2. Szkoła Neurometaboliczna KLINIKI PEDIATRYCZNEJ – 02-03.03.2013 Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego

Szkoła Neurometaboliczna 2013

NEUROMETABOLIZM – Szkoła Neurometaboliczna – szkolenie specjalistyczne dla lekarzy: pediatrów, neurologów, neonatologów.

Lokalizacja: HOTEL LAMBERTON ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego – przedmieścia Warszawy od strony Poznania. Hotel znajduje się przy głównej trasie (E30) Warszawa-Poznań w miejscowości Ołtarzew, 19 km od centrum Warszawy w pobliżu wjazdu na autostradę A2. Dojazd własny lub komunikacją miejską (z Dworca Centralnego-Warszawa dojazd autobusem linii 422 do ciepłowni Wola. Z ciepłowni Wola na miejsce konferencji (Ołtarzew–przystanek Umiastowska) dojeżdża autobus linii 713.

Opłaty: opłata od 11 stycznia: prenumeratorzy Kliniki Pediatrycznej i Kliniki Nowej/Rezydenci – 470zł; członkowie: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Genetycznego – 520zł; Pozostali – 790zł; oferta promocyjna: prenumerata i uczestnictwo – 550zł. W ramach opłaty zjazdowej organizatorzy zapewniają:  udział w sesjach zjazdowych, przerwy kawowe oraz lunch w każdym dniu konferencji, numer zjazdowy Kliniki Pediatrycznej, imienny certyfikat, teczkę z materiałami zjazdowymi, na sobotni wieczór zaprasza Redakcja.

Koszt zakwaterowania: 160zł – 1 nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem; 220zł – 1 nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem; wpłaty należy dokonać na nr rachunku: 73 1500 1878 1211 2001 2994 0000 z dopiskiem: „NEUROMETABOLIZM”

Zgłoszenia przyjmowane są: faksem – (22) 8700719, (22) 8700731; e-mailem: klinika@klinika.com.pl, listownie na adres: BAMAR MARKETING-WYDAWNICTWO, ul. Poligonowa 2 m. 37, 04-051 Warszawa. Osoba zostaje zakwalifikowana dopiero z chwilą otrzymania przez redakcję całości zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona. Brak kompletu dokumentów (karta uczestnictwa wraz z kopią dowodu opłaty uczestnictwa i zakwaterowania) jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia. Uczestnictwo w Szkole Metabolicznej jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualną publikację wizerunku uczestnika na łamach czasopisma „Klinika Pediatryczna” i www. klinika. com.pl

Rejestracja zgłoszenia możliwa jest przez link: Karta Zgłoszeniowa na 2. Szkołę Neurometaboliczną 01-02. 2013 

PATRONAT: nadzór nad częścią neurologiczną spotkania objął Pan prof. Sergiusz Jóźwiak – Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD, nad częścią metaboliczną dr Dariusz Rokicki z Kliniki Chorób Metabolicznych IPCZD.

PROGRAM: wykład wprowadzający – prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – specjalista ds. neurologii dziecięcej; Skrining populacyjny wrodzonych chorób metabolicznych– przydatność w praktyce neurologa dziecięcego – dr n. med. Dariusz Rokicki; WRODZONE CHOROBY NEURODEGENERACYJNE: Wczesnodziecięca neuronalna ceroidolipofuscynoza – dr n. med. Tomasz Kmieć ; Choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego związana z odkładaniem żelaza w mózgu – postać PKAN i postać MPAN – dr n. med. Tomasz Kmieć; Jak rozumiemy patomechanizm w chorobach spichrzeniowych ? – prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska; Podział praktyczny oraz obraz kliniczny chorób spichrzeniowych z zajęciem OUN – prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska; Problemy diagnostyki neurologicznej z uwzględnieniem chorób: Pompego i Fabry’ego – studium przypadków klinicznych – prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski; Algorytm diagnostyczny choroby Niemanna-Picka typu C – dr n. med. Dariusz Rokicki; STANY NAPADOWE i ZABURZENIA RUCHOWE: Drgawki a wrodzone choroby metaboliczne – dr n. med. Krystyna Szymańska zespół Kinsbourna – dr Dariusz Kuczyński; Hiperamonemie wrodzone – dr n. med. Dariusz Rokicki; Atypowe hiperfenyloalaninemie – dr n. med. Łukasz Kałużny; Wrodzone defekty neurotransmisji – dr n. med. Krystyna Szymańska; WRODZONE CHOROBY METABOlICZNE O MANIFESTACJI WIELONARZĄDOWEJ: Choroby mitochondrialne – dr n. med. Dariusz Rokicki; Diagnostyka molekularna chorób mitochondrialnych – dr n. med. Dorota Abramczuk; Wrodzone zaburzenia glikozylacji białek – dr Dariusz Kuczyński; Hiperhomocysteinemie – dr n. med. Dariusz Rokicki; INNE: Dieta ketogenna we wrodzonych chorobach metabolicznych – dr n. med. Dariusz Rokicki; Spektroskopia rezonansu jądrowego w diagnostyce wrodzonych chorób metabolicznych – mgr inż. Sylwia chełstowska; Metaboliczna diagnostyka niepełnosprawności intelektualnej – dr n. med. Dariusz Rokicki

Warto również zobaczyć :                                                                                               VII Ogólnopolska Konferencja: Kontrowersje w Pediatrii / Current Controversies in Neonatology 01-02.02.2013 Kraków                                                                              Standardy Medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej – Warszawa 22-23.02.2013                                                                                                  Ultrasonografia i echokardiografia w neonatologii – dr. hab. n. med. Jan Mazela 8-10.03.2013 Poznań                                                                                                   Kurs resuscytacji noworodka NLS                                                                                 IV Symposium Asphyxia & Hypothermia, V European Symposium Delivery Room Management – 21-22.02.2013 Drezno, Niemcy

Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna, Szkoła Neurometaboliczna

 

Zapisz się na newslettera-otrzymasz za darmo ebooka o procedurach w neonatologii
Standard Świadczenia Usług Medycznych "Neonatologia"
Po prawej stronie wpisz swój adres e-mail i kliknij DOSTĘP ZA DARMO. Otrzymasz wtedy darmowego ebooka o obowiązujących aktualnie standardach świadczenia usług medycznych z zakresu neonatologii. Życzymy miłej lektury.

, ,

KONTAKT

Kontakt możliwy jest przez Twittera lub FeedBurnera. Poniżej proszę wybrać ikonę :

Comments are closed.