10 Umieralność okołoporodowa noworodków w roku 2011 – Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich; godz. 12.10 – 12.25 Przerwa kawowa; godz. 12.25 – 12.40 Wpływ krwotoków okołoporodowych na umieralność okołoporodową – Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz; godz. 12.40 – 13.00 Zgony matek – Dr n. med. Tomasz Maciejewski; godz. 13.00 – 13.20 Umieralność okołoporodowa w Szwecji – Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcickiewicz; godz. 13.20 – 13.40 Wskaźniki zdrowia prokreacyjnego i sytuacja Polski na tle Europy – Dr n. med. Katarzyna Szamotulska; godz. 13.40 – 14.30 Lunch; godz. 14.30 – 14.50 Pozapołożnicze przyczyny zgonów matek – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang; godz. 14.50 – 15.10 Zakażenia jako przyczyna zgonów matek i noworodków – Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski; godz. 15.10 – 15.50 Wady płodu jako przyczyna umieralności płodów i noworodków – Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski; Wady wrodzone jako przyczyna umieralności płodów i noworodków – Dr n. med. Ewa Obersztyn; godz. 15.50 – 16.10 Nadciśnienie tętnicze w ciąży i jego powikłania jako jedna z głównych przyczyn umieralności matek i noworodków – Dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn; godz. 16.10 – 16.20 Przerwa kawowa; godz. 16.20 – 16.40 Sterydoterapia i neuroprotekcja w porodzie przedwczesnym – czy zwiększają szanse przeżycia noworodków – Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk; godz. 16.40 – 17.00 Nowotwory w ciąży jako przyczyna zgonów matek – Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski; godz. 17.00 – 17.30 Zakażenia wirusem HIV/AIDS – czy zwiększają ryzyko zgonu matek – Dr hab. n. med. Andrzej Horban; Zakażenia wirusem HIV/AIDS – czy zwiększają ryzyko zgonu noworodków i niemowląt – Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska; godz. 17.30 – 17.50 Przerwa kawowa; godz. 17.50 – 18.20 Picie alkoholu przez kobiety ciężarne jako przyczyna poronień i wad wrodzonych u dzieci – Mgr Teresa Jadczak-Szumiło (PARPA); godz. 18.20 – 18.40 Ciąża i poród a stosowanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – dyrektor Piotr Jabłoński (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii); godz. 18.40 – 19.00 Uzależnienia od tytoniu jako przyczyna zgonów noworodków i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu – Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński; godz. 15.00 – 19.00

Sesja dla położnych: Standard opieki w ciąży i porodzie – rozporządzenie MZ z 23.09.2010 r. – jak wpłynęło na jakość opieki położniczej – doświadczenia własne – Dr n. med. Wojciech Puzyna, mgr Renata Alechnowicz, mgr Edyta Dzierżak-Postek, mgr Katarzyna Grzybowska, mgr Ewa Janiuk, lek. med. Magdalena Nehring-Gugulska, mgr Magdalena Witkiewicz, mgr Anna Wolak, lic. Maria Romanowska

Sobota 24.11.2012 godz. 9.00 – 12.00 „Posiedzenie Urazowe” – sesja interaktywna z udziałem: położników – Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bręborowicz; Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, neonatologa – Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, patomorfologa – Dr n. med. Teresa Klepacka, neurologa dziecięcego – Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik, prawnika – Prof. dr hab. n. med. Eleonora Zielińska (Wydział Prawa i Administracji UW)

 

 

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.